Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Turvallinen maatila - Tiedostaminen ja ennakointi palontorjunnassa

Ti, 03.06.2014 15:09


Suurpaloriski on maatiloilla huomattavan suuri. Vaikka tilojen lukumäärä on viime vuosina vähentynyt, on tuotantoeläintilojen yksikkökoko kasvanut. Samalla omaisuusvahingot ovat kasvaneet. Pahimmassa tapauksessa tulipalon aiheuttamat kokonaismenetykset voivat nousta todella suuriksi ja tuhota jopa yrittäjän koko elinkeinon.

Mittavien aineellisten vahinkojen lisäksi maatilapalot aiheuttavat muuta vahinkoa. Monesti kyseessä on sukupolvien työn tulos, jonka menettämistä mikään rahallinen korvaus ei kata. Tästä syystä paloturvallisuusasioihin tulisi tiloilla panostaa määrätietoisesti ja ammattimaisesti.

Pienet asiat lisäävät paloturvallisuutta

Maatiloilla on monia tulipaloriskiä kasvattavia tekijöitä. Esimerkiksi sähkölaitteiden kestävyys on kovilla tuotantorakennusten haastavissa olosuhteissa. Yli puolet maatilapaloista saakin alkunsa sähkölaitteista. Sähköasennukset tulisi aina jättää sähköalan ammattilaisten hoidettavaksi. Yrittäjän tehtävänä sen sijaan on laitteiden kunnon jatkuva seuranta ja huollattaminen.

LähiTapiola, Mela ja MTK korostavat omatoimisen varautumisen, tiedostamisen ja ennakoinnin roolia maatilan tulipalojen ennaltaehkäisyssä. Lopulta melko pienilläkin asioilla voi olla suuri merkitys palontorjunnassa.

Painopiste on tulipalojen ennaltaehkäisyssä, mutta huolellisen varautumisen lisäksi on hyvä ennakoida myös toiminta palon sattuessa. Huolellisesti laadittu pelastussuunnitelma ja kunnossa oleva alkusammutusvälineistö voivat ehkäistä suurempia vahinkoja ja menetyksiä.