Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Rahanpesun estäminen ja asiakkaan tunteminen

LähiTapiola on sitoutunut torjumaan aktiivisesti talousrikollisuutta ja harmaata taloutta sekä estämään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Tunnistamme ja tunnemme omistaja-asiakkaamme sekä kumppanimme. Asiakkaidemme tunteminen auttaa meitä myös tarjoamaan heille entistä parempaa palvelua.

Talousrikollisuuden torjuminen ja rahanpesun estäminen

Noudatamme rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevia lakeja, säännöksiä sekä pakotteita. Emme hyväksy minkäänlaisia sisäisiä tai ulkoisia väärinkäytöksiä.

Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnalla, liiketoimintakieltojen käytännön valvonnalla ja rahanpesun estämisellä analyysitoiminnan kautta turvaamme LähiTapiolan asiakkaita taloudellisilta menetyksiltä. Samalla edistämme osaltamme rehellisten ja sääntöjen mukaan toimivien henkilöiden elämää ja yritysten liiketoimintaa.

Miksi LähiTapiola kysyy tietojani?

Finanssialan toimijana LähiTapiolalla on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa (’’KYC’’ – Know Your Customer ). Velvollisuus koskee sekä henkilö- että yritysasiakkaita. LähiTapiolan tulee tunnistaa asiakkaansa ja todentaa tämän henkilöllisyys ennen vakituisen asiakassuhteen perustamista tai muiden palveluiden käyttöönottoa. Lisäksi LähiTapiolan tulee päivittää tietoja säännöllisesti koko asiakassuhteen ajan. Tunnistamisen ja henkilöllisyyden todentamisen avulla LähiTapiola varmistuu siitä, kenen kanssa se asioi. Jos emme pysty toteuttamaan asiakkaan tuntemiseksi rahanpesulaissa säädettyjä toimia, emme saa perustaa asiakassuhdetta, suorittaa liiketoimia tai ylläpitää asiakassuhdetta.

Asiakkaan tunnistamisen ja tuntemisen taustalla on siis lakiin perustuva velvollisuus tuntea omat asiakkaansa, mutta kyseessä on ennen kaikkea asiakkaan oma etu. Kysymme monenlaisia asioita, koska haluamme tuntea sinut ja ymmärtää sinun tai yrityksesi tilanteen, jotta pystymme antamaan mahdollisimman hyviä neuvoja ja tarjoamaan juuri sinun tarpeisiisi sopivia palveluita.

Kaikkia asiakkaan antamia tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti lainsäädäntöä noudattaen. Lue lisää henkilötietojen käsittelystä .

Henkilöasiakkaat

LähiTapiola tunnistaa henkilöasiakkaat keräämällä asiakkaasta lain edellyttämät tiedot. Kerättävät tiedot voivat vaihdella sen mukaan, mitä tuotteita tai palveluita asiakkaalla on LähiTapiolassa. Kerättäviä tietoja on esimerkiksi henkilötunnus ja osoite. Henkilökohtaisessa asiakaspalvelussa asiakkaan henkilöllisyys todennetaan virallisesta asiakirjasta (lähtökohtaisesti passi, henkilökortti tai ajokortti).

Verkkopalvelussa asiakas tunnistetaan verkkopankkitunnuksilla. Puhelinpalvelussa, chatissa tai muussa palvelussa, jossa asiakas ei ole läsnä, asiakkaan henkilöllisyys todennetaan vahvalla sähköisellä tunnistamisella tai kysymällä asiakkaalta häntä koskevia tietoja.

Yritys- ja yhteisöasiakkaat

Tunnistamme yritys- ja yhteisöasiakkaamme luotettavasta lähteestä olevasta asiakirjasta, esimerkiksi kaupparekisteriotteesta.

LähiTapiola on velvollinen tunnistamaan asiakasta edustavan henkilön ja selvittämään, millä perusteella henkilö edustaa yritystä. Olemme velvollisia selvittämään myös yrityksen tosiasialliset edunsaajat, joilla tarkoitetaan omistajia tai muuta tahoa, jolla on määräysvaltaa yrityksessä. Lisäksi tarvitsemme tiedot yrityksen kaikista hallituksen tai vastaavan elimen jäsenistä. LähiTapiolan tulee kerätä ja säilyttää myös tiedot yritysasiakkaan liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä taloudellisesta asemasta.

Pyydämme tietoja asiakkaalta ja tietoja hankitaan esimerkiksi julkisista rekistereistä.

Yritysasiakkaan perustietolomake (pdf)
Yritysasiakkaan perustietolomake (pdf englanniksi, in English)

Usein kysyttyä

Asiakkaan tuntemistietojen kyselyssä on kyse ennen kaikkea asiakkaan omasta edusta. Sen lisäksi finanssialan toimijoita velvoittaa lainsäädäntö, joka edellyttää LähiTapiolan tunnistamaan ja tuntemaan asiakkaansa. Tunnistamalla ja tuntemalla asiakkaansa LähiTapiola varmistaa, että asiakastiedot ovat ajan tasalla sekä ennaltaehkäisee väärinkäytöksiä finanssialalla.

LähiTapiolalla on lakisääteinen velvollisuus kerätä säästö- ja sijoitusasiakkaiden verovelvollisuuteen liittyviä tietoja. LähiTapiola on velvollinen raportoimaan Suomen verohallinnolle vuosittain ne säästö- ja sijoitusasiakkaat, joilla on LähiTapiolan tietojen mukaan verovelvollisuuteen viittaavia kytköksiä maihin, jotka ovat osana kansainvälisiä verovelvollisuustietojen vaihtamista koskevia sopimuksia ja sääntelyä. Lue lisää verovelvollisuustiedoista / verovelvollisuustietojen keräämisestä .

Kyllä, kaikkien LähiTapiolan asiakkaiden tulee vastata asiakkaan tunnistamiseen liittyviin kysymyksiin. Tällä tavoin varmistumme, että asiakastietomme ovat ajan tasalla ja toimimme lakien mukaisesti. Käytämme monipuolisesti eri kanavia asiakastietojen hankintaan, kuten verkkopalvelua, puhelinpalveluamme sekä asiakastietolomakettamme.

LähiTapiolan tulee tietyissä tilanteissa lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti selvittää, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP), tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani. Tämä ei tarkoita, että kysyisimme poliittista mielipidettäsi. Poliittisesti vaikutusvaltaisiin henkilöihin on katsottu voivan sisältyä kohonneempi riski muun muassa korruptiosta. Poliittisesti vaikutusvaltaisina henkilöinä pidetään Suomessa tai ulkomailla merkittävissä tehtävissä toimivia henkilöitä.

LähiTapiola on velvollinen päivittämään asiakastietoja säännöllisesti. Tällä varmistumme siitä, että asiakkaidemme tiedot ovat ajan tasaiset ja oikeat. Kysymme asiakkaan tunnistamiseen liittyviä tietoja kaikilta uusilta sekä nykyisiltä asiakkailtamme.

Taataksemme turvallisen ja sujuvan asioinnin ja palvelun kanssamme, tarvitsemme riittävät ja ajan tasaiset tiedot asiakkaistamme. Jos emme saa asiakkaaltamme tarvittavia tietoja, emme voi perustaa asiakassuhdetta. Olemassa olevan asiakkaan osalta viime kätisen seurauksena voi olla se, että emme voi tarjota kaikkia palveluitamme tai jatkaa asiakassuhdetta.

Lisätietoja

Lisätietoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä sekä asiakkaan tunnistamisesta ja tuntemisesta voit lukea Finanssivalvonnan sivuilta.

Siirry finannsivalvonnan sivuille .