Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Överraskande många finländare försöker ändra sin livsstil i början av året – enkla råd hjälper att undvika återfall

9.1.2020 - Hälsa

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning försöker upp till cirka två miljoner finländare att förbättra sin livsstil på ett eller annat sätt i början av året. Finländarna vill ändra livsstilen särskilt vad gäller motion, vikt, kost, sovande och stress. Däremot är det få som vill ändra livsstilen vad gäller rusmedel.

Enligt enkäten Vardagsgranskning försöker nästan 60 procent av finländarna att ändra livsstilen i början av året. Trots de goda avsikterna lyckas inte alla ändra sina vanor. Enligt undersökningen misslyckas över hälften av försöken att ändra livsstilen.

- Orsakerna till misslyckandena är många. Den kanske vanligaste orsaken är att man försöker göra för många ändringar på en gång och att man sedan inte kan leva upp till den nya livsstilen. Å andra sidan är det bra att komma ihåg att återfall ofta är en del av processen och att de inte hindrar att man lyckas på lång sikt. En lyckad och bestående livsstilsändring kräver att man på lång sikt lär sig ha nya vanor i vardagen, säger medicine doktor Jani Tikkanen som är direktör för hälsovårdstjänster vid LokalTapiola.

Enligt enkäten Vardagsgranskning försöker finländarna under början av året särskilt att motionera mer, banta, äta hälsosammare, sova mer och stressa mindre. Av finländarna vill 11 procent minska användningen av alkohol och 9 procent minska på rökandet eller sluta röka.

Att ändra livsstilen kräver alltid att lära sig nya vanor

Tikkanen påminner att det krävs mycket repetition och känsla av framgång för att lära sig något nytt eller bli av med en dålig vana. Det lönar sig alltså inte att försöka ändra allt på gång utan i stället koncentrera sig på en ändring åt gången.

- Man ska komma ihåg att redan små positiva val och åtgärder i vardagen har betydelse för hälsan. Mindre sittande och lätt vardagsmotion kräver inga maratonskolor utan endast små val med hjälp av vilka man kan skapa sig rutiner, säger Tikkanen.

Om man bantar är igen det viktigt att man har ett långsiktigt mål och gradvis avancerar mot målet.

- Det lönar sig att börja med små saker och ändra en sak åt gången. Och eftersom vi alla är sociala djur kan man öka sannolikheten att lyckas genom att berätta sina mål till närstående och vänner vilka kan ge stöd på vägen. En livsstilsändring är som bäst en lång gemensam resa, inte en enskild händelse.

Fem tips för hållbar ändring av livsstilen – akta dig för fällor som får digatt återgå till gamla vanor

1) Börja med en rimlig ändring. Att på en gång göra en för stor förändring eller samtidigt göra många ändringar minskar möjligheterna att lyckas. I januari är det populärt att börja motionera vilket märks på gymmen men efter en ambitiös start är det många som tröttnar när vardagen börjar. En livsstilsändring kräver tid och tålamod.

2) Börja med det lättaste. När man ändrar livsstilen lönar det sig att börja med den lättaste ändringen eller med en ändring som ger mest välbehag. Ställ mål som är realistiska att uppnå med tanke på livssituationen och vardagen. Redan en liten ändring av livsstilen är värd att göra om den ger välbehag och främjar hälsan.

3) Förbind dig till ändringen. Även om det är viktigt att vara snäll mot sig själv när man ändrar livsstilen kräver redan små ändringar att man verkligen förbinder sig. Förstå dina egna inre och yttre motiv för ändringen så att du orkar fortsätta med det nya sättet att skapa en rutin. Vilka saker uppmuntrar och sporrar dig att göra ändringen? Ställ konkreta mål och berätta dem för dina närmaste så att du kan dra nytta av ett positivt grupptryck.

4) Identifiera vilken inverkan trötthet, kost och stress har. Livsstilen är en helhet där alla faktorer påverkar varandra. Därmed är det viktigt att identifiera skadliga faktorer. Till exempel för lite sömn eller en dålig måltidsrytm gör att man har mindre energi för regelbunden motion.

5) Hjälp finns att få hos de närmaste och hos experter. Det lönar sig att be om hjälp av de närmaste och av experter. Det finns till exempel bra mediciner för tobaksavvänjning och kamratstöd vid missbruksproblem.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning verkställdes av Kantar TNS 1-5.12.2019. Frågorna besvarades av 1 120 finländare i åldrarna 15-74. Felmarginalen för undersökningsresultaten är cirka +/- 3,1 procentenheter.

Försäkra det viktigaste alltså dig själv och dina närmaste

Om livet överraskar på ett tråkigt sätt, är det viktigt att man helt kan koncentrera sig på att bli frisk. Sjukdom eller olycksfall medför hälsoproblem men påverkar ofta också ekonomin.

Räkna priset och köp