Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Kantri maatilan vakuutus

Kantri maatilan vakuutuksella vakuutat maatilasi koko omaisuuden ja toiminnan aina rakennuksista satoon asti. Voit sisällyttää vakuutukseesi maatilan omaisuuden lisäksi myös yksityiskäytössä olevat rakennukset ja irtaimistot sekä liitännäiselinkeinotoiminnan omaisuuden ja toiminnan vakuutukset. Lisäksi Kantri vakuutuksen kanssa samalle sopimukselle saat useimmat henkilövakuutukset sekä esim. kissa-, koira- tai hevosvakuutuksen.

Johtava maatilavakuutus ja parhaat maatila-asiantuntijoiden palvelut käytössäsi.

Paikallinen, luotettava ja asiantunteva korvauspalvelu lähellä sinua.

Parhaat ja laajimmat henkilövakuutusratkaisut.

Turvallisuusteoilla voit vaikuttaa vakuutukseksi hintaan.

Mitä vakuutukseen voi sisällyttää

Vakuutusasiantuntijamme kartoittaa yhdessä kanssasi maatilasi riskit ja räätälöi sinulle sopivan vakuutusturvan maatilasi riskinkantokyvyn mukaan. Omaisuusvakuutusten lisäksi Kantri maatilan vakuutukseen voidaan liittää toiminnan vastuu-, oikeusturva- ja tuotannon keskeytysvakuutukset.

Omaisuuden vakuuttaminen

Omaisuusvakuutuksissa voit vapaasti valita kullekin vakuutettavalle kohteelle suppean, perustason tai laajan turvan sekä määritellä sopivan omavastuun. Laskulle saat eriteltynä eri verotuksessa vähennyskelpoisten kohteiden vakuutusmaksut.

Sisältää

Maatilaomaisuuden voi vakuuttaa kolmella eri turvatasolla.

Laajin kattaa kaikki vakuutettavat ilmiöt palosta äkillisiin ja ennalta-arvaamattomiin vahinkotapahtumiin.

Turvatasoista voit lukea tarkemmin Kantri maatila vakuutuksen tuoteselosteesta.

Sisältyy vakuutukseen

Kantri maatilan vakuutuksella voidaan vakuuttaa yksityistalouden, maatilatalouden ja liitännäiselinkeinotoiminnan rakennukset.

Yksityistalouteen kuuluvia rakennuksia ovat maatilan päärakennukset ja vapaa-ajan rakennukset sekä esim. erilliset saunarakennukset.

Maatalouden rakennuksia ovat tuotantoeläin-, erilaiset varasto- ja kuivaamorakennukset.

Liitännäiselinkeinotoiminnan rakennukset valitaan toimialan mukaisesti. Pääsääntöisesti rakennukset vakuutetaan täysarvoperiaatteella pinta-alan perusteella. Rakennuksen vakuutukseen kuuluu myös rakennuksen käyttöä palveleva omaisuus, kuten LVISA-laitteet.

Rakennusten maksuun vaikuttavia tekijöitä ovat rakennuksen pinta-ala, rakennusmateriaali sekä rakennusvuosi.

Sisältyy vakuutukseen

Yksityistalouden irtaimisto vakuutetaan sen rakennuksen pinta-alan mukaan, missä irtaimisto sijaitsee.

Maatalouden irtaimistossa on kaksi eri ryhmää: tuotteet ja tarvikkeet sekä koneet ja kalusto. Nämä vakuutetaan pääsääntöisesti täysarvoperiaatteella tilan hallinnassa olevan peltopinta-alan ja tuotantosuunnan mukaan.

Tuotteet ja tarvikkeet -ryhmään kuuluvat esim. tilalla tuotettu maito, kananmunat ja vilja. Koneisiin ja kalustoon kuuluvat moottorityökoneeseen kiinnitettävät työkoneet, kuten esimerkiksi kylvölannoitin, aurat, peräkärry. Kalustoa ovat esimerkiksi viljanlajittelijat, sadetinkalusto ja moottorisaha.

Omalla konevoimalla kulkevat koneet, kuten ajettavat niittosilppurit ja rehunjakovaunut on vakuutettava erikseen. Jos konetta käytetään suuremmalta osin urakointiin, vakuutetaan se omana kohteenaan vakuutusmäärällä.

Liitännäiselinkeinon irtaimisto vakuutetaan siihen liittyvän rakennuksen pinta-alan mukaan tai jos toimintaan ei liity rakennusta, esim. urakoinnissa, vakuutetaan se vakuutusmäärällä.

Sisältyy vakuutukseen

Toiminnan vakuuttaminen

Kantri maatilan vakuutuksesta löytyy kaksi erilaista vaihtoehtoa toiminnan jatkuvuuden suojaamista varten. Vakuutuksella voit vakuuttaa sekä tuotantotoiminnan keskeytymistä että keskeytymistä, joka aiheutuu yrittäjän tai työntekijöiden tapaturmasta tai sairaudesta.

Valittavissa

Keskeytysvakuutuksella on tarkoitus korvata esine- tai tuotantoeläinvakuutuksella vakuutetun omaisuuden korvattavan vahinkotapahtuman aiheuttamat lisäkustannukset tai tuotannon keskeytyminen.

Koneiden ja laitteiden vahingoissa, esim. kylvökoneen rikkoutuessa, korvataan molemmissa vaihtoehtoisissa vakuutuksissa lisäkustannuksia, jotka syntyvät siitä, että vahingoittuneen koneen tilalle vuokrataan toinen tai keskeytynyt työ teetetään urakoitsijoilla. Näissä vahingoissa lisäomavastuina peritään 15 tai 30 %. Näitä lisääntyneitä kustannuksia voidaan korvata enintään 30 vuorokauden ajalta.

Rakennusten vahingoissa lisäkustannusvakuutuksesta korvataan niitä lisäkustannuksia, joita syntyy, kun vahingoittunutta rakennusta ei voida esinevakuutuksesta korvattavan vahingon seurauksena käyttää tarkoitukseensa. Esimerkiksi konesuojan katon repeydyttyä myrskyssä, voidaan korvata väliaikaisen tilan vuokrauskustannuksia. Näitä kustannuksia voidaan korvata enintään 90 vuorokauden ajalta.

Tuotannonkeskeytysvakuutusta suositellaan siinä tapauksessa, että tilalla on kotieläintuotantoa tai esimerkiksi pitkäaikaista tuotteiden säilytystä tai sellaisia rakennuksia, joiden vahingoissa 90 vuorokautta ei ole riittävän pitkä vastuuaika. Vastuuajaksi voi valita 6, 12, 18 tai 24 kuukautta.

Tuotannonkeskeytysvakuutuksesta korvataan sekä toiminnan keskeytymisen vuoksi menetettyä katetuottoa tai lisääntyneitä kustannuksia tai molempia.

Liitännäiselinkeinotoiminnalle on otettava omat keskeytysvakuutuksensa.

Sisältyy vakuutukseen

Tilan toiminta voi keskeytyä myös keskeisten yrittäjien tai mahdollisten työntekijöiden tapaturman tai sairauden vuoksi. Henkilökeskeytysvakuutuksesta korvataan lisäkustannuksia, joita vakuutuksessa nimetyn henkilön työpoissaolon aikana syntyy esimerkiksi tilapäisen työvoiman palkoista tai urakoitsijan laskuttamasta työstä.

Laaja henkilökeskeytysvakuutus, joka korvaa sairastumisesta aiheutuneita kustannuksia, vaatii terveysselvityksen.

Suppea henkilökeskeytysvakuutus voidaan myöntää ilman terveysselvitystä. Vakuutuksessa on enimmäiskorvausmäärä sekä enimmäisvastuuaika, jolta korvauksia voidaan maksaa.

Sisältyy vakuutukseen

Toiminnan vastuuvakuutuksella voit varautua niitä vahinkoja vastaan, joita maatalous- tai liitännäiselinkeinotoiminnassa voi aiheutua toiselle henkilölle tai hänen omaisuudelleen. Tällaisia ovat esimerkiksi katolta putoavan lumen aiheuttama vahinko vierailijan autolle. Vahingon korvaaminen edellyttää tuottamusta eli lievää huolimattomuutta, edellä mainitussa tapauksessa vaikkapa se, että et huomaa sanoa, ettei autoa kannata pysäköidä rakennuksen vierelle.

Vastuuvakuutukseen liittyy kuitenkin monia korvattavuutta rajoittavia ehtoja, joista saat lisätietoja Kantri maatilan vakuutuksen ehdoista.

Sisältyy vakuutukseen

Vastuuvakuutus ei korvaa luovutetusta tuotteen virheellisyydestä toiselle aiheutuneita vahinkoja. Näitä voidaan korvata tuotevastuuvakuutuksesta. Vakuutus kattaa tilan omista tuotteista sekä mahdollisesti niistä jatkojalostetuista tuotteista toiselle aiheutuneista henkilö- ja esinevahinkoja. Myös tuotevastuuvakuutuksen rajoitusehdot on hyvä lukea Kantri maatilan vakuutuksen ehdoista.

Sisältyy vakuutukseen

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan asiamiehen käyttämisestä aiheutuneita kustannuksia rikos- ja riita-asioissa. Riidan tai syytteen tulee olla sellainen, että se käsitellään tai voitaisiin käsitellä käräjäoikeudessa sekä sen muutoksenhakuasteissa. Vakuutus ei kata asian käsittelyä esimerkiksi hallinto-oikeudessa.

Jotta voit käyttää oikeusturvavakuutusta, edellytämme, että riitä on syntynyt (vaatimus riitautettu) tai syyte tullut vireille vakuutuksen voimassaoloaikana. Jos vakuutus on ollut voimassa vahingon sattuessa vähemmän kuin kaksi vuotta, myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, on täytynyt syntyä vakuutuksen voimassaoloaikana.

Sisältyy vakuutukseen

Usein kysyttyä

Kyllä, Kantri maatilan vakuutuksella voit vakuuttaa sekä yksityistalouden että maa- ja metsätalouden rakennukset ja irtaimistot yhdellä sopimuksella. Laskun lopusta löydät erittelyn kirjanpitoa ja verotusta varten etkä tarvitse monia sopimuksia.

Esinevakuutus antaa kattavaa turvaa kotiasi ja maatilaasi kohtaavien vahinkojen varalle, sekä rakennuksille että irtaimistolle. Valitset itse, mitä omaisuutta vakuutat ja mitä jätät vakuuttamatta.

Kantri maatilan vakuutus on voimassa sinun ja samassa taloudessa asuvien perheenjäsentesi hyväksi. Se turvaa kaikkien perheenjäsenten omaisuutta, sekä yhteistä että jokaisen ikiomaa.

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun toiminnan sellainen keskeytysvahinko, joka on suoranainen seuraus esine- tai tuotantoeläinvakuutuksella vakuutetulle omaisuudelle sattuneista korvattavista vahingoista.

Vakuutuksen tarkoituksena on turvata maatilan tuotannon jatkuvuus avainhenkilön työkyvyttömyyden tai kuoleman varalta. Henkilökeskeytysvakuutuksesta korvataan niitä ylimääräisiä maksettuja kustannuksia, jotka aiheutuvat vakuutetun liiketoiminnan jatkamisesta tilapäisratkaisujen avulla. Voit valita joko Laajan tai Suppean Henkilökeskeytysvakuutuksen.

Vastuuvakuutuksesta voidaan korvata sinun, perheenjäsenesi tai tilasi työntekijän ulkopuoliselle aiheuttama henkilö- tai esinevahinko. Vastuuvakuutus on voimassa kaikkialla Suomessa ja ulkomaanmatkan aikana enintään kolmen kuukauden ajan matkan alkamisajankohdasta lukien.

Oikeusturvavakuutus antaa mahdollisuuden turvautua tarvittaessa pätevän lakimiehen apuun oikeudellisten riitojen ratkaisemiseksi. Vakuutettuja ovat sinun ohellasi kanssasi samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt, jollei heillä ole omaa vakuutusta. Vakuutetut toimialat ovat samat kuin vastuuvakuutuksessa mainitut.

Tuotetiedot ja vakuutusehdot

Alta löydät vakuutuksen tuotetiedot ja vakuutusehdot. Tutustu niihin huolella; niissä kerrotaan mm. mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.

Tuoteseloste (pdf)

Ehdot (pdf)

Avaintietoasiakirja Kantri maatilavakuutuksesta (pdf)