Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Nyland: LokalTapiola Nylands skattefotavtryck för år 2019 var 15,9 miljoner euro.

3.11.2020 - Ekonomi

Med över 120 anställda och närmare 80.000 ägarkunder bidrog LokalTapiola Nyland med ett skattefotavtryck som var 15,8 miljoner euro. Samfundsskattens andel var 1,17 miljoner euro. Utöver betalda skatter så bidrar LokalTapiola Nyland att höja tryggheten på sitt verksamhetsområde genom olika livtrygghetsåtgärder som, att befrämja brandsäkerheten och förstahjälpskunskaperna.

- Då en stor del av regionens invånare, företagare och företag är våra kundägare så faller det naturligt att vi i vår verksamhet befrämjar det lokala. En stor andel av vårt lokala engagemang kommer regionen tillgodo i form av olika skatter med vilka man finansierar en stor del av servicen i bygden. I den nyligen fastställda beskattningen betalar vi samfundsskatt 1,17 miljoner euro för vårt positiva resultat på 6,1 miljoner euro för 2019, berättar LokalTapiola Nylands verkställande direktör Erik Valros.

Det totala skattefotavtrycket för 2019 år hela 15,8 miljoner euro. I skattefotavtrycket ingår utöver samfundsskatten även försäkringsskatt, socialskyddsavgift, pensionspremier och förskottsinnehållning.

- Trots att år 2020 resultat ser ut att bli sämre än året innan, kanske till och med negativt, så har vi som ett bolag med stark soliditet inte behov av sparåtgärder utan vi fortsätter vår verksamhet normalt. Vi jobbar hårt med att våra kunder även i framtiden får en kundbetjäning av hög kvalitet samt fortsätter med livtrygghetsåtgärder, såsom utbilda skolelever i förstahjälp och ordna släckargranskningar, fortsätter Valros. Detta med beaktande av rådande coronarestriktioner.