Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Mellersta-Finland

  • Äänekoski, S-market
  • Matkakatu 2
  • 44100 ÄÄNEKOSKI
Tfn
014 574 3000
Fax
014 574 3170
må, on, fr
10-16
Kontoret är öppet vid andra tillfällen med tidbeställning.

Aktuellt

Premieändringar 2019

År 2019 innebär ändringar i våra försäkringspremier på grund av ökade skadekostnader:

Bil- och trafikförsäkringar n. 2 %
Personförsäkringar n. 2 %
Hem-, lantbruks- och företagsförsäkringar 2-4 %
Djurförsäkringar 2-4 %
Övriga egendomsförsäkringar n. 2 %

På premien inverkar också många individuella faktorer i anslutning till försäkringstagaren och det försäkrade objektet såsom försäkringstagarens, den försäkrade personens eller det försäkrade objektets ålder. För att försäkringen ska följa den allmänna prisutvecklingen stiger premier och försäkringsbeloppen för indexbundna försäkringar enligt indexförändringen. Även kampanjrabatter eller motsvarande förmåner kan ändra premien. Dessutom kan eventuella skador ha påverkat bonusutvecklingen för försäkringen.

Du kan kontrollera dina försäkringspremier både i försäkringsbrevet och på fakturan. Ändringarna träder i kraft per huvudförfallomånad fr.o.m. 1.1.2019 vid övergången till ny försäkringsperiod.


Smart livförsäkring tryggar utöver ekonomin även välbefinnandet

Smart livförsäkring fungerar alltid även som ekonomiskt skydd. Det lönar sig att välja en sådan storlek på skyddet som täcker de allvarligaste ekonomiska personriskerna. Sådana är t.ex. egen arbetsoförmåga eller att ena försörjaren dör. Dessa situationer påverkar alltid utkomsten och anpassningen av vardagslivet i en ny situation.

Läs mer.


Ett tryggare lantbruk tillsammans

LokalTapiola erbjuder som den ledande försäkraren av lantbruk sin hjälp genom att erbjuda dig en avgiftsfri kartläggning av skydden som innefattar en säkerhetskartläggning av din gård. Säkerhetskartläggningen består av kartläggningen av olika risker som hotar gårdens verksamhet.
Som resultat av säkerhetskartläggningen får du en rapport om säkerheten på din gård och förbättringsförslag.

Som lantbruksföretagare påverkar din verksamhet och omsorgsfullhet direkt storleken på dina premier. Som kund hos oss får du stöd för att främja säkerheten på din gård vilket för sin del även syns som lägre försäkringspremier. Läs mer.