Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Postens strejk påverkar postningen till LokalTapiolas kunder

7.11.2019 - Turvallisuus

Om Postens personal går i strejk 11.11-24.11, påverkas försäkringsposten såsom ersättningsbeslut och fakturor som LokalTapiola skickar till kunderna. Även breven som kunderna skickar till LokalTapiola kan bli försenade på grund av strejken. Vi rekommenderar att våra kunder tar i bruk de elektroniska tjänsterna så att alla meddelanden kommer fram i tid. Under strejken betjänar LokalTapiolas omfattande kontorsnätverk och telefontjänster kunderna normalt runt om i Finland.

Om strejken blir av påverkar den omfattande all posthantering och postgång. Det kan bli betydande fördröjningar i postgången eller så kan det hända att post inte alls delas ut. De regionala skillnaderna kan vara stora och en del av försändelserna kan levereras inom normala tidtabeller.

Tips för LokalTapiolas kunder under poststrejken - gör så här!

  • Under strejken skickar vi all försäkringspost i första hand via elektroniska betjäningskanaler (nättjänst, e-post, livstrygghetsappen). I brådskande ärenden (t.ex. leverans av Green Card till kunden), där kanalerna ovan inte kan användas, kan du sköta ärendet på våra kontor.
  • Kontaktuppgifterna till LokalTapiolas telefontjänst och kontor hittar du via länken och genom att mata in ditt postnummer hittar du kontaktuppgifterna till ditt regionbolag.
  • För att underlätta skötseln av försäkringsärenden lönar det sig att ladda ner LokalTapiolas livstrygghetsapp i mobilen och samtidigt ta i bruk den pappersfria tjänsten. I applikationen kan du kontrollera dina försäkringsuppgifter och sköta faktureringsärenden såsom till exempel att flytta fram förfallodag och betala fakturor.
  • Alla försäkringspapper är också alltid i tryggt förvar och tillgängliga i vår nättjänst, dit du kan logga in med dina nätbankskoder.
  • För att underlätta skötseln av ärenden lönar det sig också att ta i bruk e-faktura i den egna nätbanken och då får du dina försäkringsfakturor direkt till din nätbank.
  • Det går även lätt att göra en ersättningsansökan på nätet.
  • Ifall kunden inte har tillgång till de elektroniska kanalerna och det inte är frågan om ett brådskande ärende, skickar vi handlingarna per brev till kunden. I brådskande ärenden hänvisar vi kunderna till att sköta ärendet på vårt kontor eller i vår telefontjänst.

Det är också skäl att beakta att breven som kunderna eller samarbetspartners skickar till LokalTapiola kan försenas på grund strejken. Detta kan till exempel fördröja handläggningen av ersättningsärenden.

Vi uppdaterar vid behov tilläggsuppgifter om poststrejkens påverkningar på denna sida.