Sijoitusrahastot LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat

LähiTapiola

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat on maailmanlaajuisesti kehittyviin talouksiin (emerging economies) sekä kehitysmaihin (developing economies) sijoittava korkorahasto. RTee rahastomerkintä verkkopalvelussa, puhelimitse numerossa 09 453 8500 (ma-pe kello 9-17) tai LähiTapiolan toimistolla.

Pähkinänkuoressa

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat on maailmanlaajuisesti kehittyviin talouksiin (emerging economies) sekä kehitysmaihin (developing economies) sijoittava korkorahasto. Kehittyvät Korkomarkkinat -rahaston sijoituskohteena käytetään pääsääntöisesti erityyppisiä kohderahastoja, jotka voivat sijoittaa sekä yritysten että julkisyhteisöjen liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Sijoituksia painotetaan markkinatilanteen mukaisesti.

Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien arvonnousu pitkällä aikavälillä. Tavoitteeseen pyritään aktiivisella salkunhoidolla, jossa taktisilla allokaatiopäätöksillä eri kohderahastojen kesken on tärkeä osa.

Riskiluokka:

1 2 3 4 5 6 7

LähiTapiola-korkorahastot

Tuotto-odotus ja riski