Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Hyvä tietää

Asioi turvallisesti kanssamme. Lue, mitä me teemme turvallisuuden hyväksi ja kuinka voit itse vaikuttaa verkkoasiointisi turvallisuuteen.

Vahinko- ja väärinkäytösrekisteri sekä rahanpesun ja terrorismin estäminen

Vahinko- ja väärinkäytösrekisteri

Vakuutusalalla on käytössä vakuutusyhtiöiden yhteinen vahinkorekisteri ja väärinkäytösrekisteri, joihin vakuutusyhtiöt merkitsevät tietoja vahingoista ja vakuutusyhtiöihin kohdistuneista rikoksista sekä rikosepäilyistä ja joiden tietoja vakuutusyhtiöt voivat käyttää korvaus- ja vakuutuskäsittelyssään. Rekisterien tarkoituksena on torjua, ehkäistä ja paljastaa vakuutusyhtiöihin kohdistuvia väärinkäytöksiä ja rikollisuutta jakamalla tietoja vakuutusyhtiöiden kesken. Myös LähiTapiola merkitsee tietoja rekistereihin ja käyttää rekisterien tietoja hyödykseen.

LähiTapiola-ryhmään ilmoitetuista vahingoista rekisteröidään tietoja vakuutusyhtiöiden yhteiseen vahinkorekisteriin. Rekisteriin merkitään perustietoja vahinkotapahtumasta ja rekisteröidystä. Kun vakuutusyhtiö rekisteröi vahingon perustiedot vahinkorekisteriin, se saa tietoonsa mahdolliset korvauksenhakijan muille vakuutusyhtiöille ilmoittamat vahinkotiedot. Vakuutusyhtiöt voivat vaihtaa vahinkorekisterin tietojen perusteella myös tarkempia vahinkotietoja keskenään. Vahinkorekisterin tietoja käytetään korvauskäsittelyssä vakuutusyhtiöihin kohdistuvien väärinkäytösten torjunnassa, ja sen tarkoituksena on estää korvauksen hakeminen väärin perustein useasta vakuutusyhtiöstä.

LähiTapiola-ryhmän harjoittamaan vakuutustoimintaan kohdistuneista rikoksista ja rikosepäilyistä rekisteröidään tietoja vakuutusyhtiöiden yhteiseen väärinkäytösrekisteriin. Rekisteriin merkitään tietoja muun muassa vahinkotapahtumasta ja rekisteröidystä. Lisäksi rekisteröidystä rekisteriin merkityt tiedot tarkistetaan. Merkinnän tekeminen rekisteriin edellyttää, että epäillystä rikollisesta teosta on ilmoitettu poliisille tai syyttäjälle. Rikosepäilyn johdosta tehty merkintä poistetaan rekisteristä, jos rekisteröity henkilö todetaan tuomioistuimessa syyttömäksi tekoon tai jos oikeusprosessista luovutaan. Väärinkäytösrekisterin tietoja käytetään korvaus- ja vakuutuskäsittelyssä vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseen ja paljastamiseen.

Asiakkaan tunteminen ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

LähiTapiola voi käyttää asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja rahanpesulaissa säädetyllä tavalla rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.