Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Opi verkkokoulutuksilla

Tarjoamme myös verkkokoulutuksia ja seminaareja yrityksesi henkilöstön ja esimiesten käyttöön turvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin kehittämisen tueksi.

Verkkokoulutukset löytyvät tämän sivun alaosasta.

Seminaarit ja webinaarit

LähiTapiola järjestää erilaisia seminaareja ja webinaareja liiketoimintajohdolle, turvallisuuden ja riskienhallinnan ammattilaisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Aiempien tilaisuuksien esitykset ja materiaalit löydät tästä alta.

LähiTapiola ja Liikenneturva järjestivät 2.11.2022 työmatkaturvallisuutta käsittelevä webinaarin.

Webinaarin asiantuntijoina olivat Antti Launne Orionilta, Laura Loikkanen ja Tomi Niemi Liikenneturvasta sekä Heta Rohila ja Eeva Koskela LähiTapiolasta.

Katso webinaarin tallenne täältä - dreambroker.com

Esitysmateriaali (pdf)

Tilaisuudessa lanseerattiin myös työkalu, jonka avulla yritykset voivat arvioida sekä kehittää omaa työmatkaturvallisuuttaan: Liikenneturvallinen työpaikka / Itsearviointimatriisi (pdf)


LähiTapiolan henkilöriskien hallinnan johtava asiantuntija, Vesa Kynsijärvi, osallistui asiantuntijana Renta Group Oy:n rakentamisen työturvallisuutta käsittelevään paneelikeskusteluun - renta.fi.


LähiTapiola järjesti 26.11.2021 työturvallisuuden menestystekijöitä käsittelevän webinaarin. Webinaarissa käsiteltiin mm. miten sitouttaa organisaation johtoa, miten varmistaa työntekijöiden osallistuminen ja miten työterveys- ja työturvallisuusasiat yhdistetään organisaation liiketoimintaprosesseihin.

Webinaarin asiantuntijoina olivat Jussi Moisio Quality for Results Oy:stä sekä Jaana Luomanen ja Vesa Kynsijärvi LähiTapiolasta.

Katso webinaarin tallenne täältä - dreambroker.com

Esitysmateriaali (pdf)


LähiTapiola järjesti 5.10.2021 webinaariin, jossa asiantuntijamme kävivät läpi keskeisiä työturvallisuusjohtamiseen liittyviä teemoja ja esihenkilöiden työturvallisuuden vastuita. Webinaari antoi hyvän katsauksen työturvallisuuden tavoitteiden asettamiselle ja kehittämistoimenpiteiden kohdentamiselle. Webinaari on tarkoitettu tukemaan erityisesti esihenkilöitä ja muita työturvallisuuden parissa työskenteleviä.


Mennyt vuosi on ollut haastava meille kaikille. Ihmisten välinen kanssakäyminen, vuorovaikutus ja kohtaamiset työssä ja arjessa ovat monella tapaa muuttuneet. Haasteista huolimatta olemme varmasti myös oppineet löytämään itsestämme keinoja selviytyä ja tunnistamaan aiempaa paremmin yhteisöllisyyden merkityksen.

Korona-aikana omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, palautuminen ja turvallisen työyhteisön merkitys ovat entisestään korostuneet. Niinpä halusimmekin tänä keväänä tarjota asiakkaillemme webinaarisarjan, jonka aiheet käsittelevät ajankohtaisia teemoja: tunnejohtamista, omaa hyvinvointia ja palautumista, turvallista työyhteisöä sekä työyhteisön ristiriitojen ratkaisemista.
Puhujiksi saimme Suomen eturivin huippuasiantuntijoita.
  • 17.3.2021 Ajattelun, asenteiden ja tunteiden johtaminen
    Eeva Jaakonmäki, juristi, Sertifioitu Coach, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

  • 25.3.2021 Aivotutkimuksen antia mielen hyvinvointiin ja palautumiseen
    Minna Huotilainen, aivotutkija, professori, DI

  • 14.4.2021 Työyhteisön ristiriidat ja konfliktien kohtaaminen ja sovittelu
    Eeva Jaakonmäki, juristi, Sertifioitu Coach, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

Esitysten lisäksi kerromme millä tavalla me olemme LähiTapiolassa käsitelleet näitä teemoja ja asioita oman henkilöstömme keskuudessa. Haastateltavina ovat LähiTapiolan henkilöstöjohtaja Tomi Sinisaari ja kehittämispäällikkö Marja Salminen.


Millainen on toimiva ja turvallinen työyhteisö? Mitä on psykologinen turvallisuus ja miten se vaikuttaa työyhteisön tuottavuuteen, luovuuteen tai yksilöiden hyvinvointiin? Entä miten rakennetaan hyvää keskustelukulttuuria ja kasvatetaan yksilön luottamusta ja uskallusta puhua vaikeistakin asioista? Miten ajan ilmiöt, kuten mielentäminen, voivat kehittää laadukasta vuorovaikutusta työyhteisössä?

LähiTapiolan suurasiakasyksikkö järjesti aiheesta webinaarin tiistaina 20.10.2020. Asiantuntijana keskustelussa toimii työelämän kehittämiseen ja valmentamiseen erikoistunut psykologi Ilona Rauhala. Asiakkaan äänen ja konkreettiset käytännöt työelämästä keskusteluun toi Tokmanni Group Oyj:n HR-johtaja Sirpa Huuskonen ja moderaattorina webinaarissa toimi LähiTapiolan liiketoimintajohtaja Kaisa Höijer.

Katso webinaarin tallenne täältä - YouTube.


LähiTapiola järjesti 8.11.2019 tilaisuuden jatkuvuudenhallinnasta, kyberuhkista ja toiminnasta kriisitilanteissa.

Luennoitsijoiden esitystallenteet ovat katsottavissa täällä - dreambroker.com.


Tiesitkö, että työikäisistä joka viides mies ja joka kymmenes nainen ovat alkoholin suurkuluttajia. Miten päihderiippuvuus näkyy ja vaikuttaa työyhteisössä? Tunnistatko ajoissa tilanteet ja osaatko varmistaa avun saamisen? Miten työnantajana voit ennaltaehkäistä ongelmia ja tukea avun saannissa.

LähiTapiola, Elo ja Kantamo järjestivät 13.5.2019 aiheesta tilaisuuden, jota oli mahdollisuus seurata myös online-lähetyksenä. Iltapäivän tilaisuus oli suunnattu työpaikan johdolle, esimiehille, HR:lle, työsuojelulle, riskienhallinnan asiantuntijoille sekä tietenkin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Luennoitsijoiden esitystallenteet ja esitysmateriaalit


LähiTapiola järjesti Piina 2018 -seminaarin 2.11.2018.

Luennoitsijoiden esitykset ja esitysmateriaalit


Moni ei ehkä tiedä, että työmatka on usein heidän työnsä vaarallisin osuus. Työn luonteen muuttuminen, hektiset aikataulut sekä jatkuvasti kansainvälistyvä toimintaympäristö puolestaan asettavat omat haasteensa turvalliseen liikkumiseen ja matkustamiseen.

LähiTapiola järjesti 27.10.2017 aiheesta liiketoimintajohdolle, turvallisuuden ja riskienhallinnan ammattilaisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille suunnatun, aamupäivän mittaisen seminaarin jota oli mahdollista seurata myös online-lähetyksenä. Puhujina tilaisuudessa olivat riskienhallinnan ja turvallisuuden eturivin ammattilaiset.

Luennoitsijoiden esitykset ja esitysmateriaalit


Suvi Ahtosalo Kiwa Inspectasta ja Vesa Kynsijärvi LähiTapiolasta keskustelevat liukastumisen aiheuttamista työtapaturmista.


Verkkokoulutukset

Voit käyttää kaikkia verkkokoulutuksia niiden esittelyn yhteydessä olevien linkkien kautta. Tarvitset kursseille kirjautumiseen salasanan, jonka voi tilata oheisella lomakkeella. Kysy kuitenkin ennen tilausta yrityksesi koulutuksista tai turvallisuudesta vastaavalta henkilöltä, onko teille jo toimitettu salasana kursseihin kirjautumiseen. Se voi olla saatavilla esimerkiksi yrityksesi intranetistä. Salasana on sama yrityksesi koko henkilöstölle ja se käy kaikille kursseille.

Tilaa tunnukset verkkokoulutuksiin!

Jos haluat itse tai koko yrityksesi henkilöstön suorittavan verkkokoulutuksiamme, niin jätä yhteystietosi, jonka jälkeen lähetämme sinulle tarvittavan salasanan.

Verkkokoulutukset ovat tarjolla vain LähiTapiolan yritysasiakkaille.

Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojaselosteemme.


Työturvallisuusjohtaminen

Verkkokoulutus tukee yrityksen työturvallisuuden johtamista ja esimiesten valmiuksia päivittäisessä työturvallisuustyössä. Koulutus sisältää tietoa, videoita, harjoituksia ja käytännön ohjeita. Yrityksen johdon ja esimiesten lisäksi se on tarkoitettu kaikille työturvallisuustyötä tekeville.

Kurssin kesto on noin 40 minuuttia.

Siirry työturvallisuusjohtamisen verkkokoulutukseen - elearning.fi

Työkykyä johtamalla hyvinvointia ja tulosta

Verkkokoulutuksemme on apuna, kun yrityksessäsi kehitetään hyvän henkilöstöjohtamisen käytäntöjä, työkykyriskien hallintaa tai koulutetaan esimiehiä. Se sopii myös työkykyjohtamisen käsikirjaksi.

Verkkokoulutus sisältää tietoa, toimintamalleja, laskureita, käytännön ohjeita, harjoituksia ja videoita. Koulutus on tarkoitettu yrityksen johdolle, työhyvinvointi- ja henkilöstötyötä tekeville sekä esimiehille.

Kurssin kesto on noin 60 minuuttia.

Siirry työkykyjohtamisen verkkokoulutukseen - elearning.fi

Apua uhkatilanteisiin

Verkkokoulutus tukee organisaation ennaltaehkäisevää työturvallisuustyötä väkivallan uhkan pienentämiseksi. Koulutus lisää henkilöstön valmiuksia uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointiin, uhkaavan käyttäytymisen tunnistamiseen sekä rauhoittavaan viestintään. Koulutus sisältää tietoa, videoita, harjoituksia ja käytännön ohjeita. Johdon ja esimiesten lisäksi se on tarkoitettu koko henkilöstölle.

Kurssin kesto on noin 30 minuuttia.

Verkkokoulutuksesta on versiot seuraaville toimialoille (linkit vievät pois lahitapiola.fi-sivustolta ja aukeavat uuteen välilehteen):

kauppa - elearning.fi
majoitus- ja ravintola-ala - elearning.fi
julkisyhteisöt, opetus- sekä sote-ala - elearning.fi

Palo- ja pelastusturvallisuus

Perehdytä yrityksesi henkilöstö paloturvallisuuden perusteisiin ja alkusammutuskaluston käyttöön verkkokoulutuksemme avulla. Koulutus sisältää myös tietoa paloturvallisuuden velvoitteista esimiehille ja yrityksen johdolle.

Kurssin kesto on noin 30 minuuttia.

Siirry palo- ja pelastusturvallisuuden verkkokoulutukseen - elearning.fi

Liikkumisturvallisuuden verkkokoulutukset

Huomattava osa työtapaturmista tapahtuu työmatkoilla. Liikkumisturvallisuuden verkkokoulutukset auttavat tunnistamaan liikumiseen liittyviä turvallisuusriskejä ja pohtimaan kunkin omia tottumuksia ja käyttäytymistä. Koulutukset sisältävät tietoa, videoita, harjoituksia ja käytännön ohjeita. Koulutukset on tarkoitettu yrityksen koko henkilöstölle.

Yksittäisen kurssin kesto on noin 15 minuuttia.

Siirry liikkumisturvallisuuden verkkokoulutuksiin - elearning.fi

Liikenneturvallisuus

Turvallinen ajotapa –verkkokoulutus on yritykselle hyvä ja helppo tapa aloittaa autolla liikkujien turvallisuudesta huolehtiminen tai kerrata jo opittua. Koulutus käydään itseopiskeluna ja sen suorittamiseen menee noin 15 minuuttia. Kurssi sisältää mm. puhetta, filmejä ja muutamia hiirellä klikattavia tehtäviä.

Siirry liikenneturvallisuuden verkkokoulutukseen - elearning.fi