Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Vågar man placera nu? Med ekonomens sju baskunskaper kommer du över din placeringsrädsla

7.10.2020 - Ekonomi

Börskurserna fluktuerar, en lågkonjunktur hotar, arbetsplatsen är osäker. Hur i all världen vågar någon börja spara i denna situation? LokalTapiolas privathushållsekonom Hannu Nummiaro avfärdar rädslan, ”Nu om någonsin är en bra tid att börja spara”.

Aktiesparkonton som lanserades i början av året har fått allt fler finländare intresserade av att placera. Fram till maj hade 100 000 finländare öppnat ett aktiesparkonto och på konton finns aktier för över 335 miljoner euro, berättade Euroclear Finland.

Coronapaniken under våren har dock hämmat placeringsruset. Detta syns till exempel i antalet teckningar i placeringsfonder.

Nettoteckningarna är för hela årets del på minus även om kapitalflödet under sommaren har vänt mot fonderna.

Osäkerheten har igen ökat under hösten till följd av coronavirusspridningen, osämjan i presidentvalet i USA, Storbritanniens EU-utträde utan avtal och oroligheterna i flera länder.

Osäkerhetsfaktorerna är otaliga. Många funderar på den viktiga frågan: lönar det sig att fortsätta att placera? Om jag ännu inte ens har börjat, lönar det sig att börja placera nu?

- Nu om någonsin är en bra tid att börja spara och placera. En kliché att utsikterna nu är ”speciellt dimmiga”. Det finns alltid risk. Ibland kan man bara bättre namnge kända händelser vars slutresultat man inte vet. Till exempel presidentvalet i USA, Brexit-förhandlingarna eller tidtabellen för vaccinets utveckling. Det är dock de händelser, som man inte har en aning om, som överraskar mest, säger LokalTapiolas privathushållsekonom Hannu Nummiaro.

- Inte visste vi ju något om corona heller för ett år sedan. Det goda är att det alltid på lång sikt också finns avkastning som uttryckligen är en ersättning för en delvist helt okänd placeringsvärld och som åtminstone inte exakt kan förutspås. Om man tänker alltför mycket på riskerna, kommer man aldrig i gång med att skörda avkastningar.

Att spara är mycket bekant för många finländare men merparten sparar på ett konto. Många av oss ser sig själva mera som en sparare, som genom sina besparingar förbereder sig på de överraskande situationerna eller ändringarna i livet. I LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning i augusti sade fyra av fem av de över tusen som deltog i enkäten att de sparar för sämre tider.

Fler än var fjärde sade att den överraskande coronapandemin ändrat deras uppfattning om sparande och gjort sparandet ännu viktigare.

Läs mer om problemen för den som sparar i madrassen här.

Ta vara på dessa sju baskunskaper om placerande

LokalTapiolas privathushållsekonom Hannu Nummiaro ger en lista på sju baskunskaper med hjälp av vilka man kan minska rädslan för placerande.

  1. Behärska risken, öka avkastningen. Ett konto ger inte avkastning, så när priserna stiger försvagas pengarnas köpkraft. Avkastning förutsätter risktagning, vilket innebär dagliga värdefluktuationer i placeringarna. Risken kan förvaltas genom omfattande diversifiering i placeringsslag som beter sig olika.
  2. Diversifieringsnytta med fonder. Ett enskilt placeringsobjekt kan som värst förlora hela sitt värde. Fonderna diversifierar placeringarna i flera objekt. Med vikterna för aktie- och ränteplaceringar bildar man olika riskprofiler i blandfonderna. Indexfonden följer noggrant sitt jämförelseindex.
  3. Jämnt genom att månadsspara. Månadssparande hör till alla, man kan börja spara i en fond med 30 euro per månad. Regelbundenheten ger tidsmässig diversifiering dvs. köpen sker inte bara när marknaderna är på topp utan även under reaförsäljningarna på botten.
  4. Långsiktigt ränta på ränta. Avkastningar på tidigare avkastningar gör att man börjar intjäna förmögenhet i ökad takt. Lång tid sätter ränta på ränta i arbete så för dem som drömmer om ekonomisk frihet lönar det sig att påbörja placerandet i så ung ålder som möjligt.
  5. Håll kostnaderna under kontroll. Nettoavkastningen dvs. avkastningen efter kostnaderna är det som avgör. Kostnaderna innebär behändighet, en port till placeringsobjekt som annars är svåra att uppnå och ibland överavkastning i förhållande till jämförelseindexet. Förutsätter genomskinliga kostnader.
  6. Olika placeringsprodukter, olik beskattning. Huvudregeln är att vinsten på placeringarna beskattas som kapitalinkomst. Inom fonderna och placeringsförsäkringarna betalas inte skatter på avkastningarna utan det görs först när man avstår placeringen. Ett aktiesparkonto ger samma förmåner för direkta aktieplacerare.
  7. Risk bara enligt sinnesro. En placeringsförlust upplevs mer än två gånger tråkigare än en motsvarande vinst. Det lönar sig att bara ta så mycket risk att man även under svagare tider kan vara stark. Marknadernas naturliga bergochdalbanor jämnar ut sig på lång sikt.

Bekanta dig med våra tjänster för placerande och sparande

Som vår kund kan du placera dina pengar i objekt vi själv tror på och placerar i. Det internationella ratingföretaget Lipper valde oss till Nordens bästa kapitalförvaltare år 2020 i kategorin små bolag.

Läs mera