Opi verkkokoulutuksilla

LähiTapiola LokalTapiola

Tarjoamme myös verkkokoulutuksia yrityksesi henkilöstön ja esimiesten käyttöön turvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin kehittämisen tueksi.

Verkkokoulutusten käyttöönotto

Voit käyttää kaikkia verkkokoulutuksia niiden esittelyn yhteydessä olevien linkkien kautta. Huomaa, että osa verkkokoulutuksista tarvitsee käyttämässäsi tietokoneessa ja selaimessa toimiakseen Adobe Flash Playerin (9 tai uudemman) ja Javascript-tuen.


Uhka ja väkivalta

Apua uhkatilanteisiin

Verkkokoulutus tukee organisaation ennaltaehkäisevää työturvallisuustyötä väkivallan uhkan pienentämiseksi. Koulutus lisää henkilöstön valmiuksia uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointiin, uhkaavan käyttäytymisen tunnistamiseen sekä rauhoittavaan viestintään. Koulutus sisältää tietoa, videoita, harjoituksia ja käytännön ohjeita. Johdon ja esimiesten lisäksi se on tarkoitettu koko henkilöstölle.

Verkkokoulutuksesta on versiot seuraaville toimialoille:
kauppa
majoitus- ja ravintola-ala
julkisyhteisöt, opetus- sekä sosiaali- ja terveysala

LähiTapiola LokalTapiola

Työturvallisuusjohtaminen

Verkkokoulutus tukee yrityksen työturvallisuuden johtamista ja esimiesten valmiuksia päivittäisessä työturvallisuustyössä. Koulutus sisältää tietoa, videoita, harjoituksia ja käytännön ohjeita. Yrityksen johdon ja esimiesten lisäksi se on tarkoitettu kaikille työturvallisuustyötä tekeville.

Siirry verkkokoulutukseen

Työkykyä johtamalla

Työkykyä johtamalla hyvinvointia ja tulosta

Verkkokoulutuksemme on apuna, kun yrityksessäsi kehitetään hyvän henkilöstöjohtamisen käytäntöjä, työkykyriskien hallintaa tai koulutetaan esimiehiä. Se sopii myös työkykyjohtamisen käsikirjaksi.

Verkkokoulutus sisältää tietoa, toimintamalleja, laskureita, käytännön ohjeita, harjoituksia ja videoita. Koulutus on tarkoitettu yrityksen johdolle, työhyvinvointi- ja henkilöstötyötä tekeville sekä esimiehille.

Katso traileri

Siirry verkkokoulutukseen

Palo- ja pelastusturvallisuus

Palo- ja pelastusturvallisuus

Perehdytä yrityksesi henkilöstö paloturvallisuuden perusteisiin ja alkusammutuskaluston käyttöön verkkokoulutuksemme avulla. Koulutus sisältää myös tietoa paloturvallisuuden velvoitteista esimiehille ja yrityksen johdolle.

Siirry verkkokoulutukseen

Liikkumisturvallisuus

Liikkumisturvallisuuden verkkokoulutukset

Huomattava osa työtapaturmista tapahtuu työmatkoilla. Liikkumisturvallisuuden verkkokoulutukset auttavat tunnistamaan liikumiseen liittyviä turvallisuusriskejä ja pohtimaan kunkin omia tottumuksia ja käyttäytymistä. Koulutukset sisältävät tietoa, videoita, harjoituksia ja käytännön ohjeita. Koulutukset on tarkoitettu yrityksen koko henkilöstölle.

Siirry verkkokoulutuksiin

Autovakuutus

Liikenneturvallisuus

Turvallinen ajotapa –verkkokoulutus on yritykselle hyvä ja helppo tapa aloittaa autolla liikkujien turvallisuudesta huolehtiminen tai kerrata jo opittua. Koulutus käydään itseopiskeluna ja sen suorittamiseen menee noin 15 minuuttia. Kurssi sisältää mm. puhetta, filmejä ja muutamia hiirellä klikattavia tehtäviä.

Siirry verkkokoulutukseen