Vähennä katon kuormaa poistamalla lunta

5.2.2015

Aikaisempien vuosien tapaan lunta on alkanut kertyä myös tänä talvena kuormittamaan kattorakenteita.


Lumikerroksen määrää seuraillaan yleensä maassa olevaa lumen kerrospaksuutta arvioimalla. Rakennusten katoille kertyvää lumikerroksen määrää on vaikea maasta käsin arvioida, joten varmin tapa on kiivetä katolle ja mittailla lumen paksuutta eri puolita kattolapetta. Katolla liikkuessa tulee noudattaa varovaisuutta erityisesti räystäslinjojen, onttojen tuiskukinosten ja katon liukkaiden jiirinpohjien kohdilla. Suositeltavaa on aina katolla liikkuessa käyttää turvaköysiä ja turvavaljaita.

Erityisesti suurien pitkien hallimaisten rakennusten ja porrastavien kattopintojen toispuoleiset tuiskulumen kinoskertymät aiheuttavat usein poikkeavia ja rasituksia kattorakenteille.


Lumesta monenlaista vahinkoa


Tyypillisesti lumituiskulla vallitseva tuuli juoksuttaa irtolunta harjan yli vastakkaiselle lappeelle tai rakennusten porrastaville osille. Kertynyt lumikerros voi olla jopa kaksi kertaa paksumpi kuin vastaisen lappeen kertymä. Toispuoleinen lumikuorma aiheuttaa epäkeskeistä rasitusta erityisesti puutteellisesti jäykistetyille korkeille hallimaisille varastorakennuksille.


Normaali alkuvuoden lumikerroksen paino voi olla vielä 100 kiloa kuutiometriä kohden , mutta
paino paino lisääntyy tiivistymisen myötä helmi-maaliskuussa jopa 210–240 kiloon kuutiometriä kohden, joka voi aiheuttaa lumen painosta virhearviointeja ainoastaan lumikerroksen paksuutta mitatessa.


Kinoslumen paljous aiheuttaa kevään myötä myös sulamisvesivaurioriskejä porrastavien kattorakenteiden seinäliittymissä sekä katolla olevien ilmastointiputkien ja savuhormien liitosrakenteissa. Kertynyt raskas lumimassa voi painaa ja rikkoa kantavia vesikattorakenteita sekä keväällä jäätyessään ja liikkuessaan alas ruhjoen vesikaton pinnoitteita.


Turvallisesti lumenpudotukseen


Varmin tapa välttyä ikäviltä yllätyksiltä on poistaa lumimassat jo hyvissä ajoin ennen vielä odotettavissa olevia yllättäviä lumimyräköitä ja suojakelejä.


Lumien poistoon katoilta tulee varautua turvaköysin ja valjain sekä tehdä työtä työpareittain.
Vahinkojen välttämiseksi mahdollisesti tiputuspaikan alla olevaa liikkumista tulee rajoittaa puomein, aidoin ja varoituskyltein .