Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ansvarsfull fastighetsplaceringsverksamhet

En ansvarsfull fastighetsplaceringsverksamhet beaktar utöver miljöfrågor och energieffektivitet även aspekter på socialt och ekonomiskt ansvar. I utvecklingen av ansvarsfullheten beaktas fastighet, dess värdekedja och livscykel som en helhet både i fastighetsinvesteringar och i den dagliga verksamheten och användningen. LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning tar hand om placerarkundernas fastighetstillgångar och förvaltar det fastighetsbestånd som LokalTapiola-gruppen och fastighetsfonderna äger.

Rapportering

En omfattande och kvalitativ rapportering utgör grunden för vår öppna och ansvarsfulla affärsverksamhet. Våra intressentgrupper ska ha möjlighet att granska vår verksamhet genom våra årsrapporter och hållbarhetsrapporter.

Nedan kan du granska våra resultat i PRI-rapporten, som stöder sig på FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, samt i GRESB-hållbarhetsjämförelsen. Du kan även bekanta dig med energi- och vattenförbrukningen samt koldioxidavtrycket för det fastighetsbestånd vi förvaltar.

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltnings hållbarhetsöversikter

Hållbarhetsöversikt 2022 (pdf) (på finska)

PRI-rapporter

PRI Public RI Report Pilot, svar till PRI (pdf)

PRI Assessment Report, PRI-bedömningsrapport (pdf)

Rapport 2017 (på finska) (pdf)

Rapport 2018 (på finska) (pdf)

Rapport 2019 (på finska) (pdf)

Rapport 2020 (på finska) (pdf)

GRESB-rapporter

Rapport 2018 (på engelska) (pdf)

Rapport 2019 (på engelska) (pdf)

Rapport 2020 (på engelska) (pdf)

Rapport 2021 (på engelska) (pdf)

Rapport 2022 (på engelska) (pdf)

Rapporter om energi-/vattenförbrukning och koldioxidavtryck

Rapport 2019 (pdf)


Aktuellt

Är du redan en hjälte?

Det bor en hjälte i oss alla. En nödsituation uppstår oftast oväntat och vem som helst kan vara en hjälte oberoende av ålder och ställning. Hjältemod kräver mod att agera i nödsituationer. Det är åter dags för LokalTapiolas Hjälteskolning.

Läs mer

Samarbetspartner och samarbete

LokalTapiola främjar tillsammans med sina samarbetspartner inom samhällsansvar säkerheten och välbefinnandet för människorna och miljön. Som samarbetspartner har vi flera riksomfattande och regionala aktörer.

Läs mer