Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

MYEL-vakuutus

Maatalousyrittäjänä tarvitset maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen MYEL-vakuutuksen, johon sairaus-, tapaturma- ja eläketurvasi perustuu. Vakuutus turvaa myös perheesi toimeentuloa. Pakolliseen MYEL-vakuutukseen kuuluu automaattisesti myös MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Maatalousyrittäjien ja metsänomistajien sekä heidän perheenjäsentensä lakisääteistä sosiaaliturvaa hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela.

Maatalousyrittäjän sairaus-, tapaturma- ja eläketurvan perusta.

Vakuutus perustuu MYEL-työtuloon.

Useimmille maatalousyrittäjille pakollinen.

Turvaa yrittäjän ja perheen toimeentuloon.

Mitä MYEL-vakuutus kattaa

MYEL-vakuutus on useimmille maatalousyrittäjille pakollinen työeläkevakuutus. Vakuutuksen turvan taso riippuu valitsemasta MYEL-työtulon tasosta.

Vakuutuksen kattamat turvat

- Sairausturva
- Tapaturmaturva
- Eläketurva
- MATA työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Asiantuntijamme tai MELA-asiamies auttaa sinua mielellään työtulon määrittämisessä.

Milloin MYEL on pakollinen

MYEL-vakuutus on sinulle pakollinen silloin, kun kaikki edellytykset täyttyvät:

 • olet 18–68-vuotias (vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja on 68 vuotta, vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja sitä nuoremmilla 70 vuotta)

 • sinulla on peltoa, puutarhaa ja metsää yhteensä vähintään viisi MYEL-hehtaaria

 • vuotuinen MYEL-työtulosi on vähintään 4 131 € (vuonna 2022)

 • tilasi toiminta on maatalousverotettua

 • työskentelysi kestää vähintään 4 kuukautta.

Vakuutus on sinulle pakollinen myös, jos harjoitat maataloutta yhtymän tai kuolinpesän osakkaana ja yllä olevat ehdot täyttyvät. Jos tilasi pinta-ala jää alle viiden MYEL-hehtaarin, voit kartuttaa eläkettäsi vapaaehtoisella MYEL-vakuutuksella. Lue lisää Melan sivuilta.

Mela-turva - lisäturvaa toimeentulollesi

Maatalousyrittäjän henkilöturva lähtee aina lakisääteisestä Mela-turvasta, joilla luodaan yrittäjälle sosiaaliturvan perusta. Sosiaaliturvan tarkoitus on kattaa minimitoimeentulo.

Vakuutuksemme täydentävät lakisääteistä sosiaaliturvaasi. Niiden avulla voimme rakentaa juuri sinulle, perheellesi ja maatilallesi sopivan ratkaisun.

Tarvitsetko myös muita työeläkevakuutuksia

Jos harjoitat maatalouden ohella myös muuta elinkeinotoimintaa, tarvitset silloin myös mahdollisesti YEL-vakuutuksen.

Jos maatilallasi työskentelee perheesi ulkopuolisia työntekijöitä, on sinun työnantajana hankittava heille TyEL-vakuutus.

Usein kysyttyä

Vakuutusvelvollisuutesi on tarpeellista selvittää, jos omistat tai sinulla on hallinnassa peltoa ja metsää yhteensä yli 5 MYEL-hehtaaria, tai jos omistat poroja tai harjoitat kalastusta. MYEL-vakuutus on pakollinen silloin kun kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • olet 18–68-vuotias (vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja on 68 vuotta, vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja sitä nuoremmilla 70 vuotta)

 • sinulla on peltoa, puutarhaa ja metsää yhteensä vähintään viisi MYEL-hehtaaria

 • vuotuinen MYEL-työtulosi on vähintään 4 131 € (vuonna 2022)

 • tilasitoiminta on maatalousverotettua

 • työskentelysikestäävähintään 4 kuukautta.

Vakuutus on sinulle pakollinen myös, jos harjoitat maataloutta yhtymän tai kuolinpesän osakkaana ja yllä olevat ehdot täyttyvät. Pakolliseen MYEL-vakuutukseen kuuluu automaattisesti myös MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Ota yhteyttä joko oman alueesi LähiTapiolan maa- ja metsätalouden asiantuntijaan tai suoraan Melaan tai Mela-asiamieheen.

Jos harjoitat maatalouden ohella myös muuta elinkeinotoimintaa, tarvitset silloin myös mahdollisesti YEL-vakuutuksen. Jos maatilallasi työskentelee perheesi ulkopuolisia työntekijöitä, on sinun työnantajana hankittava heille TyEL-vakuutus.

Vakuutuksesi perustuvat henkilökohtaiseen MYEL-työtuloosi. Työtulo määritellään vastaamaan työpanoksesi arvoa. Työtulo ei ole sama asia kuin maatilayrityksesi verotettu tulo. Henkilökohtaisen työtulon suuruus määrittää Melan sinulle maksaman eläkkeen ja korvausten tason. Työtulo vaikuttaa myös muun muassa Kelan maksamiin etuuksiin, kuten äitiys-, vanhempain- ja sairauspäivärahaan.

Myös vakuutusmaksut määräytyvät työtulosi mukaan.Jos työtulosi on vähintään 4 131 € vuodessa (2022), sinut vakuutetaan pakollisella MYEL-vakuutuksella. Jos työtulosi on vähemmän, voit hankkia vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen. Yksityiskohtaisemmat tiedot MYEL-työtulosta löydät Melan sivuilta.

MYEL määrittää Melan sinulle maksaman eläkkeen ja korvausten tason. Työtulo vaikuttaa myös esimerkiksi Kelan maksamiin etuuksiin, kuten äitiys-, vanhempain- ja sairauspäivärahaan. Maa- ja metsätalousyrittäjän on hyvä varautua ennakolta eläkkeellejäämiseen ja pitää oma sosiaaliturva kunnossa. Eläkkeen lisäturvaa voit täydentää kätevästi LähiTapiolan vapaaehtoisilla vakuutuksilla.

Voit vakuuttaa maatilallasi työskentelevät perheenjäsenet, jos he osallistuvat tilan töihin. Perheenjäseniä ovat yrittäjän

 • lapset, ottolapset ja lastenlapset

 • vanhemmat ja isovanhemmat aviopuolisoineen

 • vävyt ja miniät

 • veljet ja sisaret

 • sedät ja tädit

 • veljen tai sisaren lapsi.

Yksityiskohtaisemmat tiedot perheenjäsenten vakuuttamisesta löydät Melan verkkopalvelusta.

Alle 18-vuotias palkkaa saava perheenjäsen voidaan vakuuttaa työajan MATA-vakuutuksella. Tässä tapauksessa vakuutuksen työtulona käytetään maksettua palkkaa. Yrittäjänä sinun tulee huolehtia palkanmaksun ilmoittamisesta tulorekisteriin.

Kun perheenjäsenelle ei makseta palkkaa, kannattaa hänelle ottaa tapaturmien varalta vapaaehtoinen työajan MATA-vakuutus. Tämä koskee niin tilalla työskenteleviä alaikäisiä lapsia kuin myös eläkkeellätai luopumistuella olevia perheenjäseniä, jos he osallistuvat tilan töihin. Myös 18-68-vuotiaalle perheenjäsenelle voit ottaa halutessasi vapaaehtoisen MyEL-vakuutuksen. Maatalousyrittäjänä voit vähentäävakuutukset verotuksessa.

Jos tilallasi on maatalousverotettua liitännäistoimintaa, muista ilmoittaa se MyEL-vakuutukseesi. Maatalousverotetusta liitännäistoiminnastasi työtulossasi huomioidaan työn osouus, joka on 20–50 % bruttotulosta. Liitännäistoiminnaksi lasketaan muun muassa konetyöt, puiden sahaus, viljan puinti ja kuivaus, tilan tuotteiden jalostus, mehiläishoito, turkistarhaus, kasvihuoneviljely, maatilamatkailu ja polttopuiden myynti tilan ulkopuolelle.

Maatalousyrittäjänä sinun kannattaa tarkistaa Melan tai verottajan palveluista, lasketaanko tilasi liitännäistoiminta mukaan maatalouteen vai verotetaanko sitä elinkeinoverolain mukaan.

Jos toiminta on laajaa, hevoskasvastus katsotaan useimmiten maatalouteen kuuluvaksi. Ratsastustoiminta ja hevosten tallipaikkojen pitäminen voidaan laskea maatalouteen liittyväksi toiminnaksi. Usein toimintaa harjoitetaan maatalouteen liittyvän maatilamatkailun yhteydessä.

Jos toiminta organisatorisesti tai muutoin järjestetään maataloudesta erillisenä tai maatilalla ei harjoiteta varsinaista tuotannollista maataloustoimintaa, katsotaan toiminta erilliseksi liiketoiminnaksi ja tulo verotetaan elinkeinotoiminnan tulona. Jos hevostoiminta verotetaan maatalouden tai elinkeinotoiminnan tulona, se on arvonlisäverollista toimintaa. Jos olet maatalousyrittäjänä aikeissa alkaa harjoittaa tällaista toimintaa, on hyvä selvittää verottajalta, mikä on verottajan kanta toimintaan verotuksen näkökulmasta.

Yksi pakollisen MYEL-vakuutuksen edellytyksistä on, että sinulla on peltoa, puutarhaa ja metsää yhteensä vähintään viisi MYEL-hehtaaria. Yhden MYEL-hehtaarin määrään vaikuttaa maatilasi alueellinen sijainti ja onko kyse metsä- vai peltoalueesta. Katso tarkemmat tiedot Melan sivuilta.

Voit ottaa vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen, jos olet 18-68-vuotias ja työtulosi on alle 4 131 € vuodessa (vuonna 2022) tai tilasi on pienempi kuin viisi MYEL-hehtaaria. Myös tilalla työskentelevän perheenjäsenen eläketurva kannattaa varmistaa. Perheenjäsenelle voi ottaa vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen, kun hän saa tilan työstä palkkaa alle 4 131 € vuodessa (vuonna 2022) tai palkkaa ei makseta lainkaan.

Jos jatkat vanhuuseläkkeellä tilalla työskentelyä, voit vakuuttaa työskentelysi vapaaehtoisella vakuutuksella. Voit kerryttää eläkkeen rinnalla tehdystä työstä uutta eläkettä vakuuttamisen yläikärajaan saakka (vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja on 68 vuotta, vuonna 1958–1961 syntyneillä 69 ja sitä nuoremmilla 70 vuotta). Uuden eläkkeen voit hakea maksuun, kun olet saavuttanut vakuuttamisen yläikärajan.

Maatalousyrittäjä on Suomen eläkelainsäädännössä henkilö, joka harjoittaa maataloutta, kalastusta tai poronhoitoa itse työhön osallistuen ja olematta työsuhteessa. Myös vastaavaa työtä tekevät perheenjäsenet katsotaan eläkesäädösten kannalta maatalousyrittäjiksi.