Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Vastuullisuus

LähiTapiolan vastuullisuus perustuu asiakasomisteisuuteen. Turvaamme omistaja-asiakkaidemme elämää ja toimintaa ennakoiden. Valtakunnallisella ja paikallisella toiminnallamme haluamme lisätä asiakkaidemme sekä koko yhteiskunnan turvallisuutta ja hyvinvointia.

Vastuullisuuden teemat

Elämänturvayhtiö LähiTapiola auttaa asiakkaitaan turvaamaan elämäänsä ja liiketoimintaansa. LähiTapiola haluaa olla asiakkaidensa arvostetuin kumppani elämänturvassa: taloudessa, terveydessä ja turvallisuudessa.

LähiTapiolan vastuullisuuden lähtökohtana on vaikutuksemme ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Alueellisella toiminnalla on tärkeä rooli valtakunnallisen vaikuttamisen rinnalla. LähiTapiolan alueyhtiöt ovat aktiivisia toimijoita, jotka panostavat paikallisten yhteisöjensä elinvoimaisuuteen ja hyvinvointiin.

LähiTapiola-ryhmällä on yhteiset vastuullisuuden teemat ja tavoitteet, jotka koskevat kaikkia ryhmän yhtiöitä. LähiTapiolan vastuullisuusteemat ja -tavoitteet on määritelty vastuullisuuden tiekartassa, jonka yhtiöryhmän johto hyväksyi vuonna 2019. Tiekartta on pitkän aikavälin vastuullisuuden kehittämisen suunnitelma. Sen sisältö perustuu liiketoiminnan ja sidosryhmien kannalta olennaisiin asioihin.

Vastuullisuuden viisi teemaa

Keskitymme LähiTapiola-ryhmän vastuullisuustyössä viiteen teemaan, joihin voimme toiminnallamme parhaiten vaikuttaa.

Ennakoiva elämänturva

Turvaamme omistaja-asiakkaidemme elämää ja toimintaa ennakoiden. Haluamme olla aloitteellinen turvallisuuden, talouden sekä terveyden luotettava kumppani. Etsimme kestäviä ja vaikuttavia ratkaisuja arjen turvaamiseen sekä hyvinvoinnin edistämiseen. Kohtelemme ihmisiä yhdenvertaisesti. Vaikutamme aktiivisesti asiakkaidemme lähielinpiirissä ja yhteiskunnassa.

Henkilöstökokemus ja työyhteisö

Haluamme olla Suomen innostavin työpaikka. Kannustamme jokaista oppimaan uutta ja kehittymään työssään. Elämänturvayhtiönä tuemme henkilöstömme työhyvinvointia ja työkykyä ennaltaehkäisevästi. Edistämme aktiivisesti työyhteisömme monimuotoisuutta ja kohtelemme henkilöstöämme yhdenvertaisesti.

Data ja tietoturvallisuus

Käsittelemme tietoa vastuullisesti ja varmistamme yksityisyydensuojan. Huolehdimme hallinnoimamme tiedon keräämisen, käsittelyn sekä käytön luottamuksellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Varmistamme asiakkaidemme ja henkilöstömme edun mukaisen ja läpinäkyvän datan käytön. Edistämme eettistä tietojen käsittelyä.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset

Edistämme aktiivisesti toimenpiteitä globaalien ja kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi sekä ilmastoriskien vähentämiseksi. Otamme ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutostarpeet huomioon liiketoiminnassamme. Tunnemme toimintamme ilmastovaikutukset ja vähennämme tavoitteellisesti päästöjämme.

Vastuulliset toimintatavat

LähiTapiolan vastuullisuus perustuu keskinäisyyteen. Integroimme vastuullisuuden osaksi kaikkea liiketoimintaamme. Otamme kestävän kehityksen periaatteet huomioon toimintamme kehittämisessä ja kumppanuuksien johtamisessa. Sitoudumme vastuullisuuden jatkuvaan parantamiseen. Viestimme avoimesti ja rohkeasti vastuullisuustyömme edistymisestä.


Ajankohtaista

Joko sinä olet sankari?

Meistä jokainen voi olla sankari. Hätätilanne ei katso aikaa eikä paikkaa, eikä sankaruus ikää tai asemaa. Koulutamme Sankarikoulutuksissamme jälleen elvytystaitoja ja teemme arjesta turvallisempaa.

Lue lisää

Kumppanuudet ja yhteistyö

LähiTapiola edistää yhdessä kumppaneidensa kanssa ihmisten ja ympäristön turvallisuutta sekä hyvinvointia. Yhteistyökumppaneina on useita valtakunnallisia ja paikallisia toimijoita.

Lue lisää