Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ansvarsfull fastighetsplaceringsverksamhet

En ansvarsfull fastighetsplaceringsverksamhet beaktar utöver miljöfrågor och energieffektivitet även aspekter på socialt och ekonomiskt ansvar. I utvecklingen av ansvarsfullheten beaktas fastighet, dess värdekedja och livscykel som en helhet både i fastighetsinvesteringar och i den dagliga verksamheten och användningen. LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning tar hand om placerarkundernas fastighetstillgångar och förvaltar det fastighetsbestånd som LokalTapiola-gruppen och fastighetsfonderna äger.

Ansvarsfullhet i LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning

Som ett resultat av vårt systematiska och långsiktiga arbete hör ansvarsfullheten till våra vardagsrutiner och vardagsgärningar. Ansvarsfullheten ingår i varje skede av vår värdekedja både i våra placeringsprocesser och i omsorgsmodeller. Miljö- och energibesparingar innebär en bättre avkastning för våra placerarkunder och bättre förhållanden för våra hyrestagarkunder.

Vår vision är att vara Finlands mest ansvarsfulla fastighetskapitalförvaltare.

Referensramar styr vår ansvarsfullhet

Vi har undertecknat av FN:s stötta principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) år 2010 och rapporterat enligt dem sedan år 2011. Dessa externa principer som styr vår verksamhet beaktar hållbarhetsfaktorerna i anslutning till miljö, samhälle och god förvaltningssed (ESG).

Vi har fastställt vår egen policy för ansvarsfulla investeringar år 2018 och uppdaterat den till principer för hållbar fastighetsplacering år 2020. Våra interna principer styr vårt fastighetsplacerande och -ledarskap och fastställer våra principer för ansvarsfullhet genom att beakta ESG-hållbarhetsaspekterna i våra placeringsbeslut. Bekanta dig med våra principer för hållbar fastighetsplacering (pdf).

Vi har sedan år 2018 deltagit i den internationellt kända hållbarhetsförfrågan (GRESB) som mångsidigt mäter och jämför ansvarsfullheten för aktörerna inom fastighetsbranschen och gör den transparent. GRESB fungerar som ett verktyg för vårt hållbarhetsarbete och hjälper oss att aktivt utveckla öppenheten och jämförbarheten för vår affärsverksamhet. Med hjälp av GRESB kan vi också värdera förverkligandet av både våra externa och interna ESG-principer i vårt dagliga arbete.

Vi utvecklar ständigt energieffektiviteten och miljövänligheten för vårt fastighetsbestånd. Vi har förbundit oss till energisparmålen enligt energieffektivitetsavtalen för aktörerna inom fastighetsbranschen under avtalsperioden 2017‒2025 och deltagit i avtalet i fråga sedan dess första avtalsperiod år 1999.

I slutet av år 2021 undertecknade vi internationella World Green Building Councils förbindelse Net Zero Carbon Buildings, vilket betyder att vi har förbundit oss till att uppnå en koldioxidneutral energiförbrukning vad gäller fastigheterna fram till år 2025 och vad gäller utsläppen från byggande fram till år 2030. Här kan du läsa vår koldioxidneutralitetskarta för att uppnå målen som vi sammanställde år 2022 (pdf) (på finska).


Aktuellt

Är du redan en hjälte?

Det bor en hjälte i oss alla. En nödsituation uppstår oftast oväntat och vem som helst kan vara en hjälte oberoende av ålder och ställning. Hjältemod kräver mod att agera i nödsituationer. Det är åter dags för LokalTapiolas Hjälteskolning.

Läs mer

Samarbetspartner och samarbete

LokalTapiola främjar tillsammans med sina samarbetspartner inom samhällsansvar säkerheten och välbefinnandet för människorna och miljön. Som samarbetspartner har vi flera riksomfattande och regionala aktörer.

Läs mer