<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Aktiivinen Itä

Hae sponsoritukea yhteisöllesi. Aktiivinen Itä tukea voi hakea kaikki LähiTapiola Idän alueella (Pohjois-Karjala sekä Ylä- ja Koillis-Savo) toimivat yhteisöt, jotka aktivoivat paikallisia ihmisiä harrastustoimintaan.

Aktiivisuus luo elämänturvaa​

Aktiiviset, paikalliset yhdistykset ovat merkittävä voimavara. Ne luovat yhteisöllisyyttä, edistävät vuorovaikutusta erilaisten ihmisten välillä ja lisäävät alueemme vetovoimaa.​

Fyysinen ja henkinen hyvinvointi muodostavat vankan perustan turvallisemmalle yhteisölle. Vireät yksilöt ovat alttiimpia yhteistyölle, konfliktien ehkäisylle ja aktiiviselle osallistumiselle, luoden yhteisöön vahvaa turvallisuuden tunnetta ja resilienssiä.​

Yksi LähiTapiola Idän tavoitteista on alueemme elinvoimaisuuden lisääminen. Se on samalla myös vahinkojen ennaltaehkäisyä ja riskien minimoimista.

Aktivoiko sinun yhteisösi alueemme ihmisiä? Hae nyt meiltä sponsoritukea!

Aktiivinen Itä –sponsorointirahaa voivat hakea kaikki LähiTapiola Idän alueella (Pohjois-Karjala sekä Ylä- ja Koillis-Savo) toimivat yhteisöt, jotka aktivoivat paikallisia ihmisiä harrastustoimintaan, esimerkiksi urheiluseurat ja kulttuuritoimijat. Toiminta voi olla​ fyysisen kunnon, terveyden ja toimintakyvyn edistämistä​, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden lisäämistä​ tai erilaisten taitojen kehittämistä​.

Tuen saajiksi valitaan tasapuolisesti erilaista harrastustoimintaa harjoittavia yhteisöjä maantieteellinen tasapuolisuus ja toiminnan vaikuttavuus huomioiden. ​Toiminnan tulee olla uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta.​ Haku on avoinna jatkuvasti, mutta päätökset sponsoroitavista kohteista tehdään neljä kertaa vuodessa. Jos kohde ei tule valituksi ensimmäisessä valinnassa, hakemus pysyy voimassa kyseisen vuoden seuraavissa hauissa. Nyt haettavista sponsorointirahoista päätetään huhtikuussa 2024 . Päätösten jälkeen olemme suoraan yhteydessä valittuihin toimijoihin ja annamme ohjeet laskuttamiseen.

Hae täältä.