Sijoitusrahastot LähiTapiola High Yield

LähiTapiola

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield sijoittaa maailmanlaajuisesti high yield -lainoihin. High yield -lainat ovat yrityslainoja, joiden luottoriski ja tuotto-odotus ovat melko korkeita. Tee rahastomerkintä helposti omilla verkkopankkitunnuksillasi tai puhelimitse numerossa 09 453 8500 (ma-pe kello 9-17).

Pähkinänkuoressa

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield sijoittaa alarahastojen kautta high yield -yrityslainoihin. High yield -lainat ovat yrityslainoja, joiden luottoriski on melko korkea. Sijoitukset voidaan tehdä maailmanlaajuisesti, mutta suurin osa kohdistuu Yhdysvaltoihin.

High Yield on erikoissijoitusrahasto, koska se voi poiketa tavallisten sijoitusrahastojen hajautusta koskevista rajoituksista. High Yield -rahaston sijoituskohteina ovat muun muassa T. Rowe Price -varainhoitotalon rahasto Global High Yield Bond Fund sekä Pacific Investment Management Company -varainhoitotalon rahasto High Yield Bond Fund.

High Yield -rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien arvonnousu keskipitkällä aikavälillä. Tavoitteeseen pyritään aktiivisella salkunhoidolla.

Tutustu rahaston esitteisiin, sääntöihin ja katsauksiin.

Riskiluokka:

1 2 3 4 5 6 7

LähiTapiola-korkorahastot

Tuotto-odotus ja riski