Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Österbotten: LokalTapiola Österbotten donerar 100 000 euro för att främja livskraften inom Österbotten

13.3.2020 - Talous

LokalTapiola Österbotten har tagit beslut om att under år 2020 donera totalt 100 000 euro till ändamål som gynnar och stärker livskraften i Österbotten. Invånarna i Österbotten kan vara med och påverka vilka allmännyttiga föreningar och samfund som får ta emot donationerna genom att lämna in förslag.

LokalTapiola Österbotten är ett ömsesidigt, lokalt livstrygghetsbolag, vars resultat bland annat används för att främja välmåendet i Österbotten. Årligen flyttas en del av den föregående räkenskapsperiodens eventuella vinst över till en dispositionsfond. Genom donationer ur dispositionsfonden vill LokalTapiola Österbotten konkret vara med och påverka regionens framtid.


- Vi är ett lokalt företag och därför vill vi också göra gott för det lokala samhället. För oss betyder samhällsansvar att vi aktivt deltar i utvecklingen av det lokala samhälle där vi verkar. Det viktigaste är att de objekt vi stöder är allmännyttiga och gör något gott för det lokala samhällets livskraft. Invånarnas trivsel och välmående ska öka tack vare våra donationer, säger LokalTapiola Österbottens vd Pasi Haarala.


Österbottningarna kan vara med och påverka vilka föreningar och samfund som har chansen att få donationer ur dispositionsfonden genom att lämna in förslag via den här länken senast den 30.4.2020. En kommitté har grundats för att förbereda donationerna och förslagen presenteras för styrelsen, som fattar de slutliga besluten om donationerna.


LokalTapiola Österbotten har verksamhet inom tre olika delområden – trygghet, hälsa och ekonomi – och de objekt som understöds ska därför anknyta till något av dessa delområden. Tidigare har LokalTapiola Österbotten gjort donationer bland annat till Hope r.f., Valo r.f., Vasa Yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia och Centria Yrkeshögskola.


- Ekonomiskt stöd är ett sätt för oss på LokalTapiola att förverkliga vårt samhällsansvar. På det här sättet kan vi styra tillgångarna till sådan verksamhet som är viktig och betydelsefull för österbottningarna, säger Haarala.