Viljelyn aloittaminen Maatilan yhtiöittäminen

Traktori ja puimuri

Maatilayrittäjänä sinun on hyvä miettiä, mikä on oman toimintasi kannalta tarkoituksenmukaisin yritysmuoto. Ennen kuin päädyt yhtiöttämään maatilaasi suunnittele se huolella mm. laskemalla yhtiöittämisen taloudellinen hyöty eri skenaarioilla.

Tilanteessasi kannattaa huomioida

Selvitä mikä on sopiva yhtiömuoto omalle tilallesi. Muista, että osakeyhtiö on oma taloudellinen yksikkö, jonka toimintaa Osakeyhtiölaki ja muut lait ja asetukset ohjaavat laajasti.

Sinun kannattaa laatia asiantuntijan avustuksella yhtiöityssuunnitelma, joka pitää sisällään myös tarkat laskelmat nykytilan jatkumosta ja saman tilanteen osakeyhtiönä. Mukana suunnittelussa kannattaa olla kaikki yrittäjät perheineen.

Neuvottele pankin, ELY-keskuksen Maaseutuosaston, verottajan ja Melan kanssa. Selvitä tukien saantimahdollisuudet tilanteessa, jossa tila toimii osakeyhtiönä.

Muista myös

  • Alustavat perustamisasiakirjat, ennakkoratkaisun haku ja päätös yhtiöittämisestä
  • Yhtiöllä pitää olla selvä osakkaiden yhdessä valitsema strategia
  • Yhtiöön tulee sijoittaa riittävästi alkupääomaa
  • Osakeyhtiötä koskevat sopimukset tulee tehdä kirjallisesti
  • Osakeyhtiön talouden hallintoon tulee kiinnittää huomiota; työnjako tilitoimiston kanssa, tilitoimiston osaaminen, raportointi ja seuranta, talouden tunnusluvut, tilintarkastus
  • Osakkaiden tulonjakomalli
  • Yhtiön ulkoinen maksuvalmius
  • Päätöksenteon pelisäännöt jo alusta alkaen selväksi
  • Verosuunnittelu
  • Hoida yhtiön ja yhtiön osakkaiden vakuutukset kuntoon

Maatilavakuutus
Kantri maatilan vakuutus

Kantri maatilan vakuutuksella vakuutat maatilasi sekä yksityistaloutesi.

LähiTapiola LokalTapiola
Työtapaturmavakuutus

Työntekijälle turva työtapaturmien ja ammattitautien varalle. Lisäturvaa myös vapaa-ajalle.

TyEL-vakuutus

Työnantajana sinun tulee huolehtia työntekijöittesi eläketurvasta.