<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Rakennamme Pohjanmaalla turvallisempaa liikennekulttuuria yhdessä

Turvallisempi liikennekulttuuri kehittyy konkreettisten tekojen kautta, joita edistämme tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa lahjoitusten, sponsoritoiminnan sekä käytännön tekemisen kautta. Osalla teoista on välitön turvallisuutta edist�ävä vaikutus, kun taas joidenkin tekojen tulokset näkyvät vasta vuosikymmenten aikana. Me LähiTapiola Pohjanmaalla olemme sitoutuneet alueemme liikennekulttuurin pitkäjänteiseen kehitykseen.

Tästä voit lukea lisää liikenneturvallisuushankkeistamme.

Olemme mukana lahjoittamassa Onkilahden liikennepuiston sekä viereen rakennettavan pumptrackin rakentamiseen osana laajempaa liikenneturvallisuushanketta. Lahjoituksellamme mahdollistamme uusien liikenneturvallisuusteknologioiden hankinnan sekä suuremman julkisen rahoituksen saannin. Haastamme myös muita alueen yrityksiä mukaan rakentamaan turvallisempaa liikennekulttuuria.

Lue lisää .

Valtatielle 8 on asennettu uusia älykkäitä riistavaroitusjärjestelmiä kolmeen kohteeseen hirvieläinonnettomuusmäärien vähentämiseksi Mustasaaressa ja Uudessakaarlepyyssä. Hanke toteutetaan LähiTapiola Pohjanmaan, Suomen riistakeskuksen, paikallisten riistanhoitoyhdistysten, InnoTrafik Oy:n ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä.

Lue lisää .

Pysäköintihallit ovat usein ahtaita ja niissä on osittain rajoittunut näkyvyys. Tämä johtaa siihen, että suuri osa autojen peltivahingoista tapahtuvat parkkihalleissa. Tästä johtuen olemme lahjoittaneet kauppakeskus Chydenialle kulmasuojaukset parkkitalojen pylväisiin. Tavoitteenamme on merkittävästi vähentää vahinkojen määrää.

Lue lisää .

TULOSSA - Välkky on älykäs suojatieteknologia, joka varoittaa autoilijoita välkkymällä, kun jalankulkija tai pyöräilijä lähestyy suojatietä. Välkkyjen on osoitettu vähentävän suojatieonnettomuuksia merkittävästi. Lahjoitamme Välkkyjä yhdessä liikennesuunnittelijoiden sekä asukkaiden valitsemille pohjanmaalaisten kaupunkien suojateille.

TULOSSA - Pohjanmaalla on tunnetusti pitkät välimatkat ja siksi ajokortti hankitaan usein jo alle 18 vuotiaana. On hienoa, että nuoret pääsevät liikkumaan jo aiemmin! Tilastojen valossa nuorille kuskeille sattuu kuitenkin selkeästi enemmän liikennevahinkoja ja pyrimme ennaltaehkäisemään niitä lahjoittamalla nuorille kuskeille yhden lisäajotunnin.