Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Vapaa-ajalla sattunut tapaturma

Jos olet ottanut itsellesi vapaaehtoisen yksityistapaturmavakuutuksen, pääset nopeasti hoitoon tapaturman sattuessa. Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa kehoon vamman.

Toimi näin

 1. 1. Varaa aika lääkärin vastaanotolle

  Kun sinulla on terveysvakuutus voit varata ajan terveyskumppanillemme, maksaa ensin kulut itse ja hakea korvausta verkkopalvelustamme. Voit myös hakea suoralaskutuslupaa soittamalla korvauspalveluihimme.

 2. 2. Ole tarvittessa yhteydessä TerveysHelppiin

  Tarvittessa voit olla yhteydessä myös TerveysHelppiin ma - pe klo 8 - 17 puh. 020 61000 .

 3. 3. Hae korvausta jo kertyneistä kuluista

  Jos sinulle on jo kertynyt hoitokuluja, voit hakea niistä korvauksen verkkopalvelussamme. Ota tositteet valmiiksi esille, näin helpotat korvauksesi hakua. Olemme sinuun erikseen yhteydessä, jos tarvitsemme sinulta tositteet tai muuta lisätietoa. Säilytä tositteet itselläsi vuoden ajan.

  Jos sinulla on mahdollista saada lääkärikäynnistä Kela-korvausta, haethan ne ensin Kelasta.

  Vakuutuksesi saattaa sisältää omavastuuosuuden jokaista hakemuskertaa kohden. Pääset tarkistamaan mahdollisen omavastuun verkkopalvelussamme.

Usein kysyttyä

Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle vamman hänen sitä tahtomatta.

Tapaturmana korvaamme myös vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen, kaasumyrkytys, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen, vakuutetun erehdyksessä nauttiman aineen aiheuttama myrkytys sekä paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunut vamma.

Lisäksi korvaamme yksittäisen äkillisen liikkeen tai voimanponnistuksen yhteydessä aiheutunut lihaksen tai jänteen venähdysvamma. Lääkärinhoitoon on hakeuduttava 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta. Maksamme korvausta enintään 6 viikon ajalta venähdysvamman syntymisestä. Äkillisen liikkeen tai voimanponnistuksen hoitokuluina ei korvata, magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpidettä.

Tapaturman hoitoturvasta emme korvaa kuluja, jotka aiheutuvat sairaudesta.

Tapaturman hoitoturvasta korvaamme mm:

 • poliklinikkamaksut

 • sairaalan hoitopäivämaksut

 • terveyskeskusmaksut

 • lääkärikäynnit

 • lääkärin määräämät lääkkeet

 • hoitoihin liittyvät matkakulut

 • lääkärin määräämät tutkimukset ja toimenpiteet

 • lääkärin määräämä fysikaalinen hoito enintään vakuutusehtojen ja -sopimuksen enimmäismäärän mukaisesti

 • tapaturman vuoksi määrätty ensimmäinen ortopedinen tuki.

Jos vakuutuksesi sisältää jonkin seuraavista alla mainituista turvista, voit hakea myös niistä korvausta:

 • tapaturmainen pysyvä haitta

 • päivärahaturva työkyvyttömyyden varalle

 • tapaturmainen kuolema.

Jos vakuutuksesi sisältää turvan tapaturmaisen työkyvyttömyyden varalta, voimme maksaa päivärahaa tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä lääkärin määräämältä työkyvyttömyysajalta.

 • Emme maksa päivärahaa takautuvasti kirjoitetusta sairauslomasta.

 • Voit saada päivärahaa enintään vuoden ajalta tapaturman sattumisesta.

 • Päivärahakorvaus on veronalaista etuutta.

Päivärahakorvauksen hakeminen

 • Tee vahinkoilmoitus verkkopalvelussa, jos et ole aiemmin tehnyt ilmoitusta tai hakenut korvausta tapaturman hoitokuluista.

 • Toimita meille lääkärintodistus sekä palkkaverokortti tai muutosverokortti etuutta varten. Jos emme saa verokorttia, pidätämme korvauksesta verottajan ohjeistuksen mukaan 50 % veroa.

Jos vakuutuksesi sisältää turvan pysyvän haitan varalle, voimme maksaa korvausta tapaturman aiheuttamasta pysyvästä toiminnallisesta haitasta. Pysyvä haitta voidaan arvioida aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta tai vasta kun haitan tila on muodostunut pysyväksi.

Haittaa arvioitaessa emme huomioi yksilöllisiä olosuhteita, kuten ammattia tai harrastuksia. Haitta määritellään valtioneuvoston antaman haittaluokitusasetuksen mukaan sekä vamman tilasta saadun lääkärinlausunnon perusteella.

Haittakorvauksen hakeminen

 • Jos et ole aiemmin tehnyt ilmoitusta tai hakenut korvausta tapaturman hoitokuluista, tee vahinkoilmoitus verkkopalvelussamme .

 • Toimita meille pysyvän haitan arvioimista varten lääkärinlausunto, josta ilmenee pysyvän haitan toiminnallinen tila korvauksenhakuhetkellä.

Voit hakea korvauksia verkkopalvelussamme. Huomaathan, että alaikäisen lapsen osalta korvauksia voi hakea vain huoltaja.

Tapaturmat, joista ei vielä ole hoitokuluja

Tee vahinkoilmoitus verkkopalvelussa, vaikka tapaturma ei ole vielä edellyttänyt käyntiä lääkärissä.

Kun vahinkoilmoitus on tehty, voit hakea myöhemmin aiheutuvista kuluista korvauksen verkkopalvelussa valitsemalla aiemmin ilmoittamasi vahingon.

Maksusitoumus on ennakkoratkaisu korvattavuudesta yksittäiseen toimenpiteeseen tai tutkimukseen, kuten magneettitutkimus tai leikkaus. Maksusitoumuksen voimme myöntää terveyskumppaneillemme.

 • Käsittelemme maksusitoumuksen lääkärin tai sinun toimittaman lääkärinlausunnon perusteella.

 • Tarvitsemme sinulta vahinkoilmoituksen ennen maksusitoumuksen käsittelyä.

 • Pyydämme tarvittaessa sinulta lisätietoja maksusitoumuksen käsittelyyn.

 • Saat tiedon maksusitoumuksen ratkaisusta muutaman arkipäivän kuluessa.

 • Maksusitoumuksen saatuasi sinun ei tarvitse itse maksaa hoidosta aiheutunutta kulua, vaan hoitolaitos lähettää laskun suoraan meille.

Säilytä tositteet vuoden ajan korvauksen hakemisesta, sillä voimme pyytää niitä sinulta tarvittaessa.

Valtakirjalla voit valtuuttaa toisen täysi-ikäisen henkilön hoitamaan vakuutus- ja korvausasioita puolestasi. Tällöin valtuutettu voi asioida puolestasi verkkopalvelussamme suurimmassa osassa vakuutuksiamme.

Valtuutettu pystyy tämän jälkeen tekemään puolestasi mm. vahinkoilmoituksen sattuneesta vahingosta sekä hakemaan korvauksia aiheutuneista kuluista verkkopalvelussamme. Valtuutettu voi hakea korvausta myös asiakaspalvelussamme.

Alaikäisen lapsen osalta valtuutettu (lapsen huoltaja) voi hakea korvausta myös verkkopalvelussamme. Jos valtuutettu ei ole lapsen huoltaja, niin tällöin korvausta voi hakea puhelimitse tai toimistolla.

Jos alaikäisen lapsen vakuutuksenottajana on joku muu kuin lapsen huoltaja, voi vakuutuksenottaja antaa valtuutuksen huoltajalle korvauksenhakuun verkkopalvelussa.

Vanhemmilla tai muilla huoltajilla on oikeus hoitaa lapsen vakuutus- ja korvausasioita, sekä saada niistä tietoja siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Tämän jälkeen vakuutettu voi antaa valtakirjan vakuutus- ja korvausasioiden hoitoon vakuutuksenottajalle tai muulle täysi-ikäiselle haluamalleen henkilölle.

Valtakirjan voit antaa verkkopalvelussamme tai paikan päällä toimistossamme.