Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Mellersta-Finland

  • Pihtipudas
  • Asematie 11
  • 44800 PIHTIPUDAS
Tfn
014 574 3000
on
10-16
Kontoret är öppet vid andra tillfällen med tidbeställning.

Aktuellt

Livförsäkring tryggar utöver ekonomin även välbefinnandet

Med en livförsäkring kan du trygga de närmaste anhörigas uppehälle om det värsta skulle inträffa. Du kan utvidga försäkringen att omfatta även dig, t.ex. om du blir alvarligt skadad och inte längre kan arbeta. Om du som företagare drabbas av en alvarlig skada får du stöd för att fortsätta med företagsverksamheten eller lantbruket.

Bekanta dig

Ett tryggare lantbruk tillsammans

Vid riskhanteringen och skadebekämpningen på gården är det mest centrala ditt och din familjs aktiva arbete. Som lantbruksföretagare påverkar din verksamhet och omsorgsfullhet direkt storleken på dina premier. Vi på LokalTapiola kan erbjuda dig information och verktyg.

Läs mer

Livförsäkring tryggar utöver ekonomin även välbefinnandet

Livförsäkring fungerar alltid även som ekonomiskt skydd. Det lönar sig att välja en sådan storlek på skyddet som täcker de allvarligaste ekonomiska personriskerna. Sådana är t.ex. egen arbetsoförmåga eller att ena försörjaren dör. Dessa situationer påverkar alltid utkomsten och anpassningen av vardagslivet i en ny situation.

Läs mer.


Ett tryggare lantbruk tillsammans

LokalTapiola erbjuder som den ledande försäkraren av lantbruk sin hjälp genom att erbjuda dig en avgiftsfri kartläggning av skydden som innefattar en säkerhetskartläggning av din gård. Säkerhetskartläggningen består av kartläggningen av olika risker som hotar gårdens verksamhet.
Som resultat av säkerhetskartläggningen får du en rapport om säkerheten på din gård och förbättringsförslag.

Som lantbruksföretagare påverkar din verksamhet och omsorgsfullhet direkt storleken på dina premier. Som kund hos oss får du stöd för att främja säkerheten på din gård vilket för sin del även syns som lägre försäkringspremier. Läs mer om lantbruks riskhantering.