LokalTapiola Itä

Koli

Vi har nöjet att hälsa dig välkommen som kund i ditt eget regionbolag! Vi betjänar dig ännu bättre och mera lokalt i ditt eget regionbolag, LokalTapiola Itä.

Öppna karta

Lantbrukets säkerhet

Sähkötarkastus

I samarbete med experter

Vid riskhanteringen och skadebekämpningen behövs ditt eget aktiva arbete. Som stöd erbjuder vi kunskap och redskap

Våra samarbetsparter är instanser som arbetar för lantbrukens säkerhet, riskhantering och förebyggande av skador, t.ex. ProAgria, LPA, räddningsverket och sotarna samt företag inom säkerhetsbranschen.