Tapaturmavakuutus

Kotona ja vapaa-ajalla sattuu paljon hoitoa vaativia tapaturmia, niin lapsille kuin aikuisillekin. Varmista, että saat parhaan hoidon heti, jolloin paraneminenkin alkaa nopeasti.

Kun otat tapaturmavakuutuksen LähiTapiolasta, saat myös TerveysHelpin. TerveysHelpissä terveysdenhuollon ammattilaiset ovat apunasi ja saat nopeasti ja helposti vastauksia terveyshuoliisi, jos tapaturma sattuu.

Mitä vakuutuksesta korvataan?

Henkilövakuutuksen perusta on tapaturman hoitokuluturva. Vakuutusturvaa voidaan täydentää ja laajentaa juuri sinun tarpeita vastaavaksi päivärahaturvalla, tapaturmaisen haitan ja kuoleman turvalla.

Tapaturman hoitokulut

Turvasta korvataan tapaturmasta aiheutuneen vamman hoitokuluja ilman omavastuuta. Turva on voimassa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Hoitokuluja ovat esimerkiksi lääkärin määräämät tutkimukset, hoidot ja lääkkeet tai sairaalan hoitopäivämaksut.

Täydennä henkilövakuutusta lisäturvilla

Tapaturmaisen haitan turva

Turvasta maksetaan korvaus tapaturman vakuutetulle aiheuttamasta lääketieteellisesti määritellystä pysyvästä haitasta. Haitan määrityksessä käytetään sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokitusta.

Tapaturmaisen kuoleman turva

Turvasta maksetaan korvaus, jos vakuutettu on kuollut tapaturman seurauksena. Kuolemantapauskorvauksella on mahdollista varmistaa läheisen toimeentuloa ja helpottaa taloudellista sopeutumista uuteen tilanteeseen.

Tapaturman päivärahakorvaus

Päivärahaa maksetaan tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi lääkärin määräämältä työkyvyttömyysajalta. Päivärahaa voi saada vuoden ajan tapaturman sattumisesta. Saatavilla LähiTapiolan toimistoilta.

Urheilutapaturman hoitokulut

Tämä erillinen lisäturva korvaa urheilutapaturmien hoitokuluja, jos olet täyttänyt 17 vuotta ja osallistut urheilijana urheiluliiton tai ‑seuran järjestämään kilpailuun, otteluun tai valmennusohjelman mukaiseen harjoitteluun tai harrastat erikseen ehdoissa mainittuja vaarallisia lajeja tai toimintoja. Saatavilla LähiTapiolan toimistoilta.