Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Opi verkkokoulutuksilla

Tarjoamme myös verkkokoulutuksia ja seminaareja yrityksesi henkilöstön ja esimiesten käyttöön turvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin kehittämisen tueksi.

Seminaarit ja webinaarit

LähiTapiola järjestää erilaisia seminaareja ja webinaareja liiketoimintajohdolle, turvallisuuden ja riskienhallinnan ammattilaisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Aiempien tilaisuuksien esitykset ja materiaalit löydät tästä alta.

Keskeytys 2019 - Seminaari jatkuvuudenhallinnasta

LähiTapiola järjesti 8.11.2019 tilaisuuden jatkuvuudenhallinnasta, kyberuhkista ja toiminnasta kriisitilanteissa.

Luennoitsijoiden esitystallenteet ovat katsottavissa täällä.

 • Tilaisuuden avaus
  • johtaja Juho Kettunen, LähiTapiola
 • Yritysten jatkuvuudenhallinta
 • Case - Jatkuvuussuunnitelman laatiminen käytännön tasolla
 • Kyberriskit ja toiminta häiriötilanteessa
 • Kriisijohtaminen
 • Tilaisuuden ennakkokyselyn tulokset

Päihteet - työelämän vaiettu salaisuus -seminaari 2019

Tiesitkö, että työikäisistä joka viides mies ja joka kymmenes nainen ovat alkoholin suurkuluttajia. Miten päihderiippuvuus näkyy ja vaikuttaa työyhteisössä? Tunnistatko ajoissa tilanteet ja osaatko varmistaa avun saamisen? Miten työnantajana voit ennaltaehkäistä ongelmia ja tukea avun saannissa.

LähiTapiola, Elo ja Kantamo järjestivät 13.5.2019 aiheesta tilaisuuden, jota oli mahdollisuus seurata myös online-lähetyksenä. Iltapäivän tilaisuus oli suunnattu työpaikan johdolle, esimiehille, HR:lle, työsuojelulle, riskienhallinnan asiantuntijoille sekä tietenkin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Luennoitsijoiden esitystallenteet ja esitysmateriaalit

 • Tilaisuuden avaus ja ohjelma
 • Mitä on päihderiippuvuus? - Keskustelu päihdeohjelman kehityksestä ja koulutuksesta
 • Päihteiden merkitys työtapaturmissa
 • Päihteiden rooli työkyvyttömyydessä
 • Kokemuksia yrityksen ja työterveyshuollon päihdeyhteistyössä
 • Päihteiden vaikutukset yrityksille ja mitä niille voi tehdä (esitys eng)

Piina 2018 - Seminaari työväkivallan torjumiseksi

LähiTapiola järjesti Piina 2018 -seminaarin 2.11.2018.

Luennoitsijoiden esitykset ja esitysmateriaalit

Out of Office 2017 - Seminaari matkustus- ja liikkumisturvallisuudesta

Moni ei ehkä tiedä, että työmatka on usein heidän työnsä vaarallisin osuus. Työn luonteen muuttuminen, hektiset aikataulut sekä jatkuvasti kansainvälistyvä toimintaympäristö puolestaan asettavat omat haasteensa turvalliseen liikkumiseen ja matkustamiseen.

LähiTapiola järjesti 27.10.2017 aiheesta liiketoimintajohdolle, turvallisuuden ja riskienhallinnan ammattilaisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille suunnatun, aamupäivän mittaisen seminaarin jota oli mahdollista seurata myös online-lähetyksenä. Puhujina tilaisuudessa olivat riskienhallinnan ja turvallisuuden eturivin ammattilaiset.

Luennoitsijoiden esitykset ja esitysmateriaalit

Turvallisuusvartti - Liukkaus (Kiwa Inspecta)

Suvi Ahtosalo Kiwa Inspectasta ja Vesa Kynsijärvi LähiTapiolasta keskustelevat liukastumisen aiheuttamista työtapaturmista.


Verkkokoulutusten käyttöönotto

Voit käyttää kaikkia verkkokoulutuksia niiden esittelyn yhteydessä olevien linkkien kautta. Tarvitset kursseille kirjautumiseen salasanan, jonka voi tilata oheisella lomakkeella. Kysy kuitenkin ennen tilausta yrityksesi koulutuksista tai turvallisuudesta vastaavalta henkilöltä, onko teille jo toimitettu salasana* kursseihin kirjautumiseen. Se voi olla saatavilla esimerkiksi yrityksesi intranetistä. Salasana on sama yrityksesi koko henkilöstölle ja se käy kaikille kursseille.

* Ennen 4/2020 toimitetut salasanat eivät kuitenkaan enää toimi, joten pyydä meiltä uutta salasanaa!

Huomaa, että osa verkkokoulutuksista tarvitsee käyttämässäsi tietokoneessa ja selaimessa toimiakseen Adobe Flash Playerin (9 tai uudemman) ja Javascript-tuen.

Tilaa tunnukset verkkokoulutuksiin!


Apua uhkatilanteisiin

Verkkokoulutus tukee organisaation ennaltaehkäisevää työturvallisuustyötä väkivallan uhkan pienentämiseksi. Koulutus lisää henkilöstön valmiuksia uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointiin, uhkaavan käyttäytymisen tunnistamiseen sekä rauhoittavaan viestintään. Koulutus sisältää tietoa, videoita, harjoituksia ja käytännön ohjeita. Johdon ja esimiesten lisäksi se on tarkoitettu koko henkilöstölle.

Verkkokoulutuksesta on versiot seuraaville toimialoille:
kauppa
majoitus- ja ravintola-ala
julkisyhteisöt, opetus- sekä sosiaali- ja terveysala

Työturvallisuusjohtaminen

Verkkokoulutus tukee yrityksen työturvallisuuden johtamista ja esimiesten valmiuksia päivittäisessä työturvallisuustyössä. Koulutus sisältää tietoa, videoita, harjoituksia ja käytännön ohjeita. Yrityksen johdon ja esimiesten lisäksi se on tarkoitettu kaikille työturvallisuustyötä tekeville.

Siirry verkkokoulutukseen

Työkykyä johtamalla hyvinvointia ja tulosta

Verkkokoulutuksemme on apuna, kun yrityksessäsi kehitetään hyvän henkilöstöjohtamisen käytäntöjä, työkykyriskien hallintaa tai koulutetaan esimiehiä. Se sopii myös työkykyjohtamisen käsikirjaksi.

Verkkokoulutus sisältää tietoa, toimintamalleja, laskureita, käytännön ohjeita, harjoituksia ja videoita. Koulutus on tarkoitettu yrityksen johdolle, työhyvinvointi- ja henkilöstötyötä tekeville sekä esimiehille.

Katso traileri

Siirry verkkokoulutukseen

Palo- ja pelastusturvallisuus

Perehdytä yrityksesi henkilöstö paloturvallisuuden perusteisiin ja alkusammutuskaluston käyttöön verkkokoulutuksemme avulla. Koulutus sisältää myös tietoa paloturvallisuuden velvoitteista esimiehille ja yrityksen johdolle.

Siirry verkkokoulutukseen

Liikkumisturvallisuuden verkkokoulutukset

Huomattava osa työtapaturmista tapahtuu työmatkoilla. Liikkumisturvallisuuden verkkokoulutukset auttavat tunnistamaan liikumiseen liittyviä turvallisuusriskejä ja pohtimaan kunkin omia tottumuksia ja käyttäytymistä. Koulutukset sisältävät tietoa, videoita, harjoituksia ja käytännön ohjeita. Koulutukset on tarkoitettu yrityksen koko henkilöstölle.

Siirry verkkokoulutuksiin

Liikenneturvallisuus

Turvallinen ajotapa –verkkokoulutus on yritykselle hyvä ja helppo tapa aloittaa autolla liikkujien turvallisuudesta huolehtiminen tai kerrata jo opittua. Koulutus käydään itseopiskeluna ja sen suorittamiseen menee noin 15 minuuttia. Kurssi sisältää mm. puhetta, filmejä ja muutamia hiirellä klikattavia tehtäviä.

Siirry verkkokoulutukseen