Palovaroitin vaatii toimiakseen huoltoa ja puhdistusta

2.10.2015

Vaikka kaikki voitava on tehty paloturvallisuuden eteen, voi tuli päästä irti. Jotta aikaa niin eläinten kuin omaisuuden pelastamiselle olisi mahdollisimman paljon, kannattaa palovaroitinjärjestelmät pitää toimintakunnossa.

Palovaroitinjärjestelmä on ainoa lakisääteinen turvajärjestelmä maatiloille. Se vaaditaan uusiin rakennuksiin, joiden rahoitukseen on saatu valtion tukea. Myös pelastuslaki velvoittaa suurehkot maatilat omaehtoiseen varautumiseen onnettomuuksien varalle. Toimitusjohtaja Marko Haanpää Turvaässistä kertoo, että palovaroitinjärjestelmä on investoiville tiloille tänä päivänä itsestään selvyys, joka lisätään rakennukseen jo suunnittelijan toimesta aivan kuten alkusammuttimetkin, pikapalopostit, pelastautumiseen liittyvät kyltit sekä opasteet, savunpoistoluukut ja joissakin tapauksissa poistumistievalot.

Maatiloille soveltuvien palovaroitinlaitteistojen toimintateho on kasvanut ja hankintahinnat ovat laskeneet. Nykyaikaisen yli 1000 neliön eläisnsuojan palovaroitinjärjestelmä maksaa valmiiksi asennettuna 5 000 eurosta ylöspäin, joka on pieni kustannus esimerkiksi isoa navettaa rakennettaessa.

”Paloturvallisuus on parantunut viime vuosina roimasti, kun markkinoille on tullut palamattomia rakennusmateriaaleja, osastoinnit ovat parantuneet, rakennukset ovat selkeytyneet, palokuormat vähentyneet, lämpökeskukset rakennetaan erilleen tuotantorakennuksesta ja viranomaistiedottaminen on parantunut. Nykyaikaisessa eläintilassa syttymisen lähteet ovat vähentyneet. Tästä huolimatta ei tarvita kuin kuormaaja, joka unohdetaan yöksi navettaan. Syttyessään traktori, jonka tankissa on satoja litroja polttoainetta palaa niin kuumana, että se sytyttää kaiken ympärillään. Jos kuumuus ei tapa eläimiä, niin myrkylliset savukaasut tekevät tuhoa”, Haanpää sanoo.

Huollon on pelattava

”Jotta palovaroitinjärjestelmä toimisi tositilanteessa, on lainkin mukaan, laitteet huollettava vuosittain. Tärkeätä on myös reagoida laitteessa ilmeneviin vikoihin. Nykyaikaiset järjestelmät ilmoittavat talonväelle häiriöstä eli tietämättömyyteen kukaan ei voi vedota. Vikahälytykset vähenisivät puoleen, jos laitteita puhdistettaisiin säännöllisesti. Valitettavasti vain pieni osa siivoaa näitä aktiivisesti”, Haanpää muistuttaa.

Tuettavan maatilarakentamisen ehtojen mukaan palovaroitinlaitteistolla on oltava vuosittainen kunnossapito-ohjelma.

Hän pitää erityisen tärkeänä, että asennettujen järjestelmien huolto pelaa. Pelkkä asentaminen ei riitä. Maatiloilta tuleviin huoltokutsuihin tulee reagoida nopeasti. Turvaässät ovat aktiivisesti kerran vuodessa yhteydessä maatiloille, joilla on hälyttimet. Tällöin sovitaan vuosihuollosta. Uutena palveluna on, että maatilat voivat ohjata vikailmoitukset suoraan Turvaässille. Tällöin vain hälytykset tulevat isäntäväen puhelimeen.

Haastavat olosuhteet

Kun Turvaässät suunnittelee maatilan palovaroitinjärjestelmää, tavoitteena on löytää jokaiseen tilaan ilmaisin, joka reagoi mahdollisimman nopeasti tulipaloon. Savuun reagoiva ilmaisin on aina nopeampi kuin lämmönnoususta hälyttävä. Tärkeätä on huolehtia myös, että rakennukseen ei jää suojaamattomia tiloja. Haanpää pitää aputilojen suojaamista tärkeänä, koska niissä saattaa olla paljonkin palokuormaa. Tällöin on tärkeätä, että osastoivat ovet ovat aina kiinni, jotta palon leviäminen on mahdollisimman hidasta palovaroitinjärjestelmän hälytyksen jälkeen. Myös palokatkojen merkitys on suuri palon sattuessa.

”Maatilan olosuhteet tekevät näistä erilaisia kohteita turvalaiteasentajan näkökulmasta. Kosteus, pöly ja kaasut asettavat omat vaatimuksensa laitteille. Suuret ja useat rakennukset haastavat suunnittelijaa”, Haanpää kertoo.

Turvaässät ovat asentaneet kymmenen vuoden aikana noin sata maatilan palovaroitinjärjestelmää Länsi-Suomen alueelle. Haanpää kertoo, että ainakin pari suurpaloa on estetty palohälyttimien ansiosta. Pahimmalta on vältytty, kun isäntäväki on ehtinyt ajoissa paikalle estämään palon leviämisen.

Palovaroitinjärjestelmien lisäksi maatiloille asennetaan rikosilmoittimia. Näihin voidaan liittää sähköinen lukitus ja erilaisia hälytyksiä. Järjestelmä voi hälyttää muun muassa, jos maitotankin lämpötila nousee. Siihen voidaan liittää myös hälytyksiä muun muassa vesivuodon, vikavirran, sähkökatkoksen, hätähälytyksen ja lasirikon varalta. Kulunvalvonnan avulla pystytään rajamaan kulkuoikeutta rakennuksen eri osissa ja jäljittämään tiloissa liikkuneita muistijäljen avulla.

Kameravalvonnan avulla navetan tapahtumia voidaan seurata esimerkiksi matkapuhelimella tai muualta etänä. Tämä on iso apu sairaiden ja poikivien eläinten valvonnassa sekä ulkopuolista uhkaa ajatellen.

Teksti: Katariina Anttila
Kuva: Turvaässät