Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Kestävä Vaikuttajakorko

Jätkusuutlikkusega seotud teabe avalikustamine, Kokkuvõte

Avaldamise kuupäev: 11.5.2023

Juriidilise isiku tunnus: 743700NUZHA6YMHS8Y78

Fondi investeerimisotsuste tegemisel võetakse arvesse vajalikus ulatuses ja olemasolevat teavet arvestades peamisi negatiivseid mõjusid jätkusuutlikkuse teguritele.

Fondi jätkusuutliku investeerimise eesmärk on, et suurem osa fondi investeeringutest avaldaks positiivset mõju kliimamuutuste ohjeldamisele ning osa investeeringutest mõjutaks positiivselt ka muude ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamist.

Fond investeerib peamiselt rohelistesse võlakirjadesse, samuti sotsiaalse ja jätkusuutliku arengu võlakirjadesse ning ettevõtetesse, millel on LähiTapiola Varainhoito jätkusuutlikkuse analüüsi tulemusel positiivne mõju kliimamuutuste ohjeldamisel või jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamisel.

Finantstoote jätkusuutliku investeerimiseesmärgi realiseerumist kirjeldavate näitajate arengut jälgitakse seoses investeerimisobjektide jätkusuutlikkuse analüüsiga ning fondi jätkusuutlikkuse aruandluse raames. Uusi jälgitavaid näitajaid saab kasutusele võtta, kui on olemas piisavalt põhjalikud ja kvaliteetsed andmed.

Fondi jätkusuutliku investeerimise eesmärgi saavutamist hinnatakse järgmiste näitajatega:

Fondi investeeringute jaotus võlakirjaliikide kaupa (nn rohelised, sotsiaalsed ja jätkusuutliku arengu võlakirjad); fondi investeeringute jaotus jätkusuutlikkuse teemade kaupa (näiteks energiatõhusus, taastuvenergia), mida investeeringutega mõjutatakse; fondi võlakirjainvesteeringutest rahastatavate projektide abil välditud heitkoguste hulk emitendi tegevusalade lõikes; fondi investeerimisobjektide raskete või väga tõsiste keskkonnaalaste rikkumiste arv (investeerimisobjektide %-osakaal fondist); fondi MSCI S-reiting; fondi investeerimisobjektide vastavus ÜRO Global Compacti põhimõtetele; fondi investeerimisobjektide juhatuse liikmete sooline jaotus; fondi investeerimisobjektide raskete või väga raskete ühiskonnaga seotud rikkumiste arv (investeerimisobjektide % osakaal fondist).

Jätkusuutliku investeerimiseesmärgi hindamisel kasutame eelkõige investeerimisobjektide poolt edastatavat ametlikku informatsiooni, mida kogume väliste teenusepakkujate (nt MSCI, Upright Project) andmebaaside kaudu ning ka vahetult kohtumistel investeerimisobjektidega või mõjutamisprotsesside käigus. Me ei kasuta omaduste hindamisel hinnanguid ega keskmisi väärtusi. Näitajate arvutamisel kasutame standardiseeritud arvutusmeetodit, kui see on saadaval.

Püüame edendada aruandlust ja seeläbi ka teabe põhjalikku kajastamist, võttes ühendust investeerimisobjektidega ning nõudes aruandeid tähtsamate jätkusuutlikkuse näitajate ja kahjude kohta. Meie eesmärk on edendada standardiseeritud näitajate kasutuselevõttu, sealhulgas toetades selliseid aruandlusalgatusi nagu TCFD. Lisaks täiendatakse ametlikku teavet teabega, mis on saadud kohtumistel investeerimisobjektidega ja mõjutamisprotsesside kaudu, samuti portfellihaldurite teadmistega investeerimiseesmärkide ja -valdkondade kohta, mida kasutatakse investeerimisobjektide jätkusuutlikkuse analüüsis. Eeltoodud meetmed tagavad, et piirangud ei takista eesmärkide saavutamist.

LähiTapiola Varainhoito Oy-s järgitakse süstemaatilist investeerimisprotsessi, mille eesmärk on leida investeerimisuniversumist püstitatud kriteeriumidele vastavaid investeerimisobjekte. Portfellihaldurite koosolekutel langetatakse ostu-müügiotsuseid, mida portfelli eest vastutav portfellihaldur praktikas ellu viib.

Loe omandi juhtimise põhimõtetes kirjeldatud LähiTapiola Varainhoito Oy mõjutamispoliitikaid siit (pdf) (soome keeles). Meie peamisteks aktiivse omamise meetoditeks on kohtumised ettevõtte juhtkonnaga, üldkoosolekutel osalemine ja ettevõtete mõjutamine üksi või koos teiste investoritega. Usume, et aktiivse omanikutunde ja konstruktiivse arutelu kaudu investeerimisobjektidega suudame ettevõtete tegevust positiivselt mõjutada ja seega edendada ka investeeringute paremat tootluse ja riski suhet pikas perspektiivis.

Fondil puudub keskkonna või ühiskonnaga seotud omaduste realiseerimisega seotud võrdlusindeks.