Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet1.11.2021

När bilens taklucka går sönder kan vatten och vind komma in – vi samlade några tips för att förebygga skador

Takluckor och glasrutor som till och med täcker hela taket blir allt vanligare på personbilar. Enligt LokalTapiolas iakttagelser kan de gå sönder till exempel av ett slag utifrån, i storm eller kollision. Vi samlade några tips för att förebygga skador.Jämför och köp

Skador på bilrutor är en av de vanligaste fordonsskadorna som försäkringsbolagen ersätter. Det är speciellt vindrutor som skadas, men då och då kan även sido- och bakrutor gå sönder. På senare tid har också takluckor blivit allt vanligare på bilar. LokalTapiola ersätter hundratals skador på dem varje år.

– Takluckor och panoramatak som till och med täcker hela taket börjar vara ganska vanliga på nya bilar. Dessutom syns dessa ofta på välutrustade bilar som importerats som begagnade till landet. I och med att det blir vanligare med takluckor, så kommer sannolikt också skador på dem att öka. Därför är det bra att förbereda sig på risksituationer, säger Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för biltjänster och trafiksäkerhet i LokalTapiola.

Om det blir en buckla i plåttaket så hindrar detta oftast inte att man kör med bilen. Det kan dock vara besvärligt att köra med en söndrig eller läckande taklucka.

- Takluckor har ökat i popularitet och det är lätt att förstå varför, eftersom de ger passagerarna bättre sikt och ökar naturljuset i bilen. Men om takluckan går sönder kan vatten och vind tränga in och glassplitter spridas ut över bänkarna. Att i höstväder köra med ett hål i taket kan utan tvekan göra att det blir kallt om huvudet. Vid behov kan en söndrig ruta tillfälligt skyddas till exempel med plast och kraftig tejp, säger LokalTapiolas specialist inom ersättningstjänster Matti Arvo.

Stötar uppifrån en risk – ingen flexibilitet vid kollision

De vanligaste stenskotten och sprickorna uppstår när grus och dubbar träffar vindrutan. Men om rutan ovanpå bilen träffas av småsten går rutan oftast inte sönder, eftersom kollisionsvinkeln är annan och stenens fart avtar under färden. Istället kan det horisontella glaset i taket till exempel skadas av ett slag uppifrån.

– Glastaket kan naturligtvis gå sönder om ett träd faller på bilen eller en gren eller annat föremål faller på det. Vid storm kan också stora hagel förstöra taket, men till all lycka är det mycket ovanligt med sådana skador. Garagets takskjutport som kommer ner eller en skidbox som lossnar kan dock skada takluckan, så man ska vara försiktig och försöka undvika dessa harmliga situationer, säger Arvo.

Om det blir större repor eller sprickor i takluckan lönar det sig ofta att låta reparera dem redan av säkerhetsskäl.

– Takluckor är en del av bilens bärande konstruktioner som är avsedda att skydda passagerarna vid en kollision. Om bilrutorna är skadade kan det minska det skydd som karossen ger. Hela rutor tål kollisioner bättre, även om de ändå kan gå sönder av trycket, säger Alaviiri.

Försiktighet och underhåll hjälper till att förebygga skador och läckor.

– För att undvika att det läcker in lönar det sig att då och då kontrollera att rutorna och tätningarna är i skick. Man ska även vara försiktig när man avlägsnar snö från taket så att det inte finns sand i borsten, precis som man gör när man rengör andra rutor, säger Arvo.

  • När du köper en bil, testa och kontrollera att takluckan fungerar. Det finns många typer av takluckor och glastak: vissa av dem öppnas till exempel helt och andra bara delvis. När du köper en begagnad bil kan du till exempel fråga om du vid provkörningen av bilen får besöka en biltvätt.

  • Förbered dig för storm och vind. Skador som orsakats av fallande träd och kringflygande föremål kan undvikas om man vid storm parkerar bilen i ett garage eller under ett parkeringstak. Om du bor i en stad kan du alternativt också parkera bilen i en parkeringshall. Lämna den åtminstone inte nära träd.

  • Lasta omsorgsfullt. Om du har hobbyer som innebär att du t.ex. transporterar skidor eller cyklar på taket, ska du skaffa ett rejält takräcke och se till att fästningen säkert håller. Alla försäkringar ersätter nödvändigtvis inte skador som orsakats av att lasten lossnat under körningen.

  • Kom ihåg service. Även om du inte öppnar takluckan ofta, kontrollera ändå då och då att allt fungerar. Öppningsmekanismen fungerar i regel med elektricitet. Rengör rutorna, kontrollera skicket på packningar och tillsätt vid behov smörjmedel.

  • Försäkringen skyddar vid skador. I LokalTapiolas Lyxkasko och Omfattande kasko ingår glasförsäkring, som ersätter skador som orsakas av ett slag utifrån direkt mot bilrutan och takluckan. Nu kan man även teckna en glasförsäkring som tilläggsskydd i Delkasko.

Läs även: Kör inte med en söndrig vindruta – det kan till och med öka risken att skadas vid en kollision