Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Nyland: LokalTapiola Nyland donerar 175.000 euro till gott ändamål

29.11.2019 - Ekonomi

LokalTapiola Nyland har i november 2019 gjort sina första donationer från dispositionsfonden som grundades 2018.

Tre föreningar, Barnavårdsföreningen i Finland rf., Siskot ja Simot ry. och Ensi- ja Turvakotien liitto ry. får understöd till sin verksamhet. FRK Helsingfors- och Nylands distrikt får bidrag för att installera defibrillatorer i regionen.

Donationerna är tänkta till att understöda och befrämja organisationernas verksamhet och riktas till förmån för seniorers, barns, ungas och barnfamiljers välmående i Nyland.

Barnavårdsföreningen i Finland rf. får 55.000 e för att starta Tjejvillan-verksamheten i Sibbo och Kyrkslätt, eventuellt även i Borgå. Donationen är tänkt till att stöda och utveckla ungdomsverksamhet med låg tröskel för flickor i 10-18 års ålder under åren 2020-2022.

Siskot ja Simot ry. får 55.000 e för att stöda verksamheten i Borgå, Lovisa, Mäntsälä, Kyrkslätt och Sibbo. Donationen ska hjälpa föreningen att koordinera pop-up tillfällen för att utvidga sin frivilligverksamhet.

Ensi- ja turvakotien liitto ry. får 50.000 e (25.000 e av LokalTapiola Nyland och 25.000 e av LokalTapiola Skadeförsäkring) för att reparera och renovera terrasserna, fasaderna och badrummen på kurs- och rehabiliteringscentret Sopukka i Sibbo. Centret används av barnfamiljer där de har möjligheten att övernatta i egna lägenheter under rehabiliteringstiden.

Finlands röda kors, Helsingfors och Nylands distrikt får 15.000 e för att skaffa och installera defibrillatorer på LokalTapiola Nylands verksamhetsområde. Tillsammans besluter båda parterna om placeringsplatserna.

Donation till organisationernas allmännyttiga verksamhet


Under våren och sommaren 2019 samlade LokalTapiola Nyland in förslag och idéer, av både personalen och förtroendevalda, till vilka ändamål bolaget ska donera medel ur dispositionsfonden.
LokalTapiola Nyland beslöt att rikta årets donationer till verksamhet som stöder seniorers, barns och ungas välbefinnande. I de organisationer bolaget valt, jobbar man för att minska ensamheten bland seniorer samt befrämja barnens, ungdomarnas och barnfamiljernas välbefinnande. I många fall hindrar det finansiella läget organisationernas möjligheter att utveckla och utvidga sin verksamhet.

- Vi önskar att organisationerna genom dessa donationer, kan utvidga och utveckla sin verksamhet på vårt verksamhetsområde i Nyland, säger verkställande direktör Erik Valros på LokalTapiola Nyland.

LokalTapiola Skadeförsäkring är med och stöder donationen till Ensi- ja Turvakotien Liitto ry. Kurs- och rehabiliteringscentret är beläget i Sibbo, på LokalTapiola Nylands verksamhetsområde men verksamheten är riksomfattande och betjänar hela landets alla lokalföreningar. Ensi- ja Turvakotien Liitto ry:s tjänster gynnar hela Finland.


Trygghet och hälsa

Trygghet, hälsa och ekonomi är grunden i LokalTapiola-gruppens strategi. Ensamhet bland seniorer eller familjevåld kan minska känslan av trygghet och vara ett hot mot både den psykiska som den fysiska hälsan.

- Genom att välja att understöda de här organisationernas verksamhet ville vi fästa uppmärksamheten till att trygghet kan uppfattas på många olika sätt, säger Ritva Pihlaja styrelsemedlem i LokalTapiola Nyland.

Samhällsansvar och ömsesidighet


LokalTapiola Nyland överför varje år en del av den eventuella vinsten från föregående räkenskapsperiod till en dispositionsfond. Hur stor del av vinsten som överförs besluter årsstämman. Företagets styrelse besluter vilka som får donationer ur fonden.
Utöver de allmännyttiga donationerna LokalTapiola Nyland delar ur dispositionsfonden understöder företaget flera ungdoms- och idrottsföreningar samt kulturprojekt.

Det finansiella stödet LokalTapiola Nyland delar till organisationer är ett sätt att bära samhällsansvar. Genom att understöda organisationer kan vi hjälpa att skapa trygghet och befrämja hälsa för många människor i regionen.

- Som ett ömsesidigt bolag borde LokalTapiola ha en särskild roll i vardagen för att skapa livstrygghet. Det vore fint att vi i framtiden, genom donationer från vår dispositionsfond, kunde skapa en helt ny dialog för samarbete mellan företag, lokala föreningar, organisationer och människor, önskar Ritva Pihlaja.