Sijoitusrahastot LähiTapiola High Yield

LähiTapiola

Arvostatko näkemyksenottoa myös korkomarkkinoilla? Siedätkö riskiä ja etsit tuottohakuista korkoratkaisua?
Aktiivisesti hoidettu erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield sijoittaa maailmanlaajuisesti yrityslainoihin, joiden luottoriski ja sen seurauksena tuotto-odotus ovat korkeita.

Pähkinänkuoressa

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield sijoittaa alarahastojen kautta high yield -yrityslainoihin. High yield -lainat ovat yrityslainoja, joiden luottoriski on melko korkea. Sijoitukset voidaan tehdä maailmanlaajuisesti, mutta suurin osa kohdistuu Yhdysvaltoihin.

High Yield on erikoissijoitusrahasto, koska se voi poiketa tavallisten sijoitusrahastojen hajautusta koskevista rajoituksista. High Yield -rahaston sijoituskohteina ovat muun muassa T. Rowe Price -varainhoitotalon rahasto Global High Yield Bond Fund sekä Pacific Investment Management Company -varainhoitotalon rahasto High Yield Bond Fund.

High Yield -rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien arvonnousu keskipitkällä aikavälillä. Tavoitteeseen pyritään aktiivisella salkunhoidolla.

Tutustu rahaston esitteisiin, sääntöihin ja katsauksiin.

Riskiluokka:

1 2 3 4 5 6 7

LähiTapiola-korkorahastot

Tuotto-odotus ja riski