Vastuullinen sijoittaminen

LähiTapiolan sijoitustoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat sitoutuneet vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, jotka sisältävät ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät periaatteet.

Ensisijaisena tavoitteena on saada sijoitetuille varoille mahdollisimman hyvä tuotto. Samalla pyritään noudattamaan ja edistämään ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä näkökohtia sijoitusanalyysissä, -päätöksissä sekä omistajapolitiikassa.

Vastuullinen sijoittaminen LähiTapiolassa

Vastuullinen sijoittaminen LähiTapiola Varainhoidossa

LähiTapiola Varainhoidolla on pitkät perinteet vastuullisuudessa ja vastuullisen sijoittamisen kehittämisessä. Vastuullisuusperiaatteet ovat sisältyneet sijoitusfilosofiaan aina sijoituspalvelutarjonnan aloituksesta alkaen ja ne näkyvät kaikilla tasoilla varainhoitoyhtiön toiminnassa.

• Kaikki sijoituspäätökset perustuvat omaan analyysiin sijoituskohteista. Osake- ja yrityslainasijoituksissa vastuullisuusanalyysi on osa salkunhoitajan tekemää normaalia analyysiä ja se huomioi yhtiön ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvät vastuullisuustekijät. Vastuullisuusanalyysiin perusteella jokaiselle sijoituskohteelle annetaan vastuullisuusluokitus. Lisäksi tarkkaan valittujen yhteistyökumppaneiden rahastojen kautta sijoitettaessa toteutetaan vastuullisuusanalyysiä vastaava luokittelu myös yhteistyökumppaneista.

• Vastuullisuusanalyysit auttavat saavuttamaan päätavoitteen: Paras mahdollinen tuotto asiakkaidemme sijoituksille heidän valitsemallaan riskitasolla.

• Suorille osakerahastoille laskemme myös hiilijalanjäljen kvartaaleittain ja tämä julkaistaan rahastojen kuukausikatsauksissa samoin kuin vastuullisuusjakauma suorien osake- ja yrityslainojen osalta.

Tutustu tarkemmin LähiTapiola Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin.

Vastuullisuus LähiTapiola Kiinteistövarainhoidossa

Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattaminen vahvistaa kiinteistösijoitusprosessin toimivuutta ja luo edellytykset jatkuvaan kehittymiseen. Vastuullinen kiinteistösijoittaminen otetaan huomioon LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon arvoketjun jokaisessa vaiheessa aina sijoittajalta kohteen käyttäjään.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon toiminnassa kiinteistön elinkaaren hallinnalla otetaan vastuuta aktiivisena omistajan edustajana niin, että allekirjoitetut periaatteet toteutuvat.