Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi13.10.2020

Vilka alternativ finns om man vill spara långsiktigt varje månad?

Sparande och placerande är nu på allas läppar. När även grannen börjat placera får man lätt känslan att man själv måste ta tag i saken. Vilka är alternativen om man kan spara till exempel 50-100 euro av lönen per månad och målet är att spara till pensionstiden?Läs mera

Även om det pratas mycket om placerande och sparande kan mångfalden av alternativ orsaka huvudbry. Vill man spara till semester nästa sommar är det bästa alternativet oftast att hålla pengarna på kontot eller i ett annat sparobjekt som lätt går att realisera. Alternativen är fler om man sparar till något som ligger längre fram i tiden, till exempel en ny bostad eller till pensionstiden.

Låt oss bekanta oss med några alternativ om man vill spara långsiktigt varje månad.

1) Kontosparande. Att spara på konto är lätt och tryggt. När räntorna är extremt låga är avkastningen på kontot dock obefintlig. Beaktar man inflationen så minskar rentav kontospararens besparingar eftersom köpkraften minskar.

- Vi lever i en tid av låg inflation men ändå har priserna stigit med 14 % under de tio senaste åren. Man kan förvänta sig att inflationen återgår till en nivå på cirka två procent per år vilket betyder att priset på konsumenternas varukorg stiger med i genomsnitt samma siffra per år. Det är alltså gränsen som avkastningen på placeringarna borde överstiga för att man ska bevara köpkraften. I den nuvarande världen av låga räntor ger kontot inte skydd mot inflationen, säger LokalTapiolas privathushållsekonom Hannu Nummiaro.

2) Direkta aktieplaceringar. Vid aktiesparande köper man aktier i enskilda bolag efter att man bekantat sig med bolagen. Aktiesparkontona som lanserades i början av året har väckt placeringsintresset hos många finländare. Fram till maj hade 100 000 finländare öppnat aktiesparkonto på vilka det ligger aktier för ett värde på över 335 miljoner euro, berättar Euroclear Finland.

En utmaning med aktiesparandet för de som varje månad sparar en summa av lönen är att det i allmänhet inte lönar sig att köpa aktier för en liten engångssumma på grund av teckningsavgiften. Man borde ha en lite större summa för att komma igång så att placeringarna kan diversifieras i tillräckligt många aktier. En fördel med aktiesparande är de måttliga kostnaderna. Sparformen lämpar sig särskilt för dem som är intresserade av att bekanta sig noggrant med placeringsobjekten och vill själv fatta placeringsbesluten.

3) Fondsparande. Vid fondsparande samlar man in tillgångar från många olika sparare för att placeras i en placeringsfond. Placeringsfondens portföljförvaltare förvaltar tillgångarna i fonden på kundernas vägnar. Fondsprospektet och faktabladet innehåller information i vilka objekt fonden kan placera och därmed lönar det sig att läsa dem. Fondens placeringsobjekt kan vara till exempel aktier eller ränteplaceringar eller båda om det är frågan om en blandfond. Fonderna indelas ofta i aktiva och passiva fonder. Aktiva fonder letar efter placeringsobjekt utgående från fondförvaltarens analys. Passiva fonder strävar efter att följa med ett utvalt index och att uppnå marknadsavkastning. Fördelen med passiva fonder är att kostnaderna är lägre än för aktiva fonder.

- Den fördel man har av tiden talar för långsiktigt sparande. Avkastning på tidigare avkastning gör att man börjar intjäna tillgångar i ökad takt med tiden. Fenomenet ränta på ränta visar sin styrka när åren går och drömmer man om ekonomisk frihet lönar det sig att börja placera i så ung ålder som möjligt, men man hinner nog med även senare, säger LokalTapiolas privathushållsekonom Hannu Nummiaro.

Risknivåerna och den förväntade avkastningen på fonderna varierar mycket beroende på hur tillgångarna placerats. Den största fördelen med fonder är en bra diversifiering eftersom till exempel en aktiefond kan inneha aktier i över 30 olika bolag. Vid placering i fonder är minimiplaceringsbeloppen ofta små och man kan automatisera placeringarna genom att tillåta månatlig direktdebitering.

Sparar man månatligen så lönar det sig att bekanta sig med kostnaderna för fonderna utöver fondens innehåll och den förväntade avkastningen. Du kan bekanta dig med fonderna som LokalTapiola erbjuder här.

4) Placering via försäkring. Placeringsförsäkringar kombinerar sparande och livförsäkring och lämpar sig särskilt för långsiktigt sparande och placerande. Genom att spara via en försäkring kan man till exempel förbereda sig på ålderdomen och att inkomsterna faller bort eller på att finansiera behovet av extra vård som ålderdomen för med sig. Med en placeringsförsäkring kan man lätt spara till sig själv eller sina närstående och samtidigt se till att de får ekonomisk trygghet.

Fördelen med LokalTapiolas Placeringsförsäkring är ett omfattande och konkurrenskraftigt utbud av placeringsobjekt. Till placeringsobjekt kan man välja placeringsportföljer som Livbolaget byggt upp och LokalTapiolas samt Seligson & Co:s placeringsfonder. Under avtalstiden kan kunden ändra placeringsplanen, till exempel byta placeringsobjektet för den månatliga placeringen eller överföra sparbelopp från ett objekt till ett annat utan att försäljningsvinsten beskattas vid överföringen. Den influtna avkastningen beskattas först när tillgångar tas ut ur avtalet.

- LokalTapiolas Kapitalförvaltningsportföljer med omfattande diversifiering lämpar sig för kunder som vill att ett proffs fattar placeringsbesluten på kundens vägnar. Placering via försäkring möjliggör en omfattande och effektiv diversifiering i olika tillgångsklasser som småplacerare annars inte har tillgång till. Som placeringsobjekt används utöver traditionella ränte- och aktieplaceringar till exempel fastighetsplaceringar, kapitalplaceringar och alternativa placeringar. Kundtillgångarna som finns i kapitalförvaltingsportföljerna placeras på samma sätt som tillgångarna i LokalTapiolas egen portfölj som är värd 3,2 miljarder euro, säger LokalTapiola Livbolags specialist Santtu Tolonen.

Du kan bekanta dig med LokalTapiolas placeringsförsäkring här.

5) För placerare som inte vill ta stora risker. Om man inte vill ta så stora risker är LokalTapiolas Ränteförmån ett alternativ. Ränteförmånen är ett placeringsobjekt med fast beräkningsränta som kan väljas att ingå i en placeringsförsäkring och med vilken man kan spara en buffert på 5 000 euro. Avkastningen det kommande året fastställs på förhand varje år. Det räcker med 30 euro per månad eller ett annat lämpligt belopp för att börja spara. Sparbeloppet kan lyftas när som helst och därmed får man tillgång till pengarna inom några dagar när behovet är som störst.

6) Andra alternativ. Under de senaste åren har särskilt fastighetsplacerandet ökat i popularitet bland privata placerare. Många tycker det känns bra att bli hyresvärd då man lärt sig en del om hur bostadsmarknaden fungerar i samband med att man köpte sitt eget hem. Sparar man månatligen kan det vara utmanande att få ihop ett tillräckligt startkapital och en tillräcklig diversifiering. Att placera pengarna i endast ett objekt innebär olika risker och om den tidigare egendomen främst består av ägarbostaden kan det löna sig att överväga även andra tillgångsklasser.

För de som är intresserade av bostads- och fastighetsplacering finns det nuförtiden många fondbaserade alternativ. LokalTapiola Investeringsfastigheter är en specialplaceringsfond som diversifierat placerar i olika fastigheter i Finland. Du kan bekanta dig med LokalTapiolas fastighetsfond här.

Det finns hundratusentals skogsägare i Finland. Skogen är också en investering i likhet med aktier, fonder, bostäder och andra tillgångsslag. Läs mer hur du sköter skogsegendomen (på finska).

Hur underlätta att komma igång med sparandet?

Enligt en gammal sanning är det svåraste med sparandet att komma igång. Livsstilsförändringar kräver tid och möda men det blir lättare när förändringarna blivit en vana. Det lönar sig inte att lägga ribban för högt när man ska börja spara utan i stället sträva efter att lära sig mera med tiden. Ofta stannar placerarna för att kombinera olika placeringsformer enligt sina mål. Du kan läsa om olika mål här.

Sparandet börjar när de egna inkomsterna är större än de månatliga utgifterna. Till en början kan man ha som mål att varje månad sparar 5-10 % av lönen efter skatter. Om nettolönen är till exempel 2 000 euro betyder det här ett månatligt sparbelopp på 100 – 200 euro. Det räcker med 30 euro per månad för att spara i fonder och med 50 euro per månad för att spara i portföljer med omfattande diversifiering.

Läs mer: Ekonomens 7 grundläggande placeringskunskaper – ”Onödigt seglivade föreställningar gör att många inte placerar”

Informationen ska inte tas som en uppmaning att placera i en viss tillgångsklass eller i ett visst placeringsobjekt. Bekanta dig med materialet om placeringsprodukten eller -tjänsten före du fattar placeringsbeslutet. Observera att det alltid finns risker med placerande. Du kan förlora en del av eller hela sparbeloppet. Faktabladen om placeringsobjektet hittar du på adressen www.lokaltapiola.fi.
Räntegottgörelsens kundåterbäring kan variera från år till år och kan även vara 0 procent. Fastställda kundåterbäringar är inte en garanti för nivån på framtida kundåterbäringar. Försäkringsbesparingar har inte insättningsgaranti.

Tjänsteleverantörer
Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Kapitalförvaltning, förmedling av uppdrag och placeringsråd: LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab. LokalTapiolas aktie-, ränte- och blandfonder administreras av Fim Kapitalförvaltning Ab och LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab fungerar som kapitalförvaltare och distributör. Fastighetskapitalförvaltning: LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab. Fastighetsfonder: LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab.