Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Metsä­vakuutus

Maatilan omistaja, oletko jo vakuuttanut metsäsi? Metsä on arvokasta omaisuutta, josta kannattaa pitää huolta hoitamalla sitä hyvin. Metsävakuutus turvaa maatilasi metsäomaisuutta riskeiltä ja varmistaa, ettei metsäsi menetä arvoaan vahingon takia.

Metsän muuttuessa vajaatuottoiseksi korvaamme nuorelle puustolle liian aikaisesta hakkuusta aiheutuneen odotusarvon menetyksen.

Kattavat metsätalouden oikeusturva- ja vastuuvakuutukset metsänomistajuuden turvaksi esim. riita-asioissa.

Voit valita kullekin metsäkiinteistölle haluamasi turvatason ja omavastuun.

Mitä metsävakuutus kattaa

Metsänomistajana voit valita metsävakuutukseen metsällesi sopivan vakuutusturvan.

Laaja MetsävakuutusPerus MetsävakuutusSuppea Metsävakuutus

Vahingonteko ja varkaus

Sisältyy vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Eläintuho

Sisältyy vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Sienituho

Sisältyy vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Tulva

Sisältyy vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Hyönteistuho

Sisältyy vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Lumituho

Sisältyy vakuutukseenSisältyy vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Myrsky

Sisältyy vakuutukseenSisältyy vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Palo

Sisältyy vakuutukseenSisältyy vakuutukseenSisältyy vakuutukseen

Usein kysyttyä

Metsävakuutuksella voit vakuuttaa metsäkiinteistön:

  • Puuston ja taimikon. Lisäksi voit vakuuttaa hakatun puutavaran niin kauan, kun se on metsänomistajan tai hallintaoikeuden haltijan omistuksessa.

  • Energiakäyttöön kerätyn tai kerättäväksi tarkoitettu hakkuutähteen niin kauan, kun se on vakuutuksenottajan tai hallintaoikeuden haltijan omistuksessa.

  • Uudistamiseen tarkoitetut istutettavat taimet.

Metsävakuutus korvaa muun muassa seuraavia vahinkoja ja vaurioita. Voit tarkastella korvattavia asioita tarkemmin metsävakuutuksen tuoteselosteesta.

  • Metsäpalosta aiheutuneet vahingot sekä metsäpalon torjumisesta ja rajoittamisesta aiheutuvia kustannuksia, esimerkiksi palon jälkivartiointikustannukset ja sammutustoiminnasta aiheutuneet vahingot.

  • Myrskyn aiheuttamia vahinkoja valitsemasi enimmäiskorvausmäärän mukaan. Myös nuoren puuston odotusarvo voidaan korvata.

  • Lumen aiheuttamia vaurioita, esimerkiksi kun tykky- tai märkä ja painava lumi murtaa puita.

  • Kun poikkeuksellinen tai majavan rakentavan padon aiheuttama tulva ja seisova vesi aiheuttavat vaurioita metsällesi.

  • Vastuuvakuutus korvaa ulkopuoliselle aiheutuneita vahinkoja, kun ne johtuvat metsässäsi tehtävistä metsänhoito- ja korjuutöistä ja olet metsänomistajana vastuussa vahingoista

  • Oikeusturvavakuutus korvaa lakimiesavun käyttämisen rikos-, hakemus- ja riita-asioissa, esimerkiksi hakkuuriitojen oikeudenkäynneissä.

Jos metsällesi on sattunut vahinko, hae korvausta vuoden kuluessa vahingosta. Vahinkojen arvioinnissa metsäasiantuntijamme auttavat sinua mielellään. Metsävakuutusasiakkaidemme metsävahinkojen arvioinnissa käytämme lähtökohtana Finanssiala ry:n laatimaa Metsävahinkojen arviointi -opasta, joka on päivitetty LähiTapiolan metsävakuutusehtojen mukaiseksi.

Metsä vakuutetaan ilmoittamasi metsäkiinteistösi sijaintikunnan ja kiinteistötunnuksen sekä kasvullisen metsämaan pinta-alan perusteella valitsemasi turvatason mukaisesti.

Voi tehdä ilmoituksen verkkopalvelussa, puhelimessa tai paikan päällä toimistossamme.

Oman metsän arvoa ei tulla useinkaan ajatelleeksi, mutta jo melko pienikin metsätila voi olla hyvin arvokas ja siihen kohdistuvien riskien hajauttamista kannattaa arvioida.

Suomessa metsätuhojen riski on onneksi ainakin vielä melko pieni. Kun tuhoja sattuu, syynä on yleisimmin sään aiheuttama vahinko. Kohdalle osuessaan tuhon laajuus voi olla yksittäisten puiden tuhoutuminen tai totaalinen tuho. Paras keino, jolla itse voi pyrkiä vähentämään metsän riskejä, on hyvä metsänhoito. Siitäkin huolimatta vahinkoja silti sattuu. Jos riskejä ei halua kantaa itse, kannattaa ottaa metsävakuutus.

Tulevaisuudessa on hyvä varautua siihen, että tuhonaiheuttajat (mm. myrskyt, metsäpalot, hyönteis- ja sienituhot) yleistyvät. Lisäksi on todennäköistä, että ilmaston lämpeneminen tuo mukanaan uusia riskejä metsillemme.

Metsävakuutuksen hintaan vaikuttavat esim. vakuutettavien metsätilojen pinta-ala, metsätilojen sijaintikunta, myrskyvakuutuksen enimmäiskorvausmäärän suuruus sekä omavastuun suuruus.

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä saat metsävakuutuksestasi alennusta 10 %. Alennuksesi nousee 15 prosenttiin, jos sinulla on vähintään 10 000 € sijoitus LähiTapiolan sijoitusvakuutuksessa.

Lisäksi keskittämällä vakuutuksesi LähiTapiolaan, saat maksuistasi alennusta jopa 17 %. Lue lisää Omaedusta.

Tuotetiedot ja vakuutusehdot

Alta löydät vakuutuksen tuotetiedot ja vakuutusehdot. Tutustu niihin huolella; niissä kerrotaan mm. mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.

Tuoteseloste (pdf)

Vakuutuksen avaintiedot (pdf)

Vakuutusehdot (pdf)