Sijoitusrahastot LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat

LähiTapiola

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat sijoittaa maailmanlaajuisesti kehittyvien talouksien ja kehitysmaiden yrityslainoihin ja valtioiden velkakirjoihin. Tee rahastomerkintä helposti omilla verkkopankkitunnuksillasi tai puhelimitse numerossa 09 453 8500 (ma-pe kello 9-17).

Pähkinänkuoressa

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat on maailmanlaajuisesti kehittyviin talouksiin (emerging economies) sekä kehitysmaihin (developing economies) sijoittava korkorahasto. Kehittyvät Korkomarkkinat -rahaston sijoituskohteena käytetään pääsääntöisesti erityyppisiä kohderahastoja, jotka voivat sijoittaa sekä yritysten että julkisyhteisöjen liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Sijoituksia painotetaan markkinatilanteen mukaisesti.

Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien arvonnousu pitkällä aikavälillä. Tavoitteeseen pyritään aktiivisella salkunhoidolla, jossa taktisilla allokaatiopäätöksillä eri kohderahastojen kesken on tärkeä osa.

Tutustu rahaston esitteisiin, sääntöihin ja katsauksiin.

Riskiluokka:

1 2 3 4 5 6 7

LähiTapiola-korkorahastot

Tuotto-odotus ja riski