Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Turvallinen maatila - Jaksamisen rajat

Ma, 17.02.2014 11:37

Maatila tai maaseutuyritys on tyypillinen perheyritys, jonka menestys perustuu kunkin perheenjäsenen panokseen. Sen riskienhallintaan kuuluu perheen hyvinvoinnista, työkyvystä ja työn ilosta huolehtiminen.

Maataloustyö on perinteisesti ollut fyysisesti kuormittavaa. Myös henkinen paine on lisääntynyt. Eniten rasittavat byrokratia, työn sitovuus, taloudelliset huolet ja epävarmuus. Esmerkiksi sateinen syksy voi lisätä työmäärän kohtuuttoman suureksi. Jos samaan saumaan sattuu taloudellisia vastoinkäymisiä, kuormitus voi kasvaa uuvuttavaksi.

Melan asiakkaille tehdyn kyselyn mukaan maatalousyrittäjien työssä jaksamista edistivät eniten säännölliset lomat, riittävä lepo ja laadukas vapaa-aika. Vertaistuki ja toimivat verkostot auttavat yrittäjää erilaisissa paineissa: ystävät ja perhe lisäävät voimavaroja.

Terveydestä ja hyvästä psyykkisestä ja fyysisestä kunnosta huolehtiminen auttavat jaksamaan. Työhuippuinakin pitäisi muistaa varata aikaa työstä palautumiselle ja levolle.