Sijoitusrahastot LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat

LähiTapiola

Etsitkö tuottohakuista korkoratkaisua? Arvostatko hyvin hajautettua, aktiivisesti hoidettua sekä markkinatilanteen mukaisesti muuttuvaa sijoitusta?
Maailmanlaajuisesti kehittyviin talouksiin sekä kehitysmaihin sijoittavan rahaston tavoitteena on merkittävä arvonnousu pitkällä aikavälillä.

Pähkinänkuoressa

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat on maailmanlaajuisesti kehittyviin talouksiin (emerging economies) sekä kehitysmaihin (developing economies) sijoittava korkorahasto. Kehittyvät Korkomarkkinat -rahaston sijoituskohteena käytetään pääsääntöisesti erityyppisiä kohderahastoja, jotka voivat sijoittaa sekä yritysten että julkisyhteisöjen liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Sijoituksia painotetaan markkinatilanteen mukaisesti.

Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien arvonnousu pitkällä aikavälillä. Tavoitteeseen pyritään aktiivisella salkunhoidolla, jossa taktisilla allokaatiopäätöksillä eri kohderahastojen kesken on tärkeä osa.

Tutustu rahaston esitteisiin, sääntöihin ja katsauksiin.

Riskiluokka:

1 2 3 4 5 6 7

LähiTapiola-korkorahastot

Tuotto-odotus ja riski