Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Juha Koponen blir officiellt chefdirektör

17.6.2020 - Ekonomi

Finansinspektionen har i sitt meddelande daterat 16.6.2020 konstaterat att den inte har något att anmärka om att Juha Koponen tillträder som LokalTapiola-gruppens chefdirektör.

Juha Koponen har verkat som styrelseordförande för LokalTapiola Skadebolaget och LokalTapiola Livbolaget sedan 1.1.2020. En del av de övriga uppgifterna på gruppnivå, som hör till chefdirektören, har skötts av LokalTapiola Skadebolagets verkställande direktör Jari Sundström. Han fortsätter nu normalt som verkställande direktör för LokalTapiola Skadebolag.