Sijoitusrahastot LähiTapiola Korkomaailma

LähiTapiola

Etsitkö ratkaisua, joka hyödyntää kansainvälisten korkomarkkinoiden kehitystä? Arvostatko hyvin hajautettua, aktiivisesti hoidettua sekä markkinatilanteen mukaisesti muuttuvaa sijoitusta?

LähiTapiola Korkomaailma on aktiivisesti hoidettu varainhoitorahasto, jonka varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti eri korko-omaisuusluokkiin rahastojen kautta. Rahaston tavoitteena on tuottaa 3-5 vuoden aikavälillä hyvälaatuisia yrityslainoja enemmän korkeariskisiä yrityslainoja alhaisemmalla riskillä.

Pähkinänkuoressa

Sijoitusrahasto LähiTapiola Korkomaailma on maailmanlaajuisesti sijoittava korkorahasto. Rahasto sijoittaa sekä kehittyneille että kehittyville korkomarkkinoille. Korkomaailma rahaston sijoituskohteena käytetään erityyppisiä rahastoja, jotka voivat sijoittaa niin yritysten kuin julkisyhteisöjenkin liikkeelle laskemiin velkakirjoihin. Rahastot voivat olla aktiivisesti hoidettuja tai indeksejä jäljitteleviä. Rahastossa painotetaan lyhyitä, keskipitkiä tai pitkiä korkosijoituksia markkinatilanteen mukaisesti.

Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu. Rahaston tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla, jossa keskipitkän aikavälin allokaatiopäätöksillä on tärkeä osa.

Tutustu rahaston esitteisiin, sääntöihin ja katsauksiin.

Riskiluokka:

1 2 3 4 5 6 7

LähiTapiola-korkorahastot

Tuotto-odotus ja riski