Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Styrelserna för LokalTapiola Skade- och Livbolag valda

10.12.2018 - Henkilöstö

Förvaltningsråden för LokalTapiola Skadebolag och LokalTapiola Livbolag har på sina höstmöten valt medlemmar till bolagens styrelser för mandatperioden som börjar 1.1.2019.

Till styrelseordförande för båda bolagen valdes Erkki Moisander och till vice ordförande Jari Eklund, båda för perioden 1.1-31.12.2019.

Till styrelserna i båda bolagen har i detta sammanhang valts nya medlemmar.
Till nya medlemmar i styrelsen för LokalTapiola Skadebolag har utnämnts doktor i ledningsvetenskap, EM Merja Fischer, vicehäradshövding Ulla-Maija Moisio och EK Sami Kulla. Kulla och Moisio har fram till nu varit förvaltningsrådsmedlemmar i bolaget.

Merja Fischer är verkställande direktör för Leadership Akatemia, vars specialkunskapsområden är bl.a. betjäningsprocessernas utveckling, ledning och strategiarbete, kundupplevelse samt digitalisering. Fischer disputerade år 2012 vid Aalto-universitetet i ämnet “ Positiivisen vuorovaikutuksen merkityksestä yritysten välisen palveluliiketoiminnan tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen". Hon har lång erfarenhet av ledning både i Finland och utomlands (ABB, Nokia och Wärtsilä). År 2017 fick Fischer inbjudan till minister Mika Lintiläs arbetsgrupp i Artificiell intelligens, vars avsikt är att göra Finland till ledande land inom tillämpningen av artificiell intelligens.

EK Sami Kulla är verkställande direktör vid Business Design- byrån Buorre samt sakkunnig inom digital affärsverksamhet. Kulla är styrelsemedlem och delägare i flera företag som producerar digitala tjänster. Han har över 20 års erfarenhet av försäljningsutveckling och -ledning samt företagande. Kulla har även lett flera företagsintegrationer.

Vicehäradshövding Ulla Moisio är direktör för juridiska ärenden i Industrins Kraft Abp. Hon har lång erfarenhet av LokalTapiola-gruppens förvaltning. Ulla-Maija Moisio är för tillfället styrelseordförande för LähiTapiola Varsinais-Suomi, ordförande för förvaltningsrådet i LokalTapiola Skadebolag och medlem i dess belöningsutskott. Ulla-Maija Moisio är även förvaltningsrådsledamot i Åbo Handelslag.

Som styrelsemedlemmar för bolaget fortsätter Matti Bergendahl, Timo Hiltunen och Hannu Niilekselä.

Till ny medlem i styrelsen för LokalTapiola Livbolag har utnämnts ekonomie doktor Mirel Leino. Hon är företagare, som tidigare fungerade länge som partner i PwC (PricewaterhouseCoopers Oy). Leino är till sin utbildning ekonomie doktor och har dessutom avlagt Chartered Financial Analyst (CFA) -examen. Leino är även styrelsemedlem i Euroclear Finland Ab och ordföranden för samarbetsutskottet samt styrelsemedlem i Värdepapperscentralens fond.

Som styrelsemedlemmar för bolaget fortsätter Janne Kaippio, Olli Latola, Lauri Riekkola och Kati Sulin.

Styrelsemedlemmarna för LokalTapiola Skadebolag från 1.1.2019 är:

 • Erkki Moisander, styrelseordförande (mandatperiod 1.1-31.12.2019)
 • Jari Eklund, styrelsens vice ordförande (mandatperiod 1.1.-31.12.2019)
 • Merja Fischer (mandatperiod 1.1.2019-31.12.2021)
 • Sami Kulla (mandatperiod 1.1.2019-31.12.2021)
 • Ulla-Maija Moisio (mandatperiod 1.1.2019-31.12.2021
 • Matti Bergendahl (mandatperiod 1.1.2019-31.12.2021)
 • Timo Hiltunen (mandatperiod 1.1.2019-31.12.2021)
 • Hannu Niilekselä (mandatperiod 1.1.2019-31.12.2021)

Styrelsemedlemmarna för LokalTapiola Ömsesidigt Livbolag från 1.1.2019 är:

 • Erkki Moisander, styrelseordförande (mandatperiod 1.1-31.12.2019)
 • Jari Eklund, styrelsens vice ordförande (mandatperiod 1.1.-31.12.2019)
 • Janne Kaippio (mandatperiod 1.1.2019-31.12.2020)
 • Mirel Leino (mandatperiod 1.1.2019-31.12.2021)
 • Olli Latola (mandatperiod 1.1.2019-31.12.2021)
 • Lauri Riekkola (mandatperiod 1.1.2019-31.12.2020)
 • Kati Sulin (mandatperiod 1.1.2019-31.12.2021)