Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Maatilasta osakeyhtiö

Maatalouden kehittyessä ja tilakoon kasvaessa yritystoiminta voi kasvaa niin, että yksityisen maatalouden harjoittajan on harkittava erilaisia vaihtoehtoja maatilan kehittämiseksi. Suomessa maatilojen lukumäärä on vähentynyt lähes kolmanneksen vuosina 2000–2014, n. 78 000:sta 53 000:teen. Vastaavasti liikevaihdoltaan yli 100 000 euron tilojen osuus on kasvanut vajaasta 7 %:sta yli 17 %:iin kaikista tiloista, ja liikevaihdoltaan yli 500 000 euron tilojen lukumäärä seitsenkertaistunut vuodesta 2000 vuoteen 2014 (lähde: mtt.fi/taloustohtori). Kasvava tilakoko pistää miettimään, mikä yhtiömuoto vastaa parhaiten maatilan tarpeita, ja osakeyhtiöstä onkin tullut yleistyvä yhtiömuoto maatiloille.

Maatilan liiketoiminta voidaan muuttaa osakeyhtiöksi yhtiömuodonmuutos-menettelyllä. Kun maatilakokonaisuus siirretään tasejatkuvuutta noudattaen perustettavaan osakeyhtiöön, yhtiömuodonmuutos ei aiheuta tuloveroseuraamuksia. Prosessina osakeyhtiöittämistä voisi verrata maatilan sukupolvenvaihdokseen; se vaatii usein huolellista suunnittelua, yleensä tilan ulkopuolista konsultointia ja ennakkopäätökset viranomaisilta. Lopulta toiminta siirretään uudelle toimijalle eli osakeyhtiölle. Osakeyhtiö tulee perustaa ja rekisteröidä, ja muun muassa tukioikeudet on siirrettävä sen nimiin. Osakeyhtiölle on myös perustettava pankkipalvelut ja mahdolliset maatalouden lainat on siirrettävä osakeyhtiölle.

Yhtiöittämisen suunnittelu S-Pankissa

S-Pankissa yhtiöittäminen lähtee käyntiin tapaamisella maatilarahoituspäällikön kanssa. Tapaamisen aikana tarkastellaan yhtiöittämisen taloudellisia edellytyksiä, nostetaan esiin muun muassa keskeisiä verotusnäkökulmia ja tarkastellaan yhtiön lainankantokykyä sekä vakuuspositiota. Jos maatilan yhtiöittäminen tuntuu houkuttelevalta vaihtoehdolta, S-Pankin maatilarahoituspäällikkö suosittelee yhteistyökumppania, jonka kanssa yhtiöittämistä lähdetetään suunnittelemaan pidemmälle ja joka opastaa käytännön toteutuksessa. Yhtiöittäminen kannattaa tehdä läheisessä yhteistyössä pankin kanssa, jolloin pankkipalveluiden, lainojen ja vakuuksien järjestäminen käy sujuvana osana yhtiömuodonmuutosprosessia.

Ota yhteyttä