Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

TyEL-vakuutus

Jos maatilallasi työskentelee ulkopuolista vakituista tai lyhytaikaista työvoimaa, on sinun työnantajana huolehdittava työntekijöittesi eläketurvasta ja lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Työntekijän lakisääteinentyöeläkevakuutus (TyEL) antaa turvaa työntekijälle vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalta sekä mahdollistaa ammatillisen kuntoutuksen. Maatilasi TyEL-vakuutusasiat hoida kätevästi kumppanimme työeläkeyhtiö Elon verkkopalvelussa.

Työnantajana vastaat työntekijöittesi eläketurvasta ja ansioiden ilmoituksesta tulorekisteriin.

TyEL-vakuutus antaa työntekijälle turvaa vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalta.

Mahdollistaa ammatillisen kuntoutuksen.

Maatilasi TyEL-vakuuttamiseen liittyvät asiat hoidat kätevästi kumppanimme Elon verkkopalvelussa.

Mitä TyEL-vakuutus kattaa

Vakuuta maatilallasi työskentelevä vakituinen tai kausityöntekijä lakisääteisellä TyEL-vakuutuksella, jos työntekijän kuukausiansiot ovat vähintään 62,88 € vuonna 2022. Vakuutus tarvitaan 17 vuotta täyttäneille työntekijöille. Vakuuttamisen yläikäraja riippuu työntekijän syntymävuodesta, ja on tällä hetkellä alimmillaan 68 vuotta.

 • TyEL-vakuutuksella järjestät työntekijöidesi eläketurvan.

 • TyEL-vakuutus on lakisääteinen eli pakollinen.

 • TyEL-vakuutus on otettava, kun työnantaja on yritys, yhteisö tai kotitalous.

 • TyEL-maksu vahvistetaan vuosittain.

 • Työntekijä maksaa osan TyEL-maksusta, joka pidätetään työntekijältä palkanmaksun yhteydessä. Työnantajana sinä hoidat myös työntekijän maksuosuuden tilittämisen eläkeyhtiöön. TyEL-vakuutus on otettavaviimeistään palkanmaksun yhteydessä ennen palkan ilmoittamista tulorekisteriin.

 • Palkat ilmoitetaan tulorekisteriinviiden päivänkuluessapalkanmaksusta.

 • Kotitalous, joka maksaa palkkaa, ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 5. päivänä.

Usein kysyttyä

Jos maatilalla työskentelee ulkopuolista vakituista tai tilapäistä työvoimaa, jonka kuukausiansiot ovat vähintään 62,88 € (vuonna 2022), tulee maatalousyrittäjän työnantajana huolehtia työntekijöidensä eläketurvasta ja lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Työntekijän lakisääteinentyöeläkevakuutus (TyEL) antaa turvaa työntekijälle vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalta sekä mahdollistaa ammatillisen kuntoutuksen.

Osakeyhtiön osakkaat vakuutetaan uusilla MYEL-vakuutuksilla. Koska yksi henkilö on luopunut omistuksestaan, mutta jatkaa työskentelyä palkattuna työntekijänä, vakuutetaan hänet TyEL-vakuutuksella.

TyEL:n mukaan vakuutetaan kaikki yksityisen sektorin työntekijät, jotka ovat täyttäneet vähintään 17-vuotta ja joiden ansio on yli 62,88 € (2022) kuukaudessa:  Vakuuttamisen yläikäraja riippuu työntekijän iästä:

 • vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä 68 vuotta

 • vuonna 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta

 • vuonna 1962 tai myöhemmin syntyneillä 70 vuotta.

Työnantajana voi toimia yritys, yhteisö tai kotitalous.

TyEL-vakuutus on otettava viimeistään ensimmäisen palkanmaksun jälkeen, ennen kuin ansiot on ilmoitettava tulorekisteriin, pääsäännön mukaan 5 päivän kuluessa palkanmaksusta.

Voit järjestää työntekijöidesi eläketurvan kahdella vaihtoehtoisella tavalla tilanteestasi riippuen.

Voit toimia ns. tilapäisenä työnantajana, kun

 • palkkaat työntekijän kertaluonteisesti tai satunnaisesti

 • tilapäisten työntekijöiden yhteenlaskettu palkkasumma puolelta vuodelta jää alle 9 006 € vuonna 2022

 • sinulla tai yritykselläsi ei ole voimassa olevaa TyEL-sopimusvakuutusta.

Tilapäisenä työnantajana et tarvitse TyEL-vakuutusta, vaan hoidat vakuuttamisen ilmoittamalla ansiot tulorekisteriin tilapäisenä työnantajana ja maksamalla TyEL-maksun.

Olet sopimustyönantaja, kun

 • yhdenkin työntekijän työsuhde on vakituinen

 • maksat palkkoja säännöllisesti

tai

 • arvio työntekijöiden yhteenlasketusta puolen vuoden palkkasummasta on vähintään 9 006 € vuonna 2022.

Jos sopimustyönantajan ehdot täyttyvät, on sinun tehtäväTyEL-vakuutussopimus, eli otettava TyEL-vakuutus.   Sopimustyönantajana ilmoitat tulorekisterin palkkatietoilmoituksella TyEL-vakuutusnumeron (eläkejärjestelynumeron).

Olet vastuussa työntekijäsi eläke- ja sosiaaliturvan järjestämisestä myös silloin, kun palkkaat hänet ulkomailta Suomeen töihin. Lähtökohtaisesti työntekijäsi vakuutetaan Suomen työeläkelakien mukaan, jos hän tulee suoraan töihin suomalaisen työnantajan palvelukseen ja solmii työsopimuksen suomalaisen työnantajan kanssa.

Poikkeuksena tähän sääntöön ovat ulkomailta Suomeen lähetetyt työntekijät, jotka ovat saaneet lähtömaastaan lähetetyn työntekijän todistuksen. Jos työntekijäsi on lähetetty Suomeen EU- ja ETA-maasta, Sveitsistä tai muusta sopimusmaasta ja hän on saanut lähtömaastaan todistuksen, säilyy hän kyseisen maan sosiaaliturvassa Suomessa työskentelyn ajan. Tällöin työtekijääsi ei voida vakuuttaa eläketurvan osalta Suomessa. Myös useammassa maassa samanaikaisesti työskentelevien vakuuttaminen on ratkaistava ja he voivat saada tilanteesta riippuen lähetetyn työntekijän todistuksen.

Jos maatilallasi työskentelee perheen ulkopuolinen 17-vuotias työntekijä, tarvitset hänelle seuraavat vakuutukset:

 • TyEL-vakuutus:
  Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Elon palkkalaskurin avulla voit helposti arvioida TyEL-maksujen suuruuden sekä millaisia muita kuluja työntekijän palkkaamisesta tulee työnantajalle.

 • työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

 • ryhmähenkivakuutus

 • työttömyysvakuutus.

Edellisten vakuutusmaksujen lisäksi maksat työnantajana työntekijän sairausvakuutusmaksut verottajalle.

Toisessa eläkeyhtiössä olevan vakuutuksen voi siirtää Eloon tammi-, huhti-, heinä- tai lokakuun ensimmäisestä päivästä alkaen toimittamalla siirtohakemuksen Elon verkkopalveluun kolme kuukautta ennen kyseistä päivää.  LähiTapiolan vakuutusmyyjä voi myös tarvittaessa auttaa sinua tekemään siirron Eloon.

Vakuutus voi siirtyä uuteen yhtiöön vasta, kun se on ollut vähintään vuoden voimassa edellisessä yhtiössä.

Jos yrityksellä on TyEL-vakuutus useammassa eläkeyhtiössä, voi vakuutukset yhdistää siirtomenettelyllä yhdeksi TyEL-vakuutukseksi Eloon. Tällöin vakuutusten hoito helpottuu.

Täytä siirtohakemus Elon sivuilla.

Myös eläkkeen rinnalla tehty työ on TyEL-vakuutettava, jos työntekijä on iältään alle vakuuttamisen yläikärajan.

Vakuuttamisen yläikäraja riippuu työntekijän iästä:

 • vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä 68 vuotta

 • vuonna 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta

 • vuonna 1962 tai myöhemmin syntyneillä 70 vuotta.

Kaikki satunnaiset tai kausityöntekijät TyEL-vakuutetaan samalla tavalla kuin muutkin yksityisen sektorin työntekijät:

 • Jos olet TyEL-sopimustyönantaja, niin ilmoitat myös tilapäiset tai satunnaiset työsuhteet TyEL-sopimusvakuutukseen tekemällä palkkatietoilmoituksen tulorekisteriin. Palkkatietoilmoituksella ilmoitat TyEL-vakuutusnumeron (eläkejärjestelynumeron).

 • Jos olet tilapäinen työnantaja ja et tarvitse TyEL-sopimusvakuutusta, hoidat TyEL-vakuuttamisen ilmoittamalla ansiot tilapäisenä työnantajan tulorekisteriin ja maksamalla TyEL-maksun.

TyEL-vakuutus koskee kaikkia työntekijöitä, eli kaikki työntekijät vakuutetaan samassa vakuutuksessa.

Halutessaan voi toki tehdä oman erillisen TyEL-vakuutuksen omalle työntekijäryhmälle, esim. toisen toimipisteen työntekijöille.

Koska kyseessä on lakisääteinen vakuutus, eivät työnantaja ja työntekijä voi keskenään sopia TyEL-vakuuttamisesta.

Maatilan työnantajana sinun tulee huolehtia työntekijöittesi eläketurvasta ottamalla heille lakisääteinentyöeläkevakuutus (TyEL), kun työntekijä kuuluu ikänsä ja ansioidensa perusteella vakuuttaa.

Nämä velvollisuudet koskevat niin yrityksiä, yhteisöjä kuin kotitalouksia riippumatta siitä, ovatko he pysyviä vai tilapäisiä työnantajia.

Työnantaja huolehtii työntekijöittensä eläketurvasta maksamalla TyEL-maksut eläkeyhtiöön. TyEL-maksu määräytyy kaikissa eläkevakuutusyhtiöissä samalla tavalla sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti, ja on tietty prosentti työntekijän bruttoansioista.

Työntekijä maksaa osan TyEL-maksusta, jonka työnantaja pidättää työntekijältä palkanmaksun yhteydessä.

Tuotetiedot ja vakuutusehdot

Työeläkevakuuttamisen kumppanimme on Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

Tutustu TyEL-vakuutuksen materiaaleihin Elon sivuilla.