Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Bolagsstämmorna godkände LokalTapiola Länsi-Suomi

14.5.2020 - Ekonomi

Bolagstämmorna för LokalTapiola Satakunta och LokalTapiola Lännen som hölls igår godkände fusionsplanen för det nya bolaget LokalTapiola Länsi-Suomi som grundas i västra Finlands ekonomiska område. Bolagen Satakunta och Lännen som ingår i LokalTapiola-gruppen och som är verksamma i samma ekonomiska område fusioneras i början av nästa år. Målet är att fortsättningsvis erbjuda ett omfattande servicenätverk i västra Finlands ekonomiska område och bättre kompetensutvecklingsmöjligheter för personalen.

LokalTapiola Lännen och LokalTapiola Satakunta som geografiskt ligger mycket nära varandra fusioneras i början av nästa år. Fusionen har förberetts under hela början av året.

- Vi har förberett fusionen under början av året och nu inleder vi genomförandefasen, det vill säga sammanslagningen av bolagens verksamheter och organisationer, ICT-lösningar och ekonomier. Vi strävar efter att omorganisera oss redan under början av hösten men officiellt inleder det nya bolaget verksamheten 1.1.2021, säger Pasi Aakula, kommande verkställande direktör för LokalTapiola Länsi-Suomi.

Det nya bolaget har som mål att behålla ett omfattande lokalt servicenätverk i västra Finlands ekonomiska område, att erbjuda kunderna ännu bättre tjänster än tidigare och en förbättrad personalerfarenhet.

- Personalen i båda bolagen är mycket engagerad och entusiastisk över att få vara med och bygga upp världens bästa livstrygghetsbolag. Vårt mål är att behålla ett omfattande och högklassigt servicenätverk i vårt ekonomiska område. Kundbeteendet förändras, vilket gör att vi också måste förändras. Våra kunder har i allt större utsträckning börjat använda våra elektroniska betjäningskanaler, särskilt nu under coronaepidemin, och vårt mål är att förbättra kunderfarenheten ytterligare, säger LokalTapiola Länsi-Suomis kommande ekonomidirektör Jussi Seppälä.

Styrelserna för LokalTapiola Lännen och LokalTapiola Satakunta undertecknade fusionsplanen 28 januari. Fusionen godkändes nu slutligen av bolagsstämmorna för LokalTapiola Satakunta och LokalTapiola Lännen som hölls i går. Båda bolagen erbjuder heltäckande tjänster till person-, företags- och lantbrukskunder i regionen. Bolagens rötter sträcker sig 130 år tillbaka i tiden.

LokalTapiola Länsi-Suomi i korthet:

  • premieinkomst 72 millioner euro
  • över 100 000 kunder
  • marknadsledare inom sitt verksamhetsområde (marknadsandel inom trafikförsäkring 41 %)
  • placeringstillgångar 275 millioner euro
  • ersättningar betalda till kunderna över 50 miljoner euro per år
  • cirka 160 anställda