Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Turvallinen maatila - Yrittäjä – tilan tärkein voimavara

Ma, 12.05.2014 10:06

Maatalousyrittäjä on itse tilansa tärkein tuotannontekijä. Tuottavan maatilayrityksen takana on hyvinvoiva yrittäjä, jonka fyysinen ja henkinen terveys ovat kunnossa.

LähiTapiolan, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n tuottaman Turvallinen maatila -videosarjan viides video keskittyy yrittäjän omaan terveyteen ja hyvinvointiin sekä niistä huolehtimiseen.

Ihmisen tärkeimpiä pääomia työelämässä on hänen työkykynsä. Maataloustyö on perinteisesti ollut fyysisesti kuormittavaa. Työtahti on kova, päivät usein pitkiä ja työolosuhteet toisinaan hyvinkin haastavia. Jos kuormitus vastaa maatalousyrittäjän ominaisuuksia ja toimintakykyä, on se usein vaaratonta.

Poikkeukselliset olosuhteet, työhuiput tai sairastuminen voivat nostaa kuormituksen liian kovaksi. Viime aikoina myös henkinen kuormitus tiloilla on kasvanut. Lisääntynyt byrokratia, tilakokojen kasvaminen sekä työn määrä ja sitovuus ovat lisänneet maatalousyrittäjän henkistä kuormitusta, haavoittuvuutta ja perheen ja työn yhteensovittamisen haastetta.

Työstä irrottautuminen ja loman pitäminen ovat tärkeitä maatalousyrittäjän työssä jaksamisen kannalta. Työn tauottaminen, elpymisliikunta sekä säännöllinen päivä- ja viikkolepo ovat keinoja työkuormituksen säätelemiseksi. Riittävä lepo, fyysisen ja henkisen kunnon hoito sekä työterveyshuollon palveluiden käyttö auttavat maatalousyrittäjiä säilyttämään terveytensä jatkuvissa muutospaineissa.

Olemme ihmisinä erilaisia ja koemme painetta erilaisista asioista. Ei siis ole aina helppo tunnistaa niitä tekijöitä, jotka kuormittavat ja uuvuttavat. Työterveyshuollon yhtenä tehtävänä auttaa työn kuormitustekijöiden tunnistamisessa. Asiantuntijoilta maatalousyrittäjä saa tukea työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen.

Myös jakaminen auttaa jaksamaan. Meistä jokainen tarvitsee jossain elämänvaiheessa toisten apua. Vertaistuki ja toimivat verkostot auttavat maatalousyrittäjää erilaisissa paineissa - ihmissuhteet, ystävät ja perhe ovat jaksamisen kannalta tärkeitä.

Yrittäjyyteen ja omaan ammattisektoriin liittyvien asioiden jakaminen on ensiarvoisen tärkeää henkisen kuormituksen tunnistamisessa. Maatalousyrittäjän työssä jaksamisen, työkyvyn ja työhyvinvoinnin kannalta oleellista on se, miten yrittäjä hoitaa ja huoltaa itseään.