Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ansvarsfullt placerande

De bolag i LokalTapiola-gruppen som bedriver placeringsverksamhet har förbundit sig till principerna för ansvarsfullt placerande. Dessa omfattar principer a för miljö, samhälle och god förvaltning.

Det primära målet är att få bästa möjliga avkastning på placerat kapital. Samtidigt eftersträvar vi att i placeringsanalys, placeringsbeslut och ägarpolicy beakta och främja aspekter som miljö, samhälle och god förvaltning.

Ansvarsfullt placerande i LokalTapiola

LokalTapiola Kapitalförvaltning tar ansvar

På lång sikt är målet med ansvarsfullt placerande att förbättra förhållandet mellan avkastning och risk genom att identifiera, förutse och minimera risker som beror på andra faktorer än ekonomiska faktorer samt genom att maximera de framtida möjligheterna. I LokalTapiola Kapitalförvaltnings verksamhetsmodell för ansvarsfullt placerande utesluts inga branscher eller bolag på förhand.

Ansvarstagande är en konkurrensfördel som på lång sikt har en positiv inverkan på resultatet och ägarvärdet.

  • Placeringsprocessen grundar sig på egna analyser och ansvarstagandet är integrerat i placeringsprocessen.
  • När ett nytt placeringsobjekt övervägs gör förvaltarna alltid en företagsanalys och analyserar samtidigt hur miljö-, samhälls- och förvaltningsfaktorer (ESG) påverkar bolagets verksamhet.
  • LokalTapiola Kapitalförvaltnings månadsrapporter för direkta aktiefonder och företagsobligationsfonden innehåller en ansvarsfördelning för objekten. På detta sätt kan placeraren följa upp placeringsfondernas ansvar.

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltnings ansvarstagande

Iakttagandet av principerna för ansvarsfullt placerande skapar en bättre fungerande fastighetsplaceringsprocess och förutsättningar för kontinuerlig utveckling. Ansvarstagandet beaktas i varje led i LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltnings värdekedja från placeraren till objektets användare. LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning tar som en aktiv företrädare för ägarna, ansvar för att de undertecknade principerna följs i hanteringen av fastighetens livscykel.