Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Henkilövahinko

Tutustu alla oleviin toimintaohjeisiin ja toimi sen mukaisesti. Jos haluat hoitaa toisen henkilön korvausasioita, tarvitset valtakirjan.

Sairauden ja tapaturman hoitokulut

Jos sinulla on sairauskulu- tai tapaturmavakuutus ja olet maksanut kulut itse, hae korvaus verkkopalvelussamme.

Sairauden tai tapaturman perusteella korvattavia kuluja ovat mm:

 • lääkärinpalkkiot
 • lääkärin määräämät lääkkeet
 • tutkimukset
 • poliklinikkamaksut
 • sairaalan hoitopäivämaksut
 • terveyskeskusmaksut

Maksusitoumus kalliiseen toimenpiteeseen

 • Jos olet saanut lähetteen yli 500 euroa maksavaan tutkimukseen tai toimenpiteeseen varaa aika LähiTapiolan hoitolaitoskumppanilta. 
 • Jos tutkimuksen tai toimenpiteen kustannusarvio on 500–1 500 euroa, näytä hoitolaitoksessa vakuutustiedot, josta näkyy mahdollisen omavastuun määrä. Saat tiedot vakuutuskortista, vakuutuskirjasta tai verkkopalvelusta.
 • Kun kustannusarvio on yli 1 500 euroa, hoitolaitos pyytää maksusitoumuksen LähiTapiolasta vähintään viikkoa ennen toimenpidettä. Voit mennä hoitoon kun maksusitoumus on saatu.
 • Ota Kela-kortti mukaan kelakorvauksen vähentämistä varten.

Maksat itse mahdollisen omavastuun, muut kulut hoitolaitos laskuttaa suoraan LähiTapiolasta

Tapaturma, josta ei vielä ole hoitokuluja

Jos sinulla on tapaturmavakuutus ja tapaturma ei ole vielä edellyttänyt käyntiä lääkärissä, tee vahinkoilmoitus verkossa.

Kun vahinkoilmoitus on tehty, voit hakea myöhemmin aiheutuvista kuluista korvauksen verkossa.

Jos sinulla on sairauskuluvakuutus, erillistä vahinkoilmoitusta ei tarvita. Voit hakea korvauksen verkkopalvelussamme sitten, kun kuluja on syntynyt.

Liikenteessä tai työssä sattunut vahinko

Vahingon aiheuttaneen ajoneuvon liikennevakuutus korvaa molempien osapuolten henkilövahingot. Jos olit vahingon sattuessa työssä tai työmatkalla eli matkalla asunnolta työpaikalle tai työpaikalta asunnolle, henkilövahinkosi käsitellään ensisijaisesti työnantajasi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella. Pyydä tässä tapauksessa työnantajaasi tekemään tapaturmailmoitus tapaturmayhtiöön ja tiedustele tutkimus- ja hoitokulujen sekä mahdollisen ansionmenetyksen korvauksia sieltä.

Jos vahinko ei ole sattunut työssä tai työmatkalla, voit hakea korvauksen liikennevahinkovammoista aiheutuneista tutkimus- ja hoitokuluista sekä ansionmenetyksestä (ellei työnantajasi maksa sinulle sairausajanpalkkaa) suoraan LähiTapiolasta, näistä ei tarvitse hakea Kela-korvausta.

Voit lisäksi hakea korvausta mm. tilapäisestä ja pysyvästä haitasta, jos liikennevahingossa saadut vammat eivät ole vähäisiä ja niistä on jäänyt toiminnallista haittaa. Korvausten käsittelyä varten tarvitsemme lääkärinlausunnon.

Kuolemantapaus liikennevahingossa

Jos liikennevahinkoon osallinen on vahingon seurauksena menehtynyt, korvataan menehtyneen kohtuulliset hautaus- ja hautajaiskulut liikennevakuutuksesta. Lisäksi maksetaan korvausta elatuksen menetyksestä mm. leskelle, alaikäisille tai opiskeleville lapsille ja ottolapsille.

Päiväraha- tai haittakorvaus

Korvauksen hakeminen yksityistapaturmavakuutuksesta

 • tee vahinkoilmoitus sähköisessä korvauspalvelussa, jos et ole vielä tehnyt ilmoitusta tai hakenut korvausta tapaturmasta
 • päiväraha: lähetä korvauskäsittelyyn lääkärintodistus ja sivutuloverokortti tai muutosverokortti etuutta varten
 • haittakorvaus: lähetä korvauskäsittelyyn lääkärinlausunto
 • liitä tositteisiin vahinkoilmoituksen tunnistetieto. Jos olet tehnyt vahinkoilmoituksen sähköisessä korvauspalvelussa, tunnistetieto löytyy vahvistusviestistä, verkkopalvelun viestit -osiosta.

Korvauksen hakeminen henkivakuutuksesta:

 • Täytä ja lähetä pdf-hakemus LähiTapiolaan
 • Toimita hakemuksen liitteenä lääkärinlausunto (esim. B-lausunto) työkyvyttömyyspäivärahan, työkyvyttömyyseläkkeen, maksuvapautuksen tai invaliditeettikorvauksen käsittelyä varten
 • Työkyvyttömyyspäiväraha ja -eläke ovat veronalaista ansiotuloa. Liitä tämän vuoksi hakemuksen mukaan sivutuloverokorttisi tai kopio siitä.

Kuolemantapauskorvaus

Korvauksen hakeminen henkivakuutuksen perusteella:

 • Täytä korvaushakemus
 • Tarkempia tietoja korvauksen hakemisesta saat numerosta 09 453 8000 ma-pe klo 8-18

Korvaus muun henkilövakuutuksen perusteella:

 • voit kysyä lisätietoja korvauksen hakemisesta omasta alueyhtiöstäsi.

Korvausta varten pyydämme toimittamaan LähiTapiolaan virkatodistukset vainajasta ja edunsaajista. Jos edunsaaja on vakuutetun sukulainen, on virkatodistuksessa oltava maininta sukulaisuussuhteesta.

Jos vakuutuksesta maksetaan korvaus tapaturmaisesta kuolemasta, toimita myös todistus kuolinsyystä.

Sähköinen korvauspalvelu

Sähköisessä korvauspalvelussa voi hakea hoitokulukorvaukset tietyistä sairauskuluvakuutuksista, tapaturmavakuutuksista tai matkustajavakuutuksista. Palveluun pääset omilla pankkitunnuksillasi.

Palvelusta ei voi hakea korvausta työkyvyttömyydestä, haitasta, kuolemantapauksesta tai korvausta urheiluvakuutuksen perusteella. Voit tehdä vahinkoilmoituksen, vaikka tapaturmasta tai matkavahingosta ei vielä olisi aiheutunut kuluja.

Omavastuu

Jos vakuutuksessasi on hakukertakohtainen, euromääräinen omavastuu, sähköisessä korvauspalvelussa se vähennetään vain kerran kalenterivuodessa (1.1. - 31.12.). Korvausta voit hakea heti kun kulut ylittävät omavastuuosuuden.

Valtakirja
 
Valtakirjalla ei voi valtuuttaa toista täysi-ikäistä hakemaan korvausta sähköisessä korvauspalvelussa.
 
Vanhemmilla tai muilla huoltajilla on oikeus hoitaa lapsen vakuutusasioita ja saada niistä tietoja, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta.
 
Milloin saan korvauksen?

Usein korvaus voidaan maksaa heti. Jos hakemuksen käsittelemiseksi tarvitaan lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä seitsemän arkipäivän sisällä hakemuksen tekemisestä.

Ilmoitus huoltajuudesta, koskee vain Startti- ja Omastarttivakuutuksia

Ilmoitus huoltajuudesta on tehtävä, jotta vanhempi voi katsoa verkkopalvelussa myös Startti- tai Omastarttivakuutuksen tietoja, sillä näissä lapsi itse on vakuutuksenottaja.

Jos lapsella on vain yksi huoltaja, ilmoituksen liitteeksi tarvitaan kopio lapsen virkatodistuksesta tai viranomaisen huoltajuuspäätöksestä.

Tositteiden toimittaminen

Sähköiseen korvauspalveluun liittyvät tositteet voit toimittaa osoitteeseen:
LähiTapiola-ryhmä
Henki/Skannaus
Tunnus 5007453
Info: net1
00003 VASTAUSLÄHETYS

Kelan osuus kuluista

Sairaanhoitokulut maksetaan aina ensin itse. Tarkista, että olet saanut Kelan korvauksen kaikista kuluista, joista sen voi saada. Tarvittaessa hae korvaus Kelasta ennen korvauksen hakemista LähiTapiolasta.