Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Nyland: Lokal livskraft även under coronapandemin. LokalTapiola Nylands delårsresultat 1-6.2020

18.8.2020 - Ekonomi

Första halvan av år 2020 har varit exceptionell. Ekonomin och placeringsmarknaderna försvagades tydligt på grund av coronaviruspandemin och det påverkade även LokalTapiola Nylands resultatutveckling under januari-juni.


På grund av den kraftiga fluktuationen på placeringsmarknaderna har bolagets rörelseresultat och totalresultat minskat klart jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Vi är dock ett solvent bolag och därför tål vi avvikande rörelser på placeringsmarknaderna.

LokalTapiola Nylands premieinkomst från skadeförsäkring ökade med 4,7 procent jämfört med samma period förra året och LokalTapiola Nylands totalkostnadsprocent exklusive beräkningsräntekostnad förbättrades och var 92,8 procent (103,9).

Coronaviruspandemin påverkade både våra person- och företagskunder som vi stödde till exempel genom att erbjuda flexibla betalningstider för premier och hyror. Dessutom skänkte vi 30 000 euro till Finlands Röda Kors för arbetet mot coronaviruset.” Vi donerade även tablettdatorer till Kevätkummun koulu för att underlätta distansundervisningen.

Trygghet – Vi skyddar våra kunder mot risker och förebygger skador

• Bilhandeln som tystnade på grund av coronaviruspandemin påverkade även försäljningen av LokalTapiolas bilförsäkringar, särskilt i april. Efter det har försäljningen nästan återgått till de tidigare nivåerna. Vi är fortfarande marknadsledare inom trafikförsäkring och vår marknadsandel är stark både inom alla fordon (32 %) och privatpersoners personbilar (30 %).

Ekonomi – Vi hjälper våra kunder att förbereda sig ekonomiskt och att öka förmögenheten
• På placeringsmarknaderna orsakade coronaviruspandemin turbulens för många placerare och inom många sparprodukter.

Hälsa – Vi främjar våra kunders hälsa och välmåga på ett förebyggande sätt och genom att understöda tillfrisknande

• Våra kundkontakter i tjänsten HälsoHjälpen ökade speciellt i mars. Kundnöjdheten har hållits på en bra nivå (NPS 79).

LokalTapiola Nylands utveckling i januari-juni 2020:

Utvecklingen på placeringsmarknaderna har en central inverkan på LokalTapiola Nylands resultatutveckling. Coronaviruspandemin orsakade betydande fluktuation på placeringsmarknaderna under våren. Även om pandemins negativa inverkningar på placeringsmarknaderna har minskat betydligt jämfört med situationen i slutet av mars, var intäkterna av placeringsverksamheten på minus i slutet av juni.

Försäkringsförsäljningsvolymerna har minskat i den exceptionella situationen men samtidigt har kundlojaliteten ökat. Den minskade ekonomiska aktiviteten, att folk rör på sig mindre och en ökad allmän försiktighet har minskat antalet skador vilket igen lett till minskade skadekostnader. LokalTapiola Nylands driftskostnader förbättrades jämfört med samma period förra året 31,5 procent (33,1).
I januari-juni var LokalTapiola Nylands premieinkomst från skadeförsäkringsverksamheten 32,3 miljoner euro. Det var 4,7 procent mer än under samma period i fjol.

Inom skadeförsäkring krediterades till kunderna 2,34 miljoner euro som förmåner för koncentrering av ärenden till LokalTapiola och ersättningar betalades till ett belopp av 16,4 miljoner. Till kunderna krediterades dessutom ca 900 000 euro som S-gruppens Bonus för försäkringspremier.

På våren deltog över 1 000 personer i vår Granska på distans!-släckargranskningskampanj. Under kampanjen har vi granskat över 3.500 släckare och på så sätt bidragit till ökad beredskap i förstahandsbranskläckningen på vårt verskamhetsområde.

Vi har i samarbete med Röda korsets Helsingfors och Nylansdistrikt låtit installera sju defibrillatorer på olika platser på vårt verksamhetsområde, med de medel vi donerade dem från vår dispositionsfond i slutet av år 2019.

På sommaren 2020 donerade vi i samarbete med Finlands sim- och livräddningsförbund sammanlagt 5 livräddningsringar till stränder på vårt verksamhetsområde.

Siffrorna är oreviderade.

Lisätiedot:
Erik Valros, verkställande direktör, LokalTapiola Nyland, tel. 050-360 3792, erik.valros@lahitapiola.fi
Christoffer Wickholm, marknadsföringschef, LokalTapiola Nyland, tel. 040-500 6030, christoffer.wickholm@lahitapiola.fi