VI UTBILDAR FLER
HJÄLTAR FÖR FINLAND

Ta del av årsredovisningar

Ta del av LokalTapiolas årsrapport, bolagens årsredovisningar och webbårsrapporten med information om LokalTapiola-gruppens verksamhet, bolagens ekonomiska resultat och samhällsansvar.

Läs mer

Mehiläinen och LokalTapiola ingår strategiskt partnerskap

Mehiläinen och LokalTapiola ingår ett långvarigt strategiskt partnerskap. Bolagens mål är att betjäna gemensamma kunder ännu bättre än tidigare och utveckla nya och innovativa försäkrings- och hälsovårdstjänster för att komplettera finländarnas valfrihet inom hälsovård. Samtidigt köper LokalTapiola 10 % av Mehiläinen.  

Läs mer

Produkter och tjänster

Tillfrisknandet börjar genom att ringa 0206 1000

Vid sjukdom eller olycksfall, ring HälsoHjälpen. Hälsovårdsspecialister betjänar varje dag kl. 7–23.

Läs mer