Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Yrittäjän henki­vakuutus

Maatalousyrittäjälle henkivakuutuksella voi olla suuri merkitys toimeentulon suojana. Varmista maatilasi toiminnan jatkuvuus sekä oma taloudellinen toimintakykysi ja ota vakuutus vakavan sairauden tai työkyvyttömyyden varalle. Vakuutus sisältää aina myös kuolemanvaravakuutuksen, jolla voit turvata läheistesi toimeentulon kuoleman varalta.

Asiakasedulla -25 % uudesta vakuutuksesta.

Täydentää lakisääteistä sosiaaliturvaa.

Turvaa perheen toimeentulon vakavan sairauden tai kuoleman varalta.

Räätälöidään sinun elämäntilanteeseen sopivaksi.

Laske henkivakuutuksen hinta

Täyttämällä laskuriin tietosi näet henkivakuutuksen hinnan.

Tee valinnat ja täytä kaikki kentät ellei toisin mainita.

Sinun tietosi

Mitä yrittäjän henkivakuutus kattaa

Räätälöimme sinun tarpeitasi vastaavan vakuutuksen, jolla varmistat, että yllättävät muutokset omassa työkyvyssäsi eivät kaada maatilan ja perheesi taloutta. Vakuutus voi kattaa yhden tai useamman seuraavista:

Valittavissa

Turvaksi läheisille tai yritykselle, sen varalta, että vakuutettu henkilö kuolee. Kertakorvaus maksetaan vakuutetun henkilön kuollessa. Turvaa voi täydentää lisäkorvauksella, joka maksetaan tapaturmaisen kuoleman yhteydessä.

Sisältyy vakuutukseen

Työkyvyttömyys voi olla lyhytaikaista, pitkittyvää tai pysyvää, jolloin työkyky menetetään kokonaan ja lopullisesti. Pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvaus maksetaan, kun sairaudesta tai tapaturmasta aiheutunut työkyvyttömyys on kestänyt vähintään vuoden ja on osoitettu lopulliseksi. Vakuutusta voi täydentää tapaturmasta aiheutuneen invaliditeetin vakuutuksella.

Sisältyy vakuutukseen

Työkyvyttömyys voi olla lyhytaikaista, pitkittyvää tai pysyvää. Sairauden tai vamman aiheuttaman työkyvyttömyyden pitkittyessä yli omavastuuajan, maksetaan sopimuksen mukaista päivärahaa.

Sisältyy vakuutukseen

Vakava sairaus tuo aina mukanaan yllättäviä menoja tai tarpeen talouden puskurille. Kertakorvaus maksetaan, kun vakava sairaus on todettu tai toimenpide suoritettu, ensimmäistä kertaa.

Sisältyy vakuutukseen

Henkivakuutuksen asiakasedulla -25 % uudesta vakuutuksesta

Voit saada uuteen henkivakuutukseesi vuosittain vahvistettavan asiakasedun, joka alentaa vakuutusmaksua. Tänä vuonna annettava alennus on 25 %.

Pyydä tarjous

Usein kysyttyä

Kun haet henkivakuutusta, tilanteesi ja vakuutustarpeesi kartoitetaan huolellisesti. Kartoituksen perusteella rakennamme sinulle sopivan ratkaisun. Vakuutussopimus perustuu hakemukseen, jossa vakuutuksenottajana toimiva maatila tai yritys ilmoittaa valitsemansa vakuutusturvan. Vakuutushakemuksen lisäksi tarvitaan selvitys terveydentilastasi.

Vakuutukseen tarvitaan terveysselvitys. Sen perusteella vakuutukseen voi tulla maksun korotus tai vakuutusta ei voida myöntää ollenkaan. Vakavan sairauden turvaa voidaan lisäksi rajoittaa.

Vakuutussopimuksesi tiedot ja siihen liittyvät ehdot löydät verkkopalvelustamme. Verkkopalvelussa voit myös tarvittaessa tehdä sopimukseen liittyviä muutoksia, esimerkiksi muuttaa maksueriä tai edunsaajaa.

Jos haluat muuttaa vakuutusturvaa, voit lähettäämeille viestin verkkopalvelun kautta.

Jos haluat korottaa vakuutuksen korvaussummaa, se edellyttää, että terveydentilassasi ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Sen vuoksi muutosten yhteydessä on annettava uusi terveysselvitys.

Korvaussumman muutokset voidaan tehdä seuraavan vakuutuskauden alusta lukien.

Henkilöyhtiöt (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiöt sekä toiminimet voivat yleensä vähentää työn tekijöilleen ottamansa henkivakuutuksen maksut verotuksessaan. Yksityiskohtaisemmat verosäännökset ja verotuskäytännöt on hyvä tarkistaa vero.fi-palvelusta.

Verotus on esitetty Yritysturvan tuoteselosteessa pääpiirteittäin ja sellaisena kuin se on voimassa 1.1.2022. Verosäännökset ja verotuskäytännöt voivat muuttua tulevaisuudessa. LähiTapiola ei vastaa mahdollisista veroseuraamuksista tai niiden aiheuttamista muista kustannuksista.

Yhtiön nimissä otetun henkivakuutuksen ja pysyvän työkyvyttömyyden vakuutusmaksut ovat yrityksen verotuksessa vähennyskelpoisia, kun edunsaajana on joku muu kuin yritys. Henkilöverotuksessa ne sen sijaan eivät ole vähennyskelpoisia.

Tuotetiedot ja vakuutusehdot

Alta löydät vakuutuksen tuotetiedot ja vakuutusehdot. Tutustu niihin huolella; niissä kerrotaan mm. mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.

Tuoteseloste, LähiTapiola Henkiturva (pdf)

Vakuutusehdot, LähiTapiola Henkiturva (pdf)

Tuoteseloste, LähiTapiola Pariturva (pdf)

Vakuutusehdot, LähiTapiola Pariturva (pdf)

Palveluntarjoaja

Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

Kuolemantapauksen sattuessa

Jos läheisesi on kuollut ja hänellä on kuolemantapauskorvaukseen oikeuttava vakuutus LähiTapiolassa, ilmoitathan asiasta meille puhelimitse numeroon 09 453 8000, ma–pe klo 8–17. Voit myös varmistaa, onko hänellä vakuutus kuoleman varalle.

Kun olemme saaneet ilmoituksen kuolemasta, lähetämme vakuutuksen tiedot vakuutuksen edunsaajalle tai -saajille. Kirjeen liitteenä lähetämme korvaushakemuksen sekä korvauksen hakuohjeet.