Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Matkan peruuntuminen, keskeytyminen tai matkalta myöhästyminen

Matkavakuutuksen perusteella korvaamme matkan peruuntumisesta, matkalta myöhästymisestä ja matkan keskeytymisestä aiheutuneita kuluja.

Teen vahinkoilmoituksen

Matkustajavakuutukseen peruuntumisturvasta maksamme korvausta, jos et pääse lähtemään etukäteen maksamallesi matkalle pakottavasta syystä. Pakottava syy voi olla esimerkiksi oma tai lähiomaisen äkillinen ja vakava sairaus tai tapaturma tai kuolema.

Toimi näin

 1. 1. Käy lääkärissä

  Jos matkasi on peruuntumassa sairauden tai tapaturman vuoksi, käy lääkärin vastaanotolla. Peruuntumisen korvattavuus arvioidaan aina lääketieteellisin perustein.

 2. 2. Ilmoita palveluntarjoajalle

  Hae ensin korvausta palveluntarjoajalta. Matkan peruuntumiskuluina maksamme vain sen osuuden matkan hinnasta, jota matkanjärjestäjä tai muu palveluntarjoaja ei sinulle palauta.

 3. 3. Ilmoita vahingosta

  Voit ilmoittaa sinulle sattuneesta vahingosta tekemällä vahinkoilmoituksen verkkopalvelussa.

  Ilmoita samalla matkan peruuntumisesta aiheutuneet kulut ja tiedot palveluntuottajilta saamistasi palautuksista.

  Pyydämme sinulta tarvittaessa vahinkoon liittyvät asiakirjat, kuten lääkärintodistuksen, matkanjärjestäjän todistuksen sekä peruuntuneen matkan kulutositteet.

  Kirjaudu verkkopalveluun

Usein kysyttyä

Matkan peruuntumisella tarkoitetaan sitä, että et pääse lähtemään kotoa matkalle. Matkan peruuntumisturva on voimassa, jos vakuutus on otettu viimeistään kolme vuorokautta ennen matkan alkamista.

Matkan peruuntumisturvasta korvaamme matkan peruuntumisen kuluja silloin, kun se on aiheutunut

 • sinun tai lähiomaisesi äkillisestä ja odottamattomasta sairastumisesta, vakavasta tapaturmasta tai kuolemasta

 • hyvässä hoitotasapainossa olleen perussairauden äkillisestä ja odottamattomasta pahenemisesta matkan varaamisen jälkeen tai

 • kahdestaan matkustaessa matkakumppanin äkillisestä, vakavasta sairastumisesta, vammautumisesta tai kuolemasta.

Voimme korvata matkan peruuntumisen, jos edellä mainittu syy on pakottavasti estänyt matkalle lähtösi. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.

Korvaamme matkan peruuntumisen myös silloin, jos Suomessa olevaan omaisuuteesi kohdistuu odottamaton ja merkittävä aineellinen vahinko. Tällaisessa tilanteessa pakottavuus on olemassa, jos vahinko edellyttää sinun läsnäoloa vahinkopaikalla vahingon rajoittamiseksi.

Hae ensin korvausta palveluntarjoajalta. Matkan peruuntumiskuluina maksamme vain sen osuuden matkan hinnasta, jota matkanjärjestäjä tai muu palveluntarjoaja ei sinulle palauta.

Matkustajavakuutus on henkilökohtainen vakuutus ja jokaisella täysi-ikäisellä on oltava oma matkustajavakuutus, josta heidän osuutensa matkan peruuntumiskuluista voidaan korvata. Omasta matkustajavakuutuksesta voit lisäksi hakea korvausta alaikäisten lastesi matkan peruuntumisista.

Maksamme korvausta vakuutusehdoissa mainittuun enimmäismäärään saakka matkaa ja vakuutettua kohden.

Säilytä tositteet vuoden ajan korvauksen hakemisesta, sillä voimme pyytää niitä sinulta tarvittaessa. Varaudu toimittamaan meille lääkärintodistus, matkanjärjestäjän todistus sekä tositteet ennen peruuntunutta matkaa maksetusta matkan hinnasta.

Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan alkaneen matkan muuttumista siten, että alkuperäinen matkasuunnitelmasi muuttuu pakottavasti sinun tai lähiomaisesi matkalla sattuneen tapaturman tai sairastumisen vuoksi. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.

Lisäksi matkan keskeytyminen voidaan korvata, kun sen syynä on Suomessa omaisuudellesi tapahtunut merkittävä vahinko, jonka vuoksi olet pakotettu palaamaan kotimaahan kesken matkan.

 1. 1. Matkan keskeytyminen ulkomailla

  Jos olet parhaillaan ulkomailla, saat apua matkahätäpalvelustamme +358 8000 4531.

  Ulkomailla sinua palvelee yhteistyökumppanimme SOS International, josta saa apua sopivan hoitopaikan valitsemiseen sekä ylimääräisten majoitusten ja matkojen järjestämiseen matkan keskeytyessä. Suomenkielinen palvelu on käytössäsi ympäri vuorokauden.

 2. 2. Matkan keskeytyminen kotimaassa

  Jos olet kotimaan matkalla ja maktaan tulee muutos matkasairauden tai -tapaturman vuoksi, hakeudu jo matkalla ollessasi lääkärinhoitoon maksamalla käyntisi itse tai näyttämällä meidän terveyskumppanillemme matkavakuutustodistusta.

  Matkavakuutustodistuksen tietojen perusteella lääkäriasema voi laskuttaa suoraan meitä. Matkavakuutustodistuksen voi tulostaa verkkopalvelustamme.

  Lataa vakuutustodistus
 3. 3. Vahinkoilmoitus ja korvauksen haku

  Jos SOS International ei ole ollut mukana hoitamassa vahinkoasiaasi, täytä vahinkoilmoitus verkkopalvelussa.

  Verkkopalvelussamme voit myös hakea korvausta itse maksamistasi matkan keskeytymisen kuluista.

  Kirjaudu verkkopalveluun

Usein kysyttyä

Matkan keskeytymisen kuluina voimme korvata sinulle uusista matkajärjestelyistä aiheutuvat välttämättömät matka- ja majoituskustannukset sekä menetettyjä matkapäiviä ennen aikaisen matkalta paluun tai pidempi aikaisen sairaalassa olon vuoksi.

Matkan keskeytymisen kuluina voimme lisäksi korvata etukäteen maksettuja käyttämättä jääneitä palveluita, retkiä ja matkoja matkakohteessa enintään vakuutusehdoissa mainittuun euromäärään saakka vakuutettua kohden. Korvattavaksi toi tulla esim. konserttiliput, golfliput, kylpylämaksut, retkimaksut ja junaliput.

Jos Suomessa olevaan omaisuuteesi on kohdistunut odottamaton ja merkittävä aineellinen vahinko, ja tämä edellyttää läsnäoloasi vahinkopaikalla vahingon rajoittamiseksi, korvaamme sinulle matkan keskeytymisen kuluja.

Säilytä tositteet vuoden ajan korvauksen hakemisesta, sillä voimme pyytää niitä sinulta tarvittaessa. Varaudu toimittamaan meille sairauskertomukset, tositteet matkan aikana syntyneistä ylimääräisistä matka- ja majoituskuluista sekä tositteet ennen matkaa maksetuista matka- ja majoituskuluista.

Jos matkalle lähtösi jälkeen muu kuin mukana matkustava lähiomaisesi äkillisesti ja odottamattomasti sairastuu vakavasti tai hänelle sattuu vakava tapaturma, voimme korvata sinulle matkan keskeytymisen kuluja, kuten ennenaikaisen matkalta paluun.

Matkalta myöhästymisellä tarkoitetaan sitä, että et ehdi yleisellä kulkuneuvolla tai yksityisellä moottoriajoneuvolla aiemmin varaamallesi jatkoyhteydelle.

Kun olet matkalla yleisellä kulkuneuvolla, korvattavia syitä jatkoyhteydeltä myöhästymiselle ovat luonnonmullistus, sääeste, tekninen vika, rikollinen teko, liikenneonnettomuus tai viranomaisen toimenpide.

Kun matkustat yksityisellä kulkuneuvolla, korvattava syy jatkoyhteydeltä myöhästymiselle on kulkuneuvoa kohdannut liikennevahinko, joka pakottavasti estää matkasi jatkamisen.

Toimi näin

 1. 1. Selvitä myöhästymisen syy

  Jos matkustat yleisellä kulkuneuvolla, pyydä liikennöitsijältä tai viranomaiselta selvitys, miksi kulkuneuvo ei liikkunut aikataulun mukaisesti. Tarvittaessa pyydämme sinulta tarkemman selvityksen myöhästymisen syystä myös omalla autolla matkustaessasi.

 2. 2. Hae korvausta palveluntuottajalta

  Hae ensin korvausta palveluntuottajalta. Matkalta myöhästymisen kuluina maksamme vain sen osuuden matkan jatkamisesta aiheutuneista ylimääräisistä matka- tai majoituskuluista, mitä matkanjärjestäjä tai muu palveluntuottaja ei sinulle hyvitä.

 3. 3. Ilmoita vahingosta ja hae korvausta

  Voit ilmoittaa sinulle sattuneesta vahingosta ja hakea korvausta verkkopalvelussamme. Liitä vahinkoilmoitukseen selvitykset myöhästymisen syystä ja hakemistasi matkan myöhästymisen kuluista.

  Kirjaudu verkkopalveluun

Usein kysyttyä

Matkalta myöhästymisestä korvaamme tarpeelliset ylimääräiset matka- ja majoituskulut, jotka aiheutuvat matkan jatkamisesta muulla vastaavalla kulkuyhteydellä menomatkalla matkakohteeseen tai paluumatkalla Suomeen. Kulujen on oltava kohtuulliset, suunnilleen vastaavat kuin alkuperäiset maksetut menetetyt lennot tai majoitukset ovat olleet.

Korvaamme kuluja enintään vakuutusehdoissa mainittuun määrään saakka yhtä vakuutettua ja matkaa kohti. Jos matkanjärjestäjä tai muu palveluntuottaja on maksanut hyvitystä matkasta, vähennetään hyvityksen osuus maksettavasta korvauksesta.

Säilytä tositteet vuoden ajan korvauksen hakemisesta, sillä voimme pyytää niitä sinulta tarvittaessa.