Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet20.6.2022

Aino valde gasbil – ”Dottern talade för ekologisk biogas”

Många saker håller på att förändras vad gäller bilismen. I den här artikelserien möter vi bilister som valt att använda alternativa drivkrafter. Aino Pajukangas valde gasbil på grund av miljön.Jämför och köp

Kyrkslättbon Aino Pajukangas är en upptagen kvinna. Vanligtvis är det kommunikationsföretagaren Pajukangas som bokar intervjuer för andra men den här gången är det hon som intervjuas. Lyckligtvis är ämnet tilltalande eftersom bilen spelar en stor roll i hennes vardag.

- Eftersom jag spenderar mycket tid i bilen är det viktigt för mig vilken typ av bil jag kör.

För Pajukangas är bilen ett arbetsredskap och ett mobilt kontor då hon regelbundet kör till kunder runtom i huvudstadsregionen. Hon funderade länge på vilken bil hon ska köpa, även om hon inte är någon större bilfanatiker. Nu kör hon en ett år gammal Skoda Octavia som inte drivs med traditionellt bränsle, den går nämligen på gas.

I Finland är gasbilar fortfarande ovanliga då det endast finns under 15 000 gasbilar i trafiken i Finland, vilket är cirka 0,5 procent av hela bilbeståndet.

För företagaren Pajukangas var beslutet att välja gasbil slutligen lätt eftersom hon ville ha en ekologisk bil. Pajukangas kör 40 000 kilometer per år och vill belasta miljön så lite som möjligt. Hon tankar bilen med biogas som är miljövänligare än naturgas.

- Min dotter som är ekologiskt medveten gick igenom olika alternativ och berättade att biogas är ett av de miljövänligaste alternativen som drivkraft i min företagsbil.

Ett annat potentiellt alternativ att ersätta den gamla dieselbilen var en elbil. Elbilen valdes dock bort eftersom Pajukangas husbolag inte har planer på att installera laddare för elbilar.

Flitiga användare av gasbil måste tanka bilen ett par gånger i veckan

Pajukangas kör för det mesta korta sträckor. Från hemmet till kunderna är det cirka 40 kilometer och dagligen kör hon minst hundra kilometer i arbetet. Därtill används Skodan även på fritiden.

Under en vecka körs bilen lätt 500 kilometer vilket kräver ganska frekventa besök på tankstationen. Med Pajukangas Skoda Octavia går det att köra cirka 350–400 på en tank gas och därmed måste den tankas en eller två gånger per vecka.

- I början kändes det frekventa tankandet lite jobbigt men jag har blivit van. Och ser man på dagens bensin- och dieselpriser är det en glädje att tanka gas.

Kuvassa näkyy Aino Pajukangas, joka on menossa tankkaamaan kaasuautoaan.

I början var tankandet utmanandet för Pajukangas och ibland kunde hon inte låta bli att svära över processen. Att se ständigt skrattande och glada Pajukangas förbanna gaspumpen är svårt att föreställa sig.

Att tanka en gasbil har sina utmaningar eftersom processen är annan än när du tankar bensin eller diesel. Munstycket på gaspumpen måste kopplas exakt på rätt sätt för att tankandet ska lyckas. Övriga gasbilister hjälper dock gärna ovana förare vid gaspumpen.

- Gasbilister är lite som en egen gemenskap och du får säkert hjälp med tankandet om du behöver. Samtidigt kan du passa på att växla några ord då tankandet ändå tar cirka fem minuter.

Cirka 60 gasstationer i Finland

I likhet med andra mer marginella drivkrafter så är det största problemet för gasdrivna bilar att antalet gasstationer är få. I slutet av 2021 fanns det cirka 60 gasstationer i Finland varav de flesta är Gasums. För närvarande är tankstationsläget relativt bra för gasbilister. Alla stationer erbjuder både biogas och naturgas.

- Situationen i huvudstadsregionen är bra eftersom här finns ganska många stationer. När vi besöker släkten i Österbotten finns den enda stationen i Seinäjoki. Då måste vi planera tankandet.

Gasdistributionsläget är sämst i norra Finland och den nordligaste gasstationen finns i bredd med Uleåborg. Kör du norrut därifrån måste du förlita dig på bensintanken.

- Skodan har en normal tank för gas men bensintanken rymmer endast tio liter. Med det kommer du inte långt.

Bristerna i gasdistributionsnätverket gör att Pajukangas inte är så ivrig på Lapplandsresan hennes man planerat för sommaren. Hon är orolig för att gasen och bensinen i bilen tar slut. Tillsvidare har det dock aldrig hänt.

Efter att ha kört ett år med gasbil är Pajukangas nöjd med sitt val av bil. Bilen belastar inte miljön eftersom biogas är en förnybar naturresurs och enligt en allmän bedömning är utsläppen 80 procent mindre än från fossila bränslen.

Intervjun är slut och företagaren i den vita Skodan gasar iväg från tankstationen till nästa möte. Den här gången lyckades tankandet utan svordomar.

  • Enligt Traficoms statistik fanns det i mars 2022 cirka 14 800 gasbilar i Finland.

  • En gasbil kan tankas med naturgas eller biogas. Biogas kan framställas av bl.a. avfall från livsmedelsindustrin. Det tar cirka 3–5 minuter att tanka en gasbil.

  • Du kan köpa en färdig gasbil (fabrikstillverkad) eller konvertera en bensinbil till gasbil. Statens konverteringsstöd vid konvertering av bensinbil till gasbil är 1 000 euro. Mer information om konverteringsstödet finns på Traficoms sidor.

  • I början av sommaren 2022 kostade biogas cirka 1,30 euro per liter och naturgas cirka 1,70 euro per liter. Priset på gas anges vanligtvis per kilo men det kan ställas i relation till literpriser enligt energiinnehållet. Gällande priser finns till exempel på Gasums webbsidor.

Fler drivkraftsalternativ förändrar trafiken i Finland. I LokalTapiolas artikelserie möter vi bilister som använder annat bränsle än bensin eller diesel. Vi möter bilister som kör med etanolbil, elbil och gasbil.

Läs även: Riina valde etanolbil – ”Miljön och pengar var avgörande för mitt val”

Läs även: För Olli föll valet på en elbil – “Bekvämligheten fick mig att välja elbil”