Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Kuolemantapauksen sattuessa

Kuolemantapauksesta voit hakea korvausta henki-, eläke- ja säästöhenkivakuutusten sekä tapaturmavakuutuksen perusteella.

Valitse mistä vakuutuksesta haet korvausta

Kuolemantapauksessa maksamme korvaukset vakuutetun määräämän edunsaajamääräyksen mukaisesti.

Toimi näin

 1. 1. Ilmoita meille puhelimitse

  ​Jos läheisesi on kuollut ja hänellä on kuolemantapauskorvaukseen oikeuttava vakuutus LähiTapiolassa, ilmoitathan asiasta meille puhelimitse. Voit myös varmistaa, onko hänellä vakuutus kuoleman varalle.

  Kuolemantapaukseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa puhelinpalveluumme 09 453 8000 , ma - pe klo 8 - 17.

  Kun olemme saaneet tiedon vakuutetun kuolemasta, lähetämme perunkirjoitusta varten tarvittavat vakuutuksen tiedot edunsaajille. Kirjeen liitteenä lähetämme myös korvaushakemuksen ja hakuohjeet.

 2. 2. Hae korvausta

  Täytä lähettämämme korvaushakemus ja verovelvollisuuslomake. Jokaisen edunsaajan tulee täyttää oma hakemus. Alaikäisen tai vajaavaltaisen osalta hakemuksen allekirjoittaa huoltajat tai edunvalvoja.

  Jos edunsaajana on kuolinpesä täytä kuolinpesän korvaushakemus. Korvaushakemuksen allekirjoittavat kaikki kuolinpesän osakkaat. Lisäksi tarvitsemme kaikilta kuolinpesän osakkailta verovelvollisuuslomakkeen täytettynä.

 3. 3. Toimita muut asiakirjat

  Korvaushakemuksen lisäksi tarvitsemme

  • kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (voimassaoleva henkilökortti, passi tai suomalainen ajokortti). Jos edunsaajan on alaikäinen, tarvitsemme lisäksi kopion huoltajien henkilöllisyystodistuksista.

  • vakuutetun virkatodistuksen, josta ilmenee hänen syntymä- ja kuolinpäivänsä.

  Jos edunsaajamääräyksenä on omaiset, puoliso ja lapset tai lapset, tarvitsemme virkatodistuksen kaikista niistä väestörekistereistä, joissa vakuutettu on ollut kirjoilla 15-vuotiaasta lähtien. Perunkirjoitusta varten annetuista sukuselvityksistä meille riittävät jäljennökset.

  Jos tarvitsemme käsittelyä varten lisäselvityksiä tai muita dokumentteja, pyydämme ne erikseen. Huomaa, että kuolemantapauskorvaus tulee myös ilmoittaa perunkirjassa.

 4. 4. Lähetä korvaushakemus

  Lähetä hakemus liitteineen verkkoviestinä verkkopalvelussamme.

  Voit lähettää hakemuksen myös postitse:

  LähiTapiola-Ryhmä
  Henki/Skannaus
  Tunnus 5007453
  00003 VASTAUSLÄHETYS

Toimi näin

 1. 1. Ilmoita tapahtuneesta

  Jos läheisesi on menehtynyt tapaturmaisesti, voit hakea kuolemantapauksesta korvausta menehtyneen henkilön tapaturmavakuutuksen perusteella, jos vakuutus on sisältänyt kuolemanturvan.

  Kuolemantapauskorvauksen käsittelyä varten tarvitsemme nämä asiakirjat:

  • Vahinkoilmoituksesta tai sen liitteenä olevasta asiakirjasta tulee ilmetä kaikkien edunsaajien henkilö-, osoite- ja tilitiedot allekirjoituksella hyväksyttynä. Mahdollinen vakuutuskorvaus maksetaan kunkin edunsaajan omalle tilille.

  • Vakuutetun virkatodistukset jokaisesta seurakunnasta, jossa hän on ollut kirjoilla 15-vuotiaasta lähtien tai Digi- ja väestötietoviraston vahvistaman perukirjan osa, jossa on listattu osakkaat.

  • Kuolintodistus ja mahdollinen kuolemansyylausunto.

  • Mahdolliset vakuutetun hoitokertomukset ja tutkimustulokset tapaturman sattumisesta lähtien mukaan lukien ambulanssin ensihoitokertomus.

  • Poliisitutkintapöytäkirja.

  Jos tapaturmasta on aiheutunut vakuutetulle hoitokuluja, esim. poliklinikka- tai lääkekuluja, pyydämme toimittamaan näistä tositteet sekä ilmoittamaan kuolinpesän tilinumeron vahinkoilmoituksella.

  Kuolinpesän osakkaat voivat valtuuttaa kuolinpesän osakkaan tai muun henkilön hoitamaan korvausasiaa toimittamalla meille kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoittaman valtakirjan. Jos kyseistä valtuutusta ei ole annettu, osoitamme mahdolliset lisätietopyynnöt kuolinpesälle kirjeitse ja tällöin pyydämme toimittamaan kuolinpesän voimassa olevan osoitteen.

  Vakuutuskirjalla on merkitty vakuutusmäärä sekä edunsaajat, joille mahdollinen korvaus maksetaan. Kuolemantapauskorvaus ei kuulu kuolinpesän varoihin, mutta se on ilmoitettava perukirjassa.

  Lähetä meille pyydetyt asiakirjat ja lisätiedot viestin liitteenä verkkopalvelun Viestit-osion kautta. Nopeutat asian käsittelyä ilmoittamalla viestissä vahinkonumeron.

  Jos sähköisen liitteen lähettäminen ei ole mahdollista, voit lähettää asiakirjat osoitteeseen:

  LähiTapiola
  Yksityistapaturmakorvaus
  Tunnus 5017268
  00003 VASTAUSLÄHETYS

  Maksamme kirjeen postimaksun.

 2. 2. Muista ilmoittaa perunkirjassa korvauksesta

  Kuolemantapauskorvaus tulee ilmoittaa myös perunkirjassa.

Usein kysyttyä

Kuolemantapauksessa korvaukset maksetaan edunsaajamääräyksen mukaan. Vakuutuksenottaja määrää edunsaajan vakuutusta otettaessa. Myöhemmin vain vakuutuksenottaja voi muuttaa edunsaajamääräystä. Poikkeuksena vakuutukset, joissa vakuutuksenottaja on yritys ja muutosoikeus on annettu vakuutetulle. ​

Edunsaajamääräyksen muutos tulee ilmoittaa kirjallisesti vakuutusyhtiölle.​

Kuolemantapauskorvauksen edunsaajina ovat vakuutetun omaiset, jollei vakuutuksenottaja ole ilmoittanut muuta edunsaajaa. ​

Vakuutuksenottaja voi myös määrätä, ettei edunsaajan aviopuolisolla ole avio-oikeutta edunsaajan kuolemantapauskorvaukseen. ​​

Edunsaajamääräystä ei voi muuttaa testamentilla. ​

Jos korvausta ei voida maksaa edunsaajalle, korvaus maksetaan kuolinpesälle.​

Vakuutetun virkatodistus, josta ilmenee hänen syntymä- ja kuolinpäivänsä.

 • Jos edunsaajamääräyksenä on omaiset, puoliso ja lapset tai lapset, tarvitaan virkatodistus kaikista niistä väestörekistereistä, joissa vakuutettu on ollut kirjoilla 15-vuotiaasta lähtien. Perunkirjoitusta varten annetuista sukuselvityksistä meille riittävät jäljennökset.

Korvaushakemus, jossa on kaikkien edunsaajien henkilö-, osoite- ja tilitiedot sekä allekirjoitukset.

 • Vajaavaltaisen osalta hakemuksen allekirjoittavat huoltajat tai edunvalvoja.

 • Vajaavaltaiselle maksetut suoritukset ilmoitamme vakuutussopimuslain mukaisesti Digi- ja väestötietovirastoon.​

Verovelvollisuuslomake, jossa annetaan joko edunsaajan tai kuolinpesän ja kuolinpesän osakkaiden henkilö- ja asumistietojen lisäksi tiedot siitä, mihin maihin on verovelvollinen sekä näiden maiden verotunnistenumero eli TIN (Tax Identification Number).

 • Vajaavaltaisen edunsaajan osalta verovelvollisuuslomakkeen allekirjoittavat huoltajat tai edunvalvoja.

 • Kuolinpesän osakkaat voivat valtuuttaa yhden osakkaista antamaan vaaditut tiedot.

Omaiset

 • Kuolemantapaussummasta puolet maksetaan vakuutetun aviopuolisolle ja toinen puoli tasan lasten kesken pääluvun mukaan. Mikäli ei ole aviopuolisoa eikä lapsia, korvaus maksetaan perintökaaren mukaisesti (ei serkuille). ​

Puoliso

 • Korvaus maksetaan aviopuolisolle, (ei avopuoliso, hänet on erikseen nimettävä). ​

 • Puoliso on henkilö, jonka kanssa vakuutettu oli kuollessaan avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.​

​Puoliso ja lapset​

 • Korvaussummasta maksetaan puolet vakuutetun aviopuolisolle ja toinen puoli jaetaan lasten kesken pääluvun mukaan. Mikäli aviopuolisoa ei ole, jaetaan korvaus lasten kesken. Mikäli ei ole lapsia, maksetaan korvaus kokonaisuudessaan aviopuolisolle. ​

Lapset

 • Kuolemantapaussumma jaetaan tasan lasten kesken. Menehtyneen lapsen sijaan tulee hänen rintaperillisensä. Mikäli menehtyneellä edunsaajalla ei ole lapsia, jaetaan korvaus tasan elossa olevien kesken. ​

Lastenlapset

 • Kuolemantapaussumma jaetaan tasan lastenlasten kesken. Jos joku edunsaajista on kuollut, korvaus jaetaan tasan elossa olevien lastenlasten kesken. ​

Kuolinpesä

 • Korvaus maksetaan kuolinpesälle. ​

Nimetty edunsaaja (nimi (henkilötunnus), yritys tai yhteisö (y-tunnus))​

 • Korvaus maksetaan erikseen nimetyille edunsaajille​

Vakuutuksenottaja

 • Korvaus maksetaan vakuutuksenottajalle.​

Kuolemantapauskorvausten verotus suoritetaan seuraavasti:​

 • ​Lähiomaisille ja kuolinpesälle maksettava korvaus on perintöveron alaista. ​

 • Muille kuin lähiomaisille maksettavat kuolemantapauskorvaukset ovat kokonaan veronalaista pääomatuloa.

 • Yksilöllisessä eläkevakuutuksessa, joka on myönnetty 18.9.2009 tai sen jälkeen kuolemantapaussummaa verotetaan lähiomaiselta perintöveron sekä pääomatulon mukaan. Muilta kuin lähiomaisilta kuolemantapaussummaa verotetaan kokonaan pääomatulon mukaan.

 • Vajaavaltaiselle maksetut suoritukset ilmoitamme vakuutussopimuslain mukaisesti Digi- ja väestötietovirastoon.