Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola är det första företaget i Finland som undertecknat FNs principer för hållbar försäkring

24.9.2020 - Säkerhet

LokalTapiola är det första finska företaget som undertecknat FNs principer för hållbar försäkring vilka stöder FNs mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals) och klimatavtalet i Paris samt erbjuder en global ram för utvecklingen av en ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet.

Principerna betonar försäkringsbranschens roll inom riskhantering samt som riskbärare och investerare för att främja en miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Genom att underteckna principerna förbinder sig LokalTapiola som grupp att främja en ansvarsfull och hållbar utveckling i all försäkringsverksamhet.

En hållbar försäkringsverksamhet är en strategisk approach där all verksamhet i försäkrandets värdekedja samt interaktionen med intressentgrupper görs på ett ansvarsfullt, hållbart och förutseende sätt. Målet är att minska risker, utveckla innovativa lösningar, stöda affärsverksamheten och främja en miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

-Jag är stolt över att LokalTapiola är den första finska försäkringsgruppen som undertecknat principerna för hållbar försäkring. Ansvar är ett av våra centrala val inom livstrygghetsstrategin och grundar sig på ömsesidighet. Vi vill bedriva en ansvarsfull verksamhet nära kunderna och vi har förbundit oss att integrera hållbarhet i all affärsverksamhet både på ett lokalt och landsomfattande plan. FNs initiativ är även ett bevis på försäkringsbranschens vilja att vara med och bygga upp ett hållbart samhälle för kommande generationer, säger LokalTapiolas chefdirektör Juha Koponen.

Genom att förbinda sig till principerna för hållbar försäkring blir främjandet av en hållbar utveckling och ansvar ännu djupare integrerat i bolagsgruppens vardag och verksamhetsutveckling. FNs principer bidrar även till en ännu mer målinriktad utveckling av ansvar och hållbarhet samt en förbättrad interaktion med intressentgrupper. Undertecknandet av principerna för hållbar försäkring stöder målen i och tillämpandet av LokalTapiolas vägkarta för ansvar.

FNs principer för hållbar försäkring (UN Principles for Sustainable Insurance):

  1. Vi inkluderar för försäkringsverksamheten viktiga frågor i anknytning till miljön, socialt ansvar och god förvaltningssed i vårt beslutsfattande.
  2. Vi samarbetar med våra kunder och partners för att öka medvetenheten om miljöfrågor, socialt ansvar och god förvaltningssed samt för att hantera risker och utveckla lösningar.
  3. Vi samarbetar med regeringar, myndigheter och andra intressentgrupper för att på ett brett plan främja åtgärder i samhället som anknyter till miljöfrågor, socialt ansvar och förvaltningspraxis.
  4. Vi visar att vi tar ansvar och har en transparent verksamhet genom att regelbundet publicera information om hur vi lyckas följa principerna.

Vi överlämnar årligen en offentlig rapport till FN om hur vi följt principerna.

Läs mer om FNs principer för hållbar försäkring: https://www.unepfi.org/psi/