Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Användning av cykelhjälm följs med hjälp av videoanalys i Dickursby - med en hjälmradar påminner man om hjälmanvändningens betydelse

16.9.2020 - Turvallisuus

LokalTapiola har tillsammans med IT-serviceföretaget CGI och Vanda stad installerat en hjälmradar i norra gångtunneln på Dickursby station. I projektet som pågår från början av september till slutet av november utreder man med hjälp av en videoanalys cyklisternas hjälmanvändning och uppmuntrar cyklisterna att använda cykelhjälm.

”Vi vill tillsammans uppmuntra människorna att cykla men samtidigt fästa uppmärksamheten på en trygg cykling. Cykelhjälmen har stor betydelse speciellt vid förebyggande av allvarliga olycksfall”, säger utvecklingschef för LokalTapiola Skadeförsäkring Kalle Kuusisto.

Det görs dagligen över 2 miljoner tur och retur arbetsresor i vårt land. Även om cykelpendling som förflyttningsform ännu är relativt liten jämfört med bilpendling så har cykelpendlingens andel ökat. I och med detta har även olycksfall till följd av cykelolyckor under arbetsresor ökat. Av alla olycksfall under arbetsresor, som ersattes till löntagare år 2018, inträffade 23 % för cyklister. Största delen av alla olycksfall under arbetsresor gäller fall, halkningar och snubblande. Utöver fotgängare råkar även cyklister ut för dessa. Skadorna är i huvudsak dislokationer, benbrott och kontusionsskador och gäller oftast händer och ben.

”I norra gångtunneln på Dickursby station har man installerat en kamera som i realtid analyserar de förbipasserande cyklisternas användning av cykelhjälm. På informationstavlan i tunneln syns antalet cyklister under dygnet samt procentandelen av hjälmanvändare. Vad gäller datasäkerheten har denna lösning med videoanalys en tydlig linje: inga personuppgifter samlas och all videodata raderas genast efter hjälmanalysen”, sammanfattar CGI:s specialist Elina Pohjonen huvudpunkterna för videoanalyslösningen.

”För närvarande görs cirka 7 procent av alla resor i Vanda med cykel. Genom att öka cyklingen kan vi minska trafikutsläppen och rusningstrafiken och målsättningen för Vanda stad är att höja andelen cykeltrafik bland annat genom att förbättra förhållandena. I och med att cyklingen ökar, vill vi uppmuntra alla till en trygg cykling och att använda hjälm”, säger Vanda stads trafikforskare Timo Väistö.